Tillstånd för utplantering

Tillstånd för utplantering av fisk och kräftor

Kräfta (Fotografi: Calle Mattsson)

Kräfta (Fotografi: Calle Mattsson)

Vid all utplantering av fisk och kräftor krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Det är den som skall plantera ut fisken eller kräftorna som har skyldighet att ansöka om ett tillstånd från länsstyrelsen i det län där utplanteringen skall ske.