Veterinär verksamhet

Länsveterinären har tillsyn över alla praktiserande veterinärer i länet.

Ett stort antal veterinärmottagningar finns i länet. De ombesörjer såväl akut som förebyggande djursjukvård på samtliga djurslag. Svenska djurhälsovården och Svensk Mjölk ombesörjer huvudsakligen förebyggande djursjukvård för livsmedelsproducerande djur.

Adress och telefonnummer till djursjukhus, kliniker, veterinärstationer och enskilda praktiserande veterinärer samt veterinära verksamheter finns exempelvis på Eniro.

Länsveterinär

Länsveterinären har tillsyn över alla praktiserande veterinärer, även veterinärer på djursjukhus, privata klinker och veterinärmottagningar i länet. Länsveterinären har särskilt ansvar för att den statliga distriktsveterinärorganisationen är effektiv.

Officiell veterinär

Jordbruksverket förordnar så kallade officiella veterinärer med behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter som t ex provtagning eller intygsskrivning i samband med utförsel av djur och djurprodukter. Statligt anställda distriktsveterinärer är vanligtvis officiella veterinärer. Även andra veterinära kategorier kan förordnas t ex stadsveterinär eller annan veterinär som handhar gränskontroll.

Distriktsveterinär

Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket. De arbetar med lantbrukets djur, häst och sällskapsdjur. I det statliga uppdraget ingår även att ha beredskap för akuta sjukdomsfall och smittskydd - dygnet runt året om. I varje län finns distiktsveterinärstationer. Läs mer om distriktsveterinärerna på Jordbruksverkets hemsida.  

I länet finns ca 10 statligt anställda distriktsveterinärer som samtidigt har officiell behörighet. De är fördelade på tre veterinärstationer i Eskilstuna, Flen och Nyköping.  

Övriga praktiserande veterinärer

Därutöver finns också veterinärstationer bemannade med privatpraktiserande veterinärer. Både de statliga och de privata stationerna utövar sjukvårdande och förebyggande behandling av animalieproduktionens djur.