Tillstånd för verksamhet med djur

Tillståndsfrågor - I vissa fall behöver du ha tillstånd för din djurhållning eller verksamhet med djur. I andra fall ska du anmäla att du driver verksamhet.

Här är en samanställning över olika områden - med koppling till djurskydd  - som kan behöva tillstånd eller liknande från Länsstyrelsen.

Du kan hitta information om respektive område om du klickar på rubrik:

Cirkus

Kringresande verksamhet i vilken djur uppträder offentligt vid en föreställning. Läs mer.

Djurtransport

Transporter av djur som sker inom ekonomisk verksamhet. Läs mer.

Djurpark, offentlig förevisning av djur

Djur som förevisas för allmänheten och där förevisningen sker med eller utan entréavgift i minst 7 dagar eller mer per år i en anläggning, affär, restaurang eller liknande lokal. Läs mer.

Djurstallar, förprövning

Ombyggnation och nybyggnation av vissa djurstallar. Läs mer.

Foderföretagare, primärproduktion

Produktion, framställning, bearbetning, lagring, transport eller distribution av foder eller produktion eller lagring av foder för utfodring av livsmedelsproducerande djur på egen jordbruksanläggning. Läs mer.

Häst eller Sällskapsdjur, större eller yrkesmässig verksamhet

Att yrkesmässigt eller i större omfattning:
- hålla, föda upp, upplåta eller sälja sällskapsdjur eller hästar 
- ta emot sällskapsdjur eller hästar för förvaring
- utfodra eller använda hästar i ridskoleverksamhet
- föda upp pälsdjur.
Läs mer om tillstånd för:
-häst,
-hund och katt,
-övriga sällskapsdjur.

Lantbruksdjur, större verksamhet

Om antalet djurenheter på en produktionsplats överstiger med 400 eller flera djurenheter krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Läs mer.

Vilda djur, CITES och artskyddsförordningen

För att få preparera, handla med eller förevisa djur som lever vilt krävs nästan alltid tillstånd. Läs mer.

Vilthägn

Ett markområde som med hjälp av stängsel eller på annat sätt avgränsats i syfte att innestänga vilt under mer än 48 timmar. Läs mer.