Häst

På denna webbplats finns information om hästar och hästhållning.
Läs om, hämta hem och hitta länkar till mer information.
Häst

Från och med den 1 februari 2015 behövs inte något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. Det är ett led i Jordbruksverkets förenklingsarbete. 

Som tidigare ska alltid kommunen anvisa platsen där hästen ska grävas ner. Planerar du att gräva ner din döda häst – kontakta miljökontoret i din kommun. Läs mer om de förenklingar som införs från och med den 1 februari när det gäller hantering av djurprodukter i på Jordbruksverkets webbplats. 

Döda djur måste tas om hand på rätt sätt för att minska risken för att sjukdomar sprids. Normalt sett ska döda djur sändas till godkänd eller registrerad anläggning. I vissa fall gäller dock andra regler.  

 Seminarieserien Håll hästen frisk

Länsstyrelsen bjuder in hästföretagare, hästägare och andra intresserade till en seminarieserie för ”hästfolk”. Seminarierna tar upp aktuella frågor med anknytning till forskning.

Följande seminarium äger rum. Klicka på länkarna för mer information och anmälan.

Jakten på det perfekta underlaget 3 mars 2015

Utfodring och grovfoder 9 april 2015

Hållbarhet och prestation 28 april 2015