Förebygg brand och skador i djurstallar

Brandskydd och miljöhusesyn

Brand

På hemsidan för Lantbrukets Brandskyddskommitté finns information och publikationer om hur man kan förebygga risken för brand inom lantbruk och hästhållning. Bland annat finns foldern Brandskydd - Förebygg brand och rädda djur - Ditt ansvar" . I den här mycket informativa foldern får du tips om hur du skyddar dina djur och egendom mot brand. Foldern är framtagen i samarbete med Jordbruksverket, Räddningsverket och Lantbrukets Brandskyddskommitté. Lantbrukets Brandskyddskommittés rekommendationer och information finns i LBK:pärmen, se länk till höger.

Miljöhusesyn

Genom att tillämpa miljöhusesyn kan du som håller häst (tidigare hästhusesyn) eller lantbruksdjur själv kontrollera att kraven uppfylls inom miljö, djurskydd, brandskydd och arbetsmiljö. Det gäller de krav som ställs i lagar och förordningar, om myndigheters föreskrifter, försäkringsvillkor och om de rekommendationer som branschen själv har upprättat.