Stallplatser och transportörer sökes

Länsstyrelsen och Polismyndigheten söker stallplatser och transportörer för omhändertagna djur.
Betande häst

När Länsstyrelsen omhändertar djur ansvarar Polismyndigheten för att de djur som tillfälligt behöver stallas upp, placeras i godkända stallar. Det behövs flera godkända stallplatser för häst, nöt och får. Om du är intresserad måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • stallet eller ligghallen ska uppfylla djurskyddslagens krav
  • du ska ha kunskap om djurslaget och djurskyddslagen
  • du ska kunna isolera djuren från din egen verksamhet    

När du förvarar och utfodrar djur kan du även behöva tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen.  

Länsstyrelsen efterlyser även utbildade transportörer med godkända transporter som kan hjälpa till vid akuta omhändertaganden.