Tävling med djur

Vid offentlig tävling med djur krävs enligt djurskyddsbestämmelserna att en veterinär är med för att övervaka djurskyddet.

 

Tävlingsveterinär - e-tjänst

> Gör din ansökan via vår e-tjänst

 

Utförlig information om tävling med djur hittar du på Jordbruksverkets hemsida. Vid offentlig tävling med djur krävs enligt djurskyddsbestämmelserna att en veterinär är med för att övervaka djurskyddet. Tävlingsveterinären är under tävlingen förordnad av Jordbruksverket. Vissa tävlingar är undantagna från kravet på veterinär men skall ändå beakta djurskyddet. Ansvarig arrangör är då ansvarig för djurskyddet och kan stickprovsvis kontrolleras av djurskyddshandläggare vid länsstyrelsen.

Om tävlingen inte är undantagen från kravet på veterinär medverkan skall ansvarig tävlingsarrangör kontakta en veterinär som är villig att övervaka tävlingen. Underskriven ansökan insändes till länsveterinären. Följande uppgifter skall finnas i ansökan:

  • Namnet på ansvarig arrangör
  • Fullständig adress samt telefonnummer dagtid
  • Tävlingsdatum
  • Slag av tävling
  • Namn och adress på veterinär

För tävling i Södermanlands län kan blanketten med fördel faxas till länsveterinären i Nyköping, 0155-26 71 25.

Vid tävling med hästar från andra länder ska tävlingsarrangören i god tid inför tävlingen kontakta en officiell veterinär(distriktsveterinär), förutom att man ska ha en tävlingsveterinär som förordnas av Jordbruksverket. Se mer information på Jordbruksverkets hemsida.