Gränskontroll, import och export av djur och djurprodukter

Införseltillstånd och registrering som införare av såväl livsmedel som djur och animaliska produkter krävs vanligtvis.

Bestämmelser om införsel, utförsel, import och export av djur och animaliska produkter samt livsmedel hittas hos jordbruksverket och livsmedelsverket.

Införseltillstånd och registrering som införare av såväl livsmedel som djur och animaliska produkter krävs vanligtvis. Ansökan ställs till livsmedelsverket eller jordbruksverket beroende på vad det är fråga om. För frågor och information kan lämpligen verkens webbplatser uppsökas.

Levande djur, djurprodukter och livsmedel från länder utanför EU får bara föras in över särskilda gränskontrollstationer.

Gränskontrollstationer
Närmaste gränskontrollstation är Stockholm – Arlanda flygplats. Norrköpings flygplats är gränskontrollstation endast för registrerade hästar.

Traces
Är ett databaserat kontrollsystem för in- och utförsel av djur och animaliska produkter mellan länderna i EU – Efta området. Systemet ersätter i princip den gränskontroll som tidigare fanns mellan länderna. I Sverige vill vi ur smittskyddssynpunkt ha en kontroll på djurflödet mellan medlemsstaterna och möjlighet att kunna utföra stickprovskontroll på både djur och produkter.

Karantän
Djur som införs från land utanför EU skall i regel placeras i karantän. För hund och katt är karantänstiden 120 dagar. Egen privat karantän kan efter särskild ansökan och prövning medges. Ansökan ställs till länsveterinären.