Upplysningar om identitetsmärkning av hund, katt och häst

Hundar ska vara märkta och alla hästar ska ha ett hästpass.

Hund

Sedan den 1 januari 2001 är det lag på att märka och registrera hundar i ett centralt register som administreras av Jordbruksverket

För att få upplysning om ägare till en upphittad hund som är identitetsmärkt kan man i första hand vända sig till Polisen.

Jordbruksverket, Länsstyrelsen samt Tullverket har också direkt tillgång till registret och får använda det för att fastställa vem som är ägare till djuret.

Frågor, blanketter och informationsmaterial hanteras av Jordbruksverket tfn 0771-223 223. Du kan också skriva till Jordbruksverkets CDB-enhet, Köpmangatan 3, 826 84 Söderhamn, faxa till 036-15 84 01 eller maila till hundregistret@sjv.se. Du kan också beställa anmälningsblanketter och annat material under blanketter och trycksaker.  

Katt

Även katter kan – och bör – märkas och registreras. Detta register sköts av Svenska Kennelklubben. För att få upplysningar om ägare till en upphittat katt som är identitetsmärkt kan man i första hand vända sig till Svenska Kennelklubbens kansli tfn 08-795 30 00.

Även Polisen och Länsstyrelsen har tillgång till detta register och kan hjälpa till med sökning.

Märkningen sker genom att ett identitetsnummer tatueras i kattens vänstra öra. Även s.k. chipmärkning kan göras.

Häst

Enligt ett EU-beslut skall alla hästar förses med en identitetshandling, ett hästpass. Märkning av hästar för detta ändamål sker genom s k konturdiagram eller genom chipmärkning. Se vidare Jordbruksverkets hemsida

Ytterligare upplysningar om märkning av hund, katt och häst kan erhållas av Svenska Kennelklubbens resp. Jordbruksverkets hemsidor.