Hotade svampar

Det finns ett antal hotade svamparter. Vissa av dessa svampar har man haft dålig kunskap om som nu har förbättrats genom att åtgärdsprogram har tagits fram och inventeringar har genomförts.
Foto på en fruktkropp av en rökpipsvamp

 

Åtgärdsprogram finns framtagna eller håller på att tas fram till följande arter/artgrupper:

Bombmurkla
Rödlistade fjälltaggsvampar
Rökpipsvamp
Slöjröksvamp
Strimsporig hjorttryffel
Svampar i ängs- och betesmarker
Violgubbe
Vit stjälkröksvamp