Hotade kärlväxter, mossor och alger 

Foto på mosippa

Åtgärdsprogram finns framtagna eller håller på att tas fram för följande arter:

Kärlväxter
Brandnäva
Finnögontröst
Gentianor i naturliga fodermarker
Hällebräcka
Mosippa
Några hotade natearter i sötvatten
Sjönajas
Skaftslamkrypa
Småsvalting
Åkerogräs

Mossor
Hårklomossa

Alger
Kransalger i brackvatten och marina habitat
Slinkearter i sjöar och småvatten