Hotade grod- och kräldjur 

Foto på sandödla

Ett åtgärdsprogram håller på att tas fram för sandödla.

Tidigare fanns även ett åtgärdsprogram för större vattensalamander, men efter att  man arbetet med arten kunde man konstatera att arten var så pass vanlig att åtgärdsprogrammet kunde avslutas.

Här finns mer information om dessa arter:

Sandödla

Större vattensalamander