Hotade fiskarter i länet

I Södermanlands län finns tre rödlistade fiskarter:

Asp
Flodnejonöga
Mal
 
För dessa arter håller Havs- och vattenmyndigheten på att ta fram nya eller revidera äldre åtgärdsprogram.
 
Fiskarterna grönling och nissöga är inte rödlistade men betraktas som sällsynta. För dessa två arter finns äldre åtgärdsprogram framtagna.
Foto på en mal (Silurus glanis)