Hotade fågelarter

Åtgärdsprogram som berör fåglar.
Foto på skräntärna

Åtgärdsprogram finns framtagna eller håller på att tas fram för följande arter:

Dubbelbeckasin
Havsörn
Kornknarr
Kungsörn
Skräntärna