Registrering av fjäderfä (hobbyuppfödning)

Uppgifterna kommer att registreras i Länsstyrelsens fjäderfäregister. Ändamålet med insamlingen av uppgifter avseende s.k. hobbybesättningar med fjäderfä är att möjliggöra ett effektivt smittskyddsarbete bland fjäderfä, främst i samband med aggressiv fågelinfluensa.
Uppgifterna kan komma att användas vid utbrott av andra smittsamma djursjukdomar.