Häst, anmälan avseende anmälningspliktig sjukdom

Anmälan från veterinär skickas till: Länsstyrelsen i Södermanlands län, Veterinära funktionen, 611 86 Nyköping eller faxas till: 0155-26 71 25