Pressrum 

Radiointervju
Ulf Elving intervjuar Sam Yildirim, utvecklingsledare integration. Foto: Länsstyrelsen

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete.

Du kan prenumerera på Länsstyrelsens pressmeddelanden och övriga nyheter via RSS.

RSS-ikon 

RSS: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/rss/nyheter

Du kan också följa oss på Twitter och läsa landshövdingens blogg.

vårt diarium finns alla inkomna ärenden.

Nedan listas de 10 senaste pressmeddelandena och nyheterna.

Prenumerera på pressmeddelanden

Hantering av e-postadresser

Länsstyrelsen är en statlig myndighet. Alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev är din anmälan en inkommen allmän handling. Det innebär att Länsstyrelsen kan bli skyldig att lämna ut e-postadresser om någon begär det.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår hantering av e-postadresser.

För att skydda din personliga information används ändamålsenlig säkerhetsteknologi. Läs mer om Personuppgiftslagen (PuL) Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

 

Kontakta oss

Anders Rosén
Kommunikationschef
Enheten för kommunikation
Anders punkt Rosen snabela lansstyrelsen punkt se¤Anders punkt Rosen snabela lansstyrelsen punkt se
072-2464778
Enheten för kommunikation
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00