Bidrag och stöd

I vänsterspalten ser du de bidrag du kan söka hos Länsstyrelsen. Om du har e-legitimation kan du söka bidrag digitalt, läs mer om detta under respektive bidrag.

Länsstyrelsen i Stockholm hanterar även bidrag åt Länsstyrelsen i Gotlands län. Gäller din ansökan Gotlands län är du välkommen att kontakta oss för eventuella frågor. Ansökan skickar du till Länsstyrelsen i Stockholm.
Mostphotos

I regleringsbrevet avsatte regeringen 2,2 miljarder kronor till Boverket för statligt stöd till investeringar för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande under 2016.

Regeringen beslutade den 29 september 2016 om två olika investeringsstöd för byggande av hyresrätter och studentbostäder.

Det ena stödet gäller för bostäder som byggs från och med januari 2017.

Det andra stödet gäller de bostäder som påbörjats bygga tidigast 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017.

Till Boverkets information om de nya stöden

Nytt radonbidrag. Läs mer på Boverkets webbplats.

Om du väljer att skicka in din ansökan är adressen:

Länsstyrelsen i Stockholms län
Enheten för samhällsplanering
Box 22067
104 22 Stockholm