EU och internationellt 

EU-flagga
Foto: Christina Fagergren

Medlemskapet i Europeiska Unionen (EU) påverkar oss som medborgare på flera olika sätt, både i stort och i smått. För Länsstyrelsen innebär det möjlighet att utnyttja gemensamma resurser, men också att ta hänsyn till gemensamma regler.

Arbetet med strukturfonderna är förmodligen det mest uppmärksammade. Det mest omfattande är vårt arbete med olika stöd till länets jordbruksföretag, men vi lägger också mycket tid på det långsiktiga miljövårdsarbetet och den fortlöpande miljöövervakningen. Samarbete i olika former sker också med länder utanför EU.

 

Nyheter

Kontakta oss

Karina Uddén
Tillväxtdirektör
Avdelningen för tillväxt
010-2231609
072-2114452
Avdelningen för tillväxt
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00