Avfall

Avfall är varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller vill eller är skyldig att göra sig av med. Ett ämne eller föremål kan under vissa omständigheter vara en biprodukt i stället för avfall.

Länsstyrelsen arbetar bland annat med prövning av och tillsyn över avfallsanläggningar. Vi arbetar även med kommunala avfallsplaner, avfallstransporter, avfallshandlare och avfallsmäklare samt med tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter.

Aktuella frågor inom avfallsområdet är bland annat avfallsminimering, ökad återanvändning/återvinning och att få en säkrare och ändamålsenlig avfallshantering.

Avfallshierarkin vägleder om hur avfall bör behandlas. Enligt den ska man i första hand förebygga uppkomst av avfall och därefter sträva efter att återanvända, återvinna och i sista hand ta hand om avfallet på ett säkert sätt. 

Kommunerna har monopol på att hantera hushållsavfall. Avfall som omfattas av producentansvar, för närvarande förpackningar, däck, returpapper, bilar, elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur), batterier, läkemedel samt radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor, är undantagna från monopolet.