Informationscentralen för Egentliga Östersjön - Infobaltic

Informationscentralen informerar om storskaliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljön inom området för Egentliga Östersjön. Det kan till exempel röra sig om algblomningar, syrebrist, eller fall av större antal döda fåglar, fiskar eller sälar.

Mycket av den information vi sprider kommer från privatpersoner som har hört av sig till oss för att berätta om tex algblomningar. Så hör gärna av dig till oss via telefon, mail eller Facebook!
Stockholm skärgård

Senaste nytt

 

2016-09-29

Algblomningssäsongen går mot sitt slut

Det mer höstlika vädret gör att risken för storskaliga blomningar ska uppstå igen är mycket låg. Kallare väder, och därmed sjunkande vattentemperaturer, blåst och lägre solinstrålning innebär ogynnsamma förhållanden för cyanobakterier. SMHI har nu avslutat sin dagliga satellitövervakning för säsongen.

Mindre lokala algblomningar kan fortfarande uppstå vid lugnt stilla och varmt väder.  

 

2016-09-26

Rester kvar av algblomningen öster om Ölands norra udde. I Stockholms skärgård finns fortfarande alger i vattenmassan.

Helgens satellitbilder visar att rester av algblomningen syns öster om Ölands norra udde. Inga ytansamlingar syns i södra eller i mellersta Östersjön.

Moln har täckt norra Östersjön. Vi har fått in en rapport om att det fortfarande finns alger i vattenmassan motsvarande grad 1 (måttligt med alger: vattnet grumlat av alger) i Stockholmsskärgård i området mellan Ljusterö och Svartlöga.

 

2016-09-23

Molnigt över större delen av Östersjön men risk för kvarvarande blomning öster om Öland och Gotland.

Det kan fortfarande finnas risk för lokala algblomningar i större delen av Östersjöområdet. Vid lugnt och stilla väder kan ytansamlingar uppstå. På grund av vindar och strömmar kan algblomningarna bli mycket lokala.

 

2016-09-19

Molnigt över södra Östersjön men algblomning syns mellan Öland och Gotland.

Det har varit molnigt över stora delar av södra Östersjön i helgen och därför svårt att se hur algblomningen har utvecklats. En del kvarvarande blomning syns mellan Öland och Gotland. Helgen har även bjudit på kraftiga vindar vilket kan innebära att en del av ytansamlingarna har blandats ner i vattenmassa.

Vi har fått in en rapport från Granöfjärden (Stockholms skärgård) som vittnar om att det fortfarande finns gott om alger i vattenmassan.

 

2016-09-16

Algblomning i södra Östersjön, risk för lokala algblomningar i större delen av Östersjön.

Det soliga varma vädret håller i sig och det gör även algblomningen.

Gårdagens satellitbild visar tydliga ytansamlingar vid Ölands norra udde samt från södra Gotland ända ner till Skånes syd kust.

Från kustbevakningens flyg har man sett att det finns gott om alger i större delen av Östersjön. Under de senaste dagarna har vi fått in lokala rapporter om ytansamlingar vid Ölands norra udde, vid Blekinge kusten och i Stockholms skärgård i trakten av Gillöga. Stockholms universitet rapporterar att det fortfarande finns både ogiftiga och giftiga cyanobakterier i prover från Landsortsdjupet och Asköområdet.

 KBV 20160914_söder om Gotland.jpg

Foto: Kustbevakningen.2016-09-14 Söder om Gotland

Den fortsatta utvecklingen beror på vädret. Vid lugnt och stilla väder kan ytansamlingar uppstå. På grund av vindar och strömmar kan algblomningarna bli mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om ni misstänker algblomning där ni befinner er – läs våra råd vid algblomningar.

 

2016-09-14

Algblomning i norra Öland, söder om Gotland och Hanöbukten

Gårdagens satellitbild visar tydliga ytansamlingar vid Ölands norra udde. Från södra Gotland och in Hanöbukten finns ett stort område med mycket alger i vattnet och tydliga ytansamlingar. Även i sydvästra Östersjön finns det ytansamlingar men dessa verkar vara mer ute till havs .

Vi har fått in en lokal rapport om tydliga ytansamlingar vid Ölands norra udde.

 

2016-09-12

Algblomning i norra Kalmarsund och till havs utanför Blekinges sydkust

Helgens satellitbilder visar tydliga ytansamlingar i norra Kalmarsund och utanför Blekinges sydkust. Det finns mycket alger i vattnet i södra och sydvästra Östersjön och även norr om Öland/väster om Gotland med tendenser till ytansamlingar.

Vi har fått in en lokal rapport om algblomning vid Åhus.

 

2016-09-09

Algblomning söder om Gotland, i norra Kalmarsund och öster om Bornholm.  

På gårdagens satellitbild kan man se tydliga ytansamlingar söder om Gotland, i norra Kalmarsund och väster om Bornholm. Det finns tendens till ytansamlingar öster om Bornholm och i Hanöbukten. Förutsättningar finns för att algblomningen kan fortsätta, då det fortfarande finns algblomningsbildande cyanobakterier i vattnet och vädret i helgen ser ut att bli fortsatt lugnt, stilla och soligt. Ytansamlingarna vid Gotland och Öland förväntas driva i nordlig riktning det kommande dygnet.

På grund av vindar och strömmar kan algblomningarna bli mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om ni misstänker algblomning där ni befinner er – läs våra råd vid algblomning.

Om du är ute och upptäcker en ytansamling så är vi mycket tacksamma för rapporter, gärna som inlägg på vår Facebook-sida med bilder.

 

2016-09-07

Algblomning söder om Gotland västerut in i Hanöbukten

Dagens satellitbild visar att algblomningen har ökat i utbredning och sträcker sig nu från söder om Gotland till östra delen av Hanöbukten. Det finns även en tendens till begynnande ytansamlingar väster om Bornholm.

Vi har inte fått några lokala rapporter om algblomningar. Om du är ute och upptäcker en ytansamling så är vi tacksamma för rapporter, gärna som inlägg på vår Facebook-sida med bilder.

 

2016-09-05

Algblomning kvarstår mellan Öland och Gotland

Det finns fortsatt ett område med smärre ytansamlingar öster om Öland och sydväst om Gotland. Vi har inte fått in några lokala rapporter om algblomning de senaste dagarna.

 

2016-09-01

Algblomningarna fortsätter att minska i omfattning.

Det finns fortsatt ett område med smärre ytansamlingar öster om Öland och sydväst om Gotland. Utanför Skånes sydkust finns en antydan till blomning kvar. Vi har inte fått in några lokala rapporter om algblomning de senaste dagarna.

Den fortsatta utvecklingen beror på vädret. Vid lugnt och stilla väder kan ytansamlingar uppstå. På grund av vindar och strömmar kan algblomningarna bli mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om ni misstänker algblomning där ni befinner er – läs våra råd vid algblomningar.

 

 2016-08-30

Algblomning i södra och sydvästra Östersjön men i minskad omfattning

Mycket moln har täckt de senaste satellitbilderna. I molnluckor kan man se en del kvarvarande algblomning öster om Öland, söder och Gotland samt utanför Skånes sydkust men de verkar ha minskat i omfattning. Vi har inte fått in några lokala rapporter om algblomning de senaste dagarna.

 

2016-08-26

Algblomning vid Skåne, Gotland och Öland.

Den senaste satellitbilden visar att ytansamlingarna vid Skånes sydkust kvarstår samt att vi har ytansamlingar söder och öster om Öland och Gotland. Det finns även gott om alger i vattnet utanför Blekinges sydkust även om det inte syns som ytansamlingar på satellitbilden. Ytansamlingarna förväntas driva i nordostlig till ostlig riktning.

Algläget från rån SMHI 160825.PNG 

Under veckan har vi fått in rapporter om lokala algblomningar från Stockholms skärgård (Ljusterö, Rådmansö, Högmansö och Furusund), Askö samt från Öland (norra udden, Mörbylånga och Byerum)

 

Ålön_Ljusterö_160822.JPG 

Algblomning Ålön- Ljusterö 2016-08-22, Fotograf Maja-Stina Olofsdotter

Förra veckans starka västliga vindar har medfört att näringsrikt djupvatten har kommit upp till ytan.  Näringsrikt vatten i kombination med lugnt och soligt väder gör att det återigen är gynnsamma förhållanden för algtillväxt. Lokala algblomningar kan uppstå och man kan aldrig veta säkert om en blomning består av giftiga eller ogiftiga algsorter utan att ha närmare tittat på blomning i mikroskop. Tänk på att vara försiktiga om ni misstänker algblomning där ni befinner er – läs våra råd vid algblomning.

 

2016-08-22

Fortsatt algblomning vid Skånes sydkust. Lokal algblomning Rådmansö, Norrtälje

Helgens satellitbilder visar fortsatt algblomning vid Skånes sydkust, vi har även fått in en rapport från Trelleborg med bild som visar tydlig ytansamling. Ytansamlingarna i sydvästra Östersjön förväntas driva i nordlig riktning under det kommande dygnet.

Vi har fått in en rapport från Stockholms norra skärgård, Rådmansö Norrtälje, som visar en lokal blomning som verkar domineras av den ogiftiga cyanobakterien Knippvattenblom. Man kan aldrig veta säkert om en blomning består av giftiga eller ogiftiga algsorter utan att ha närmare tittat på blomning i mikroskop. Tänk på att vara försiktiga om ni misstänker algblomning där ni befinner er – läs våra råd vid algblomning.

Algblomning Rådmansö.jpg Algblomning Rådmansö, Fotograf Lena Kautsky

 

2016-08-17

Algblomning väster om Bornholm och till havs utanför Skånes sydkust.

Satellitbilder från söndag och måndag visar ytansamlingar av alger utanför Skånes sydkust och väster om Bornholm. På gårdagens satellitbild var det moln över det aktuella området och inga algblomningar observerades. Det blåser kraftigt över Östersjön så det är troligt att ytansamlingar löses upp. Det förekommer dock fortfarande mycket cyanobakterier i vattnet vilket innebär att det vid lugnt och fint väder snabbt kan bildas algblomningar igen.

 

2016-08-11

Inga algblomningar

På de senaste dagarnas satellitbilder har det varit mycket moln, men i luckorna mellan molnen har det inte synts några algblomningar. Väderprognosen inför helgen spår blåsigt väder vilket innebär att det troligen inte bildas några algblomningar under helgen. Både SMHI och Stockholms Universitet rapporterar dock att det fortfarande förekommer mycket cyanobakterier i vattnet vilket innebär att det vid lugnt och fint väder snabbt kan bildas algblomningar igen.

 

2016-08-08

Helgens blåsiga väder innebär att algblomningarna har lösts upp

Under helgen har stora delar av egentliga Östersjön täckts av moln. I luckorna mellan molnen syns dock inga algblomningar på SMHI:s satellitbilder. Det blåsiga vädret har blandat ned cyanobakterierna i vattnet.

 

2016-08-04

Molnigt över stora delar av egentliga Östersjön men algblomningar syns i luckorna

Stora delar av egentliga Östersjön täcks av moln på gårdagens satellitbilder men i luckorna syns algblomningar. De är inte lika kraftiga eller sammanhängande som förra veckans stora algblomningar. Vid lugnt väder kan algblomningarna öka under helgen men om det fortsatt blir lite blåsigare så uppstår troligen inte mer algblomningar.

 

2016-08-03

Algblomningarna nästan helt upplösta efter blåsigt väder

Även om det har varit ganska molnigt i början av veckan kan man på satellitbilderna se att algblomningarna minskat betydligt. På gårdagens bild syns bara små områden med algblomningar öster om Öland och i södra Östersjön. Att algblomningarna mer eller mindre försvunnit beror troligen på att vi har haft blåsigt väder. Det är säkerligen fortfarande mycket cyanobakterier i vattenmassan som vid lugnt väder kan flyta upp till ytan och bilda algblomningar igen.

 

2016-08-01

Fortsatta rikligt med alger

I helgen har det varit blåsigt och regnigt på många håll vilket är förhållanden som inte är gynnsamma för algblomningar. Men i luckorna mellan molnen från helgens satellitbilder ser man ändå algblomningar. Vi har dock inte fått in några rapporter om algblomningar under helgen och färjan HSC Gotlandia II som trafikerar sträckan Visby-Nynäshamn rapporterar att de inte sett några tydliga bälten av algblomningar även om det är mycket alger i vattnet.

 

2016-07-29

Liten prognos inför helgen. 

Idag har vi fått in en observation om pågående algblomning ute på Finnhamn i Stockholm skärgård (Österåkers kommun). Den dagliga observationen vid Almagrundet (Värmdö kommun) visar även på något mer alger idag, än vad det var under gårdagen.

I helgen kommer det att blåsa mellan 8-12 m/s vilket kan leda till att de alger som flutit upp till ytan nu kommer att blandas ner i vattenmassan igen. Man ska dock tänka på att det är mycket alger överlag i vattnet och det kan vara mycket lokalt om det bildas ytansamlingar eller inte, beroende av lokala vindar och ljusförhållanden.

2016-07-28

Fortsatt måttliga mängder alger i vattnet. 

SMHI:s algkarta från gårdagen visar att ytansamlingarna av alger fortfarande är intensivast på den östra sidan av Östersjön vid Finska Vikens mynning samt sydost om Gotland. Samtidigt noterade färjan HSC Gotlandia II små mängder cyanobakterier på hela sträckan Visby-Nynäshamn.

En privatperson som åkte färjan mellan Ystad och Rönne (Bornholm) igår observerade däremot ganska rikligt med alger (se bild nedan) och vi har även idag fått in rapporter om att det är ganska mycket alger i vattnet vid Alma grundet (Stockholms skärgård), även om det inte är tal om ytansamlingar.

Algblomning Ystad_Rönne.JPG Algblomning mellan Ystad och Rönne. Foto: Gunilla Ejdung

 

2016-07-27

Algblomningen har lagt sig något. 

SMHI:s fartyg rapporterade igår från Östersjön att algblomningen lugnat ner sig sen i måndags, men att det fortfarande förekommer alger i vattnet hela vägen från Hanöbukten och upp väster om Gotland. Färjan HSC Gotlandia II, som kör sträckan Visby-Nynäshamn, noterade igår även små mängder alger på nästan hela sträckan med inslag av bälten innehållande måttliga mängder.

Informationscentralen för Egentliga Östersjön fick inte in någon lokal observation under gårdagen, vilket också pekar på att blomningen troligtvis kan ha lagt sig något. Det pågår dock fortfarande lokala, kustnära blomningar vilket en observation inskickad idag från Verkebäcksviken visar på.

Vidare visar SMHI:s storskaliga algkarta från igår på fortsatta intensiva ytansamlingar främst vid Finska Viken, men även i sydöstra Östersjön och östra delen av Bottenhavet.

 

2016-07-26

Algerna i full blom - framförallt ute till havs. 

Under helgen har vi fått in lokala rapporter om algblomningar från Föglö på södra Åland och från Stockholms län kring Järflotta – Norrskär vid Konabbsfjärden (Nynäshamn kommun), Lingonskär på Lådna (Värmdö kommun) och Jutholmen mellan Dalarö och Dalarö skans (Haninge kommun).

Algblomningar har också rapporterats runt norra Öland, både på västra- (Byxelkrok) och östra- (Bödabukten) sidan samt vid Sudersand på Fårö.

Dagens algkarta från SMHI visar att algblomningar pågår i nästan hela södra Östersjön. Som intensivast är de utanför Finska Vikens mynning och en bit ut till havs söder om Gotland. SMHI:s utsjöexpedition rapporterade igår om stora sjok av cyanobakterier i ytan väster om Bornholm och färjan HSC Gotlandia II rapporterade om motsvarande på hela sträckan Visby-Nynäshamn. Trots det stor algpåslaget i Östersjön ser det ut som att kusterna är fria från blomningar. Denna bild kan dock vara missvisande till viss del eftersom satellitbilden inte kan fånga upp småskaliga, kustnära blomningar.

Algblomning Bornholm01.jpg 

Algblomning i Bornholm området. Foto: Marie Johanssen, SMHI.

Algblomning Bornholm02.jpgAlgblomning i Bornholm området. Foto: Marie Johanssen, SMHI.

 

2016-07-22

Relativt lugnt på algfronten trots det varma vädret. 

Trots högtrycket som pågått ett par dagar så har inte den storskaliga algblomningen i Östersjön ökat märkbart. Färjan Gotlandia II, som tidigare observerat måttliga till kraftiga algbälten mellan sträckan Visby-Nynäshamn i början av veckan, rapporterar nu att dessa har minskat. Även SMHI:s karta över algsituationen i Östersjön visar att ytansamlingarna håller sig på liknande nivå, eller lägre, som tidigare i veckan. Med tanke på att det fina vädret verkar hålla i sig över helgen finns det ändå en risk att algblomningen kommer att ta fart senare under veckan eller i början av nästa. Risken för lokala, kustnära blomningar (som inte fångas upp av SMHI:s karta) är också stor när vädret är så varm och badvänligt som det är nu.

 

2016-07-20

Flera observationer om algblomningar har rapporterats. 

Idag har vi fått in flera rapporter om algblomningar i Östersjön. Observationer har setts utanför Karlskrona (vid ön Långö), längs Gotlands västra kust (Högklint) och Visby, utanför Bullandö och Almagrundet i Stockholms skärgård, samt i Björkfjärden mellan Vätö och Björkö i norra delen av Stockholms skärgård. Med tanke på det fina och varma vädret kan vi vänta oss fler observationer under veckan.

 

2016-07-19

Rapport om blomning i Himmerfjärden.

Idag har vi fått in två rapporter från allmänheten om algblomning utanför Grytnäs/Lisö i Svärdsöfjärden/Himmerfjärdsområdet.

 

2016-07-15

Rapport om blomning på Öland.

Igår vi fick vi en rapport on blomning vid Byerum, Ölands nordvästra sida.

Moln täcker den södra delen av Östersjön, vilket gör att eventuella blomningar inte syns på satellitbilder, men det är troligt att blomningen i sydöstra delen kvarstår.

I norra Östersjön kan man på satellitbilder se små blomningar under ytan, vilket stämmer med lokala rapporter om "prickigt vatten".

Den fortsatta utvecklingen beror på vädret. Vid lugnt och stilla väder kan ytansamlingar uppstå. På grund av vindar och strömmar kan algblomningarna bli mycket lokala. Det finns fortfarande gott om algblomningsbildande cyanobakterier i vattnet, både ogiftiga och giftiga arter. Tänk på att vara försiktiga om ni misstänker algblomning där ni befinner er – läs våra råd vid algblomningar.

Om du är ute och upptäcker en ytansamling så är vi mycket tacksamma för rapporter, gärna som inlägg på vår Facebook-sida med bilder.

 

2016-07-13

Små blomningar under ytan i Norra Östersjön

I norra Östersjön kan man på satellitbilder se små blomningar under ytan. Lokal rapport från Möja samt observation från färjan HCS Gotlandia II bekräftar bilden.

I sydöstra Östersjön kan man se att blomningen fortsätter, även om det mer är nedblandat i vattenmassan nu. Algblomningen befinner sig närmare Polens kust och förväntas fortsatt driva österut.

 

2016-07-11

Fortsatt blåsig – algblomningarna blandas ner i vattenmassan.

Helgens satellitbilder visar splittrade algblomningar. Vinden prognosticeras att fortsatt öka.

Vi har fått in rapporter om måttliga algbälten till havs norr om Visby samt att vattnen i Ålands skärgård börjar se "prickigt ut". Detta tyder på att det fortsatt finns gott om algblomningsbildande cyanobakterier i vattnet. Vid lugnt och stilla väder kan ytansamlingar växa till.  

 

2016-07-08

Ytansamlingar har blandats ner i vattenmassan

På grund av det blåsiga vädret har stora delar av de ytansamlingar som tidigare synts på satellitbilder tillfälligt blandats ner i vattenmassan.

De senaste dagarna har man sett hur ytansamlingar har börjat växa till i ett område utanför Finska viken. I ett stråk från denna blomning har man kunna se att risken för algblomning har ökat in mot svenska kusten, mot Stockholms skärgård och ner mot Bråviken. Vi har fått rapport om att vattnet börjar se grumligt ut i vattnen söder om Sandhamn mot Bullerön. Även denna ytansamling verkar ha blandats ner tillfälligt i vattenmassan.

Den fortsatta utvecklingen beror på vädret. Vid lugnt och stilla väder kan ytansamlingar uppstå. På grund av vindar och strömmar kan algblomningarna bli mycket lokala. Det finns fortfarande gott om algblomningsbildande cyanobakterier i vattnet, både ogiftiga och giftiga arter. Tänk på att vara försiktiga om ni misstänker algblomning där ni befinner er – läs våra råd vid algblomningar.

Om du är ute och upptäcker en ytansamling så är vi mycket tacksamma för rapporter, gärna som inlägg på vår Facebook-sida med bilder.

 

2016-07-04

Fortsatt algblomning till havs

Helgens satellitbilder visar på fortsatt blomning i Östersjön. Algblomningen är som intensivast söder och öster om Öland. Dessa blomningar förväntas driva i ostlig riktning under det kommande dygnet. Kusterna verkar fortsatt vara relativt förskonade från ytansamlingar.

Om du är ute och upptäcker en ytansamling så är vi mycket tacksamma för rapporter, gärna som inlägg på vår Facebook-sida med bilder.

 

2016-07-01

Fortfarande molnigt över Östersjön

De senaste dagarna har stora delar av Östersjön fortsatt varit täckt av moln vilket gör det svårt att se utbredningen av algblomningar. Algblomningen finns troligen kvar under molntäcket och syns i molnluckor öster om Öland samt norr om Gotland.  Vi har fått få rapporter om lokala blomningar vilket kan innebära att blomningen inte nått kusten storskaligt. Om du är ute och upptäcker en ytansamling så är vi mycket tacksamma för rapporter, gärna som inlägg på vår Facebook-sida med bilder.

Den fortsatta utvecklingen beror på vädret – det kommer vara relativt svaga vindar under helgen och eventuellt regn. På grund av vindar och strömmar kan algblomningarna bli mycket lokala. Det finns fortfarande gott om algblomningsbildande cyanobakterier i vattnet, både ogiftiga och giftiga arter. Tänk på att vara försiktiga om ni misstänker algblomning där ni befinner er – läs våra råd vid algblomningar.

 

2016-06-29

Moln döljer den pågående blomningen

På gårdagens satellitbild är stora delar av Östersjön täckta av moln vilket gör det svårt att se hur algblomningarna har utvecklat sig. SMHIs sammanställning av var, och hur många dagar, som algblomning har observerats de senaste 7 dagarna är värdefulla när en algblomning pågått en tid men som därefter täckts av moln. Vid stilla väder är risken stor att algblomningen finns kvar under molntäcket men att den inte syns från satellit.  

SMHIs sammanställning av observerad algblomning senaste 7 dagarna.PNG 

Vi har fått in en ny lokal rapport om algblomning från Öringshamn, Tyresö, där blomning observerades 25/6.

 2016-06-27

Lokala rapporter om algblomningar

Det fina vädret har fått fart på algblomingen och det har kommit in lokala rapporter om blomningar från Stora Karlsö utanför Gotland, Grönhögen på sydvästra Öland, Rådmansö i Norrtälje samt från Lisö (Himmerfjärden) i Nynäshamns kommun.

De senaste dagarnas satellitbilder visar även att det blommar i större delen av mellersta, sydöstra och södra Östersjön. Begynnande ytansamlingar syns nu ända upp till Ålands skärgård.

2016-06-23

Algblomning längs svenska kusten

På gårdagens satellitbilder kan man se algblomningar längs svenska kusten från Hanöbukten upp till Bråviken – stora delar av Stockholms skärgård var täckt av moln igår och det går därför inte att se hur läget är där. Algblomningar finns på båda sidor av både Öland och Gotland. Vi har ännu inte fått in några rapporter om algblomningar från personer som har varit ute vid kusterna.

Den fortsatta utvecklingen beror på vädret – det kommer vara relativt svaga vindar under helgen och på måndag visar prognosen att mer blåsigt väder kommer in söderifrån. På grund av vindar och strömmar kan algblomningarna bli mycket lokala och det kan tex vara klart vatten på ena sidan av en ö och algblomning på andra sidan. Man bör dock vara försiktig med bad och att använda vattnet för matlagning även i närheten av synliga algblomningar – om man badar så sköljer man med fördel av sig efteråt och är extra försiktig med hundar och barn.

Vi kommer ha ledigt över midsommarhelgen och kommer därför inte kunna rapportera mer under helgen. Men dela gärna rapporter och bilder på vår facebooksida – då kan andra dra nytta av detta på en gång. SMHI kommer lägga ut nya rapporter varje dag under helgen.

 

2016-06-22

Molnig gårdag innebär att vi inte vet om det förekommer algblomningar längs svenska kusten.

På gårdagens satellitbild är största delarna av Östersjön täckta av moln och man kan därför inte se hur läget vad det gäller algblomningar är för största delarna längs svenska kusterna. I en lucka vid Polens kust syns algblomningar. Vi har inte heller fått in några rapporter om lokala algblomningar. Vi vet dock att det är gott om algblomningsbildande cyanobakterier i vattnen, både de ogiftiga arterna Aphanizomenon och Dolichospermum och den giftiga arten Nodularia spumigena. Om dessa kommer bilda algblomningar beror på det fortsatta vädret – för att det ska bildas algblomningar så krävs lugnt och varmt väder. Tänk på att vara försiktiga om ni misstänker en algblomning där ni befinner er – läs våra råd vid algblomningar.

 

2016-06-20

Inga algblomningar synliga på satellitbilder men gott om cyanobakterier i vattnet

Helgens dåliga väder har blandat om vattnet så att de höga koncentrationerna av cyanobakterier som syntest tidigare inte längre syns på satellitbilder. Rapporter från SMHI:s expedition visar dock att det är gott om algblomningsbildande cyanobakterier i vattnet upp från Hanöbukten och till vattnen runt Gotland. Vid lugnt väder och fortsatt värme kan dessa flyta upp och bilda algblomningar.

 

2016-06-16

Början till algblomning runt Gotland

På gårdagens satellitbilder kan man se att det är mycket cyanobakterier i vattnet främst på västra sidan av Gotland och söder om Gotland. Detta bekräftas även av SMHI:s provtagningar. Vid fortsatt lugnt väder kan dessa flyta upp till ytan och bilda algblomningar. Väderprognosen för helgen förutspår dock blåsigt väder och då blandas cyanobakterierna ner i vattenmassan så att eventuella algblomningar löses upp.  

 

2016-06-13

Inga algblomningar

Helgens blåsiga väder innebär att de algblomningar som syntes i sydöstra östersjön tidigare har blandats ned i vattenmassorna. Om vädret blir lugnt så kan cyanobakterierna flyta upp till ytan igen och ansamlas till algblomningar. Inga algblomningar syns längs de svenska kusterna.

 

2016-06-10

Blåsigt väder i helgen kommer troligen lösa upp de tidiga algblomningarna i sydöstra Östersjön 

Vädret i helgen beräknas bli blåsigt och regnigt vilket innebär att de algblomningar man har sett i sydöstra Östersjön troligen kommer försvinna. På de senaste dagarnas satellitbilder har sydöstra Östersjön där man tidigare sett algblomningar varit täckta av moln så vi har inte kunnat följa utvecklingen. I luckorna mellan molnen har man inte kunnat se någon algblomning. 

Den algblomning som man har sett i sydöstra Östersjön under veckan har varit den tidigaste sen man började mätningarna 2002. Informationscentralen för Bottniska viken har också kunnat bekräfta att det var en blomning av cyanobakterien Aphanizomenon som sågs i Ulvviken i Kramfors kommun i slutet av maj. Dessa mycket tidiga algblomningar säger inte så mycket om hur resten av sommaren kommer se ut eftersom algblomningarna beror helt på vädret. Det vi vet är att de förhållanden som behövs för att algblomningar ska uppstå redan uppfylls och när vi får perioder med lugnt och varmt väder kan vi räkna med att det bildas algblomningar.

Längs de svenska kusterna i Egentliga Östersjön har vi inga bekräftade algblomningar än. Det är fortfarande gott om pollen, främst tallpollen, som är mycket lätt att missta för algblomning. Om man ser något som liknar algblomning men är osäker på om det är pollen eller cyanobakterier så kan man ta upp vatten i ett glas och titta närmare på det. Pollen är enskilda små korn som är mycket lätta och flyter upp till ytan snabbt om glaset får stå en liten stund. Cyanobakterierna bildar små samlingar som är formade som barr eller korta strängar och de flyter inte upp till ytan så snabbt utan är blandade i vattnet. Om du är osäker följ våra råd vid algblomning.  

 

2016-06-04

Möjlig algblomning i Stockholms södra skärgård 

I går fick vi in de första uppgifterna om lokala algblomningar från Torö i Stockholms skärgård. Så här års finns stor en risk att blanda ihop algblomningar med ansamlingar av pollen som till exempel tallpollen och det är svårt att avgöra vilket det rör sig om från bilder. Om det är en algblomning så är det ovanligt tidigt. På SMHI:s satellitbilder från onsdag-fredag kan man se början till algblomningar i sydöstra Östersjön vilket är 2-3 veckor tidigare än normalt. Vattnet längs kusterna är också varmt med temperaturer på upp mot 18 grader. Det innebär att det skulle kunna förekomma lokala algblomningar längs kusterna.   

Om du ser ansamlingar av något som ser ut som algblomningar så tänk på att vara försiktig med att låta främst husdjur och barn bada. Råd kring vad man ska tänka på vid algblomningar finns här. Skicka gärna en liten rapport till oss om du ser en algblomning antingen via mail eller facebook.

 

2016-06-02

SMHI:s satellitövervakning av algblomningar är igång för året.

Nu har SMHI:s satellitövervakning av algblomningar kommit igång. Du kan själv gå in och titta på bilderna. Än så länge så syns ingen antydan till algblomning i svenska vatten men däremot så finns ett område norr om Gdanskbukten där man kan ana början till en algblomning.  

Vid provtagningarna som SMHI gjorde 17-21 maj hittade man gott om picocyanobakteriekolonier. De är de allra minsta cyanobakterierna som är mindre än ca 2 micrometer (µm), dvs ca 0,002 mm stora. Man hittade även cyanobakterien Aphanizomenon flos-aquae, knippvattenblom, som är en av de alger som oftast bildar algblomningar i Östersjön.

 

2016-05-12

Ny boj utlagd vid Huvudskär

Den nya bojen är utlagd vid Huvudskär - den kommer mäta bland annat temperatur och klorofyll. Man kan se att temperaturen under senaste dygnet varierat mellan 6 och 7,5 grader. Klorofyllmätningarna är inte igång än. Mängden klorofyll är ett mått på hur mycket växtplankton som finns i vattnet och kan alltså ge en indikation på om det pågår en algblomning. Satellitbildsövervakningen som SMHI har över algblomningar har inte startat än utan kommer igång första juni.

Mätdata från bojen vid Huvudskär och flera andra mätstationer finns på SMHI:s hemsida.

 

2016-05-02

Övergödning i Östersjön

Övergödningen i Östersjön är en bidragande orsak till att vi får stora algblomningar av cyanobakterier. Nu har det kommit två nyheter gällande övergödningen i Östersjön. En mycket positiv nyhet är att det blir totalförbud mot utsläpp av toalettavfall i Östersjön för kryssnings- och passagerarfartyg. Förbudet börjar gälla senast 2021 och du kan läsa mer om det på HELCOM:s sida.  

Det har också kommit en ny forskningsstudie som visar att rovfiskar kan minska de negativa effekterna av övergödning. Det beror på att rovfiskar som torsk, abborre och gädda äter mindre fiskar som i sin tur äter de småkryp som äter växtplankton och fintrådiga alger. När det finns få rovfiskar får man alltså mycket fintrådiga alger och tvärt om och övergödning innebär också fler fintrådiga alger och växtplankton. Torskbestånden har minskat på grund av överfiske men man är osäker på varför abborre och gädda har minskat. Du kan läsa mer i SVT:s reportage om rovfiskar eller den vetenskapliga artikeln.

 

 

Tidigare nyheter finns under Publikationer och arkiv