Informationscentralen för Egentliga Östersjön - Infobaltic

Informationscentralen informerar om storskaliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljön inom området för Egentliga Östersjön. Det kan till exempel röra sig om algblomningar, syrebrist, eller fall av större antal döda fåglar, fiskar eller sälar.

Mycket av den information vi sprider kommer från privatpersoner som har hört av sig till oss för att berätta om tex algblomningar. Så hör gärna av dig till oss via telefon, mail eller Facebook!

Stockholm skärgård

Senaste nytt

2016-06-29

Moln döljer den pågående blomningen

På gårdagens satellitbild är stora delar av Östersjön täckta av moln vilket gör det svårt att se hur algblomningarna har utvecklat sig. SMHIs sammanställning av var, och hur många dagar, som algblomning har observerats de senaste 7 dagarna är värdefulla när en algblomning pågått en tid men som därefter täckts av moln. Vid stilla väder är risken stor att algblomningen finns kvar under molntäcket men att den inte syns från satellit.  

SMHIs sammanställning av observerad algblomning senaste 7 dagarna.PNG 

Vi har fått in en ny lokal rapport om algblomning från Öringshamn, Tyresö, där blomning observerades 25/6.

 2016-06-27

Lokala rapporter om algblomningar

Det fina vädret har fått fart på algblomingen och det har kommit in lokala rapporter om blomningar från Stora Karlsö utanför Gotland, Grönhögen på sydvästra Öland, Rådmansö i Norrtälje samt från Lisö (Himmerfjärden) i Nynäshamns kommun.

De senaste dagarnas satellitbilder visar även att det blommar i större delen av mellersta, sydöstra och södra Östersjön. Begynnande ytansamlingar syns nu ända upp till Ålands skärgård.

2016-06-23

Algblomning längs svenska kusten

På gårdagens satellitbilder kan man se algblomningar längs svenska kusten från Hanöbukten upp till Bråviken – stora delar av Stockholms skärgård var täckt av moln igår och det går därför inte att se hur läget är där. Algblomningar finns på båda sidor av både Öland och Gotland. Vi har ännu inte fått in några rapporter om algblomningar från personer som har varit ute vid kusterna.

Den fortsatta utvecklingen beror på vädret – det kommer vara relativt svaga vindar under helgen och på måndag visar prognosen att mer blåsigt väder kommer in söderifrån. På grund av vindar och strömmar kan algblomningarna bli mycket lokala och det kan tex vara klart vatten på ena sidan av en ö och algblomning på andra sidan. Man bör dock vara försiktig med bad och att använda vattnet för matlagning även i närheten av synliga algblomningar – om man badar så sköljer man med fördel av sig efteråt och är extra försiktig med hundar och barn.

Vi kommer ha ledigt över midsommarhelgen och kommer därför inte kunna rapportera mer under helgen. Men dela gärna rapporter och bilder på vår facebooksida – då kan andra dra nytta av detta på en gång. SMHI kommer lägga ut nya rapporter varje dag under helgen.

 

2016-06-22

Molnig gårdag innebär att vi inte vet om det förekommer algblomningar längs svenska kusten.

På gårdagens satellitbild är största delarna av Östersjön täckta av moln och man kan därför inte se hur läget vad det gäller algblomningar är för största delarna längs svenska kusterna. I en lucka vid Polens kust syns algblomningar. Vi har inte heller fått in några rapporter om lokala algblomningar. Vi vet dock att det är gott om algblomningsbildande cyanobakterier i vattnen, både de ogiftiga arterna Aphanizomenon och Dolichospermum och den giftiga arten Nodularia spumigena. Om dessa kommer bilda algblomningar beror på det fortsatta vädret – för att det ska bildas algblomningar så krävs lugnt och varmt väder. Tänk på att vara försiktiga om ni misstänker en algblomning där ni befinner er – läs våra råd vid algblomningar.

 

2016-06-20

Inga algblomningar synliga på satellitbilder men gott om cyanobakterier i vattnet

Helgens dåliga väder har blandat om vattnet så att de höga koncentrationerna av cyanobakterier som syntest tidigare inte längre syns på satellitbilder. Rapporter från SMHI:s expedition visar dock att det är gott om algblomningsbildande cyanobakterier i vattnet upp från Hanöbukten och till vattnen runt Gotland. Vid lugnt väder och fortsatt värme kan dessa flyta upp och bilda algblomningar.

 

2016-06-16

Början till algblomning runt Gotland

På gårdagens satellitbilder kan man se att det är mycket cyanobakterier i vattnet främst på västra sidan av Gotland och söder om Gotland. Detta bekräftas även av SMHI:s provtagningar. Vid fortsatt lugnt väder kan dessa flyta upp till ytan och bilda algblomningar. Väderprognosen för helgen förutspår dock blåsigt väder och då blandas cyanobakterierna ner i vattenmassan så att eventuella algblomningar löses upp.  

 

2016-06-13

Inga algblomningar

Helgens blåsiga väder innebär att de algblomningar som syntes i sydöstra östersjön tidigare har blandats ned i vattenmassorna. Om vädret blir lugnt så kan cyanobakterierna flyta upp till ytan igen och ansamlas till algblomningar. Inga algblomningar syns längs de svenska kusterna.

 

2016-06-10

Blåsigt väder i helgen kommer troligen lösa upp de tidiga algblomningarna i sydöstra Östersjön 

Vädret i helgen beräknas bli blåsigt och regnigt vilket innebär att de algblomningar man har sett i sydöstra Östersjön troligen kommer försvinna. På de senaste dagarnas satellitbilder har sydöstra Östersjön där man tidigare sett algblomningar varit täckta av moln så vi har inte kunnat följa utvecklingen. I luckorna mellan molnen har man inte kunnat se någon algblomning. 

Den algblomning som man har sett i sydöstra Östersjön under veckan har varit den tidigaste sen man började mätningarna 2002. Informationscentralen för Bottniska viken har också kunnat bekräfta att det var en blomning av cyanobakterien Aphanizomenon som sågs i Ulvviken i Kramfors kommun i slutet av maj. Dessa mycket tidiga algblomningar säger inte så mycket om hur resten av sommaren kommer se ut eftersom algblomningarna beror helt på vädret. Det vi vet är att de förhållanden som behövs för att algblomningar ska uppstå redan uppfylls och när vi får perioder med lugnt och varmt väder kan vi räkna med att det bildas algblomningar.

Längs de svenska kusterna i Egentliga Östersjön har vi inga bekräftade algblomningar än. Det är fortfarande gott om pollen, främst tallpollen, som är mycket lätt att missta för algblomning. Om man ser något som liknar algblomning men är osäker på om det är pollen eller cyanobakterier så kan man ta upp vatten i ett glas och titta närmare på det. Pollen är enskilda små korn som är mycket lätta och flyter upp till ytan snabbt om glaset får stå en liten stund. Cyanobakterierna bildar små samlingar som är formade som barr eller korta stränger och de flyter inte upp till ytan så snabbt utan är blandade i vattnet. Om du är osäker följ våra råd vid algblomning.  

 

2016-06-04

Möjlig algblomning i Stockolms södra skärgård 

I går fick vi in de första uppgifterna om lokala algblomningar från Torö i Stockholms skärgård. Så här års finns stor en risk att blanda ihop algblomningar med ansamlingar av pollen som till exempel tallpollen och det är svårt att avgöra vilket det rör sig om från bilder. Om det är en algblomning så är det ovanligt tidigt. På SMHI:s satellitbilder från onsdag-fredag kan man se början till algblomningar i sydöstra Östersjön vilket är 2-3 veckor tidigare än normalt. Vattnet längs kusterna är också varmt med temperaturer på upp mot 18 grader. Det innebär att det skulle kunna förekomma lokala algblomningar längs kusterna.   

Om du ser ansamlingar av något som ser ut som algblomningar så tänk på att vara försiktig med att låta främst husdjur och barn bada. Råd kring vad man ska tänka på vid algblomningar finns här. Skicka gärna en liten rapport till oss om du ser en algblomning antingen via mail eller facebook.

 

2016-06-02

SMHI:s satellitövervakning av algblomningar är igång för året.

Nu har SMHI:s satellitövervakning av algblomningar kommit igång. Du kan själv gå in och titta på bilderna. Än så länge så syns ingen antydan till algblomning i svenska vatten men däremot så finns ett område norr om Gdanskbukten där man kan ana början till en algblomning.  

Vid provtagningarna som SMHI gjorde 17-21 maj hittade man gott om picocyanobakteriekolonier. De är de allra minsta cyanobakterierna som är mindre än ca 2 micrometer (µm), dvs ca 0,002 mm stora. Man hittade även cyanobakterien Aphanizomenon flos-aquae, knippvattenblom, som är en av de alger som oftast bildar algblomningar i Östersjön.

 

2016-05-12

Ny boj utlagd vid Huvudskär

Den nya bojen är utlagd vid Huvudskär - den kommer mäta bland annat temperatur och klorofyll. Man kan se att temperaturen under senaste dygnet varierat mellan 6 och 7,5 grader. Klorofyllmätningarna är inte igång än. Mängden klorofyll är ett mått på hur mycket växtplankton som finns i vattnet och kan alltså ge en indikation på om det pågår en algblomning. Satellitbildsövervakningen som SMHI har över algblomningar har inte startat än utan kommer igång första juni.

Mätdata från bojen vid Huvudskär och flera andra mätstationer finns på SMHI:s hemsida.

 

2016-05-02

Övergödning i Östersjön

Övergödningen i Östersjön är en bidragande orsak till att vi får stora algblomningar av cyanobakterier. Nu har det kommit två nyheter gällande övergödningen i Östersjön. En mycket positiv nyhet är att det blir totalförbud mot utsläpp av toalettavfall i Östersjön för kryssnings- och passagerarfartyg. Förbudet börjar gälla senast 2021 och du kan läsa mer om det på HELCOM:s sida.  

Det har också kommit en ny forskningsstudie som visar att rovfiskar kan minska de negativa effekterna av övergödning. Det beror på att rovfiskar som torsk, abborre och gädda äter mindre fiskar som i sin tur äter de småkryp som äter växtplankton och fintrådiga alger. När det finns få rovfiskar får man alltså mycket fintrådiga alger och tvärt om och övergödning innebär också fler fintrådiga alger och växtplankton. Torskbestånden har minskat på grund av överfiske men man är osäker på varför abborre och gädda har minskat. Du kan läsa mer i SVT:s reportage om rovfiskar eller den vetenskapliga artikeln.

 

 

Tidigare nyhter finns under Publikationer och arkiv

Logo 
Informationscentralen för
Egentliga Östersjön
 
 
Telefon:
010-223 11 60
E-post:
 
 

 Länk till Informationscentralerna i Bottniska viken och i Västerhavet

 Rapportera döda sälar till Naturhistoriska riksmuseet Tel: 08-519 551 44

 Rapportera in maneter till finska Östersjöportalen