Vigselförrättare

Länsstyrelsen ansvarar endast för förordnandet av vigselförrättare. Länsstyrelsen hjälper inte till med något som rör arrangemangen kring själva vigseln.

Förordnande

Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare enligt äktenskapsbalken med utgångspunkt i kommunernas behov. En förutsättning för att en person ska förordnas som vigselförrättare är att denne företräder det allmänna. Mot denna bakgrund, och då det finns ett utbrett intresse av att förordnas som vigselförrättare, förordnar Länsstyrelsen som huvudregel vigselförrättare endast på förslag av länets kommuner. Vigselförrättare förordnas därmed generellt inte på initiativ av privatpersoner. 

Förteckning

Länsstyrelsen har en förteckning över förordnande vigselförrättare som kan hämtas via kolumnen till höger. Listan över förordnade vigselförrättare finns i två versioner, dels sorterad i alfabetisk ordning, och dels sorterad kommunvis. Förrättarna får viga personer i hela landet. Länsstyrelsen tillhandahåller i övrigt inte hjälp med att ordna själva vigseln.

Tid för vigsel beställs hos vigselförrättaren men i vissa kommuner kan en tid också beställas hos kommunen.

Ansökan om hindersprövning görs hos Skatteverket. Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap. 

Ersättning

De vigselförrättare som Länsstyrelsen förordnat har rätt till ersättning med 110 kronor per tillfälle. För flera förrättningar samma dag ges ersättning med 110 kronor för den första och med 30 kronor för förrättningar därefter.

Räkning med bilagda protokoll ska skickas till Länsstyrelsens enhet för personal. Enheten granskar de inkomna räkningarna innan utbetalning sker.

Protokoll från förrättad vigsel ska ges in till Länsstyrelsen senast den 31 januari året efter vigseln.