Människa och samhälle 

Västerlånggatan, Gamla stan.
Västerlånggatan, Gamla stan. Foto: Marianne R Berlin

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare – både privatpersoner och företagare. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.

Nyheter

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Stockholms län
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00