Om mottagandet av asylsökande i Stockholms län

Antalet asylsökande i Stockholms län ligger på historiskt höga nivåer.

Myndigheter och kommuner i länet samarbetar för att på bästa sätt ta emot de asylsökande som nu kommer.

Här finns aktuell information och länkar.

>> Migrationsverkets svar på vanliga frågor om asylsökande

>> Läs mer om det samlade myndighetsansvaret

Viktigt att starta asylprocessen direkt

Det är viktigt att de som kommer till Sverige och vill söka asyl kommer i kontakt med Migrationsverket så snabbt som möjligt, för att inte fördröja asylprocessen. En asylsökande får tillgång till dagbidrag och boende från Migrationsverket.

>> Så här tar Migrationsverket emot flyktingar

>> Migrationsverkets adresser och öppettider för asylansökan i Stockholmsområdet

Bostadssituationen är akut

Ett ankomstboende är en plats där asylsökande bor under den tid de får sin ansökan registrerad, innan de erbjuds ett av Migrationsverkets boenden.

Migrationsverket har i uppdrag att värna asylrätten och erbjuda tak över huvudet. Den senaste tiden har Migrationsverket behövt använda evakueringsplatser för att lösa boendesituationen. 

Länsstyrelsen hjälper Migrationsverket i kontakten med kommuner som med kort varsel kan ställa i ordning evakueringsplatser.

>> Migrationsverket om olika former av boenden för asylsökande

Ensamkommande barn

Det är kommunen som ansvarar för ensamkommande barns mottagande, omsorg och boende. Vikten av korrekt information är särskilt stor när det gäller ensamkommande barn, som befinner sig i en mer utsatt situation.

Ett ensamkommande barn bör så fort som möjligt komma i kontakt med kommunens socialjour. Barnet kommer då vidare till kommunala boenden och får sina rättigheter tillgodosedda så fort som möjligt.

>> Migrationsverkets information om ensamkommande barn

Regler för vistelse i Sverige

Utländska medborgare som saknar tillstånd att vistas i Sverige men vill ansöka om asyl ska vända sig till Migrationsverket. Den som söker asyl har rätt att stanna i Sverige under hela den tid som ansökan prövas. Personer som inte är svenska medborgare, eller medborgare i ett EU/EES-land, måste ha tillstånd för att få vara i Sverige.

>> Polisens information om regler för vistelse i Sverige
(med informationsblad på svenska, arabiska, dari och engelska)

>> Polisens information om tillfällig gränskontroll

Vård till asylsökande

Det är viktigt att de som behöver akut medicinsk hjälp kan få det. Alla barn i Sverige har samma rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård, även de som är asylsökande eller lever gömda. Vuxna asylsökande har tillgång till vård som inte kan vänta, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.  

>> Om vård till asylsökande på Vårdguiden 1177

>> Landstingets information till vårdgivare

Om människosmuggling

Att hjälpa någon som saknar tillstånd för inresa eller vistelse i Sverige att resa in i Sverige eller att passera genom Sverige kan enligt utlänningslagen vara straffbart.

Den som tar sig till ett land för att söka asyl begår inget brott. Men att hjälpa någon olovligen in i Sverige kan misstänkas vara människosmuggling, oavsett om det sker mot betalning eller ideellt.

>> Polisens information

Detta gör Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter kring flyktingsituationen. 

I det aktuella skedet innebär detta bland annat att vi kallar till regelbundna regionala samverkanskonferenser.

Länsstyrelsen har genom Civilförsvarsförbundet utsett en koordinator som ska leda och samordna frivilliga organisationer som är engagerade i mottagandet av människor på flykt.

Länsstyrelsen har organiserat en ledsagarservice för ensamkommande barn. Bemanningen utgörs av personer från kommunernas Frivilliga resursgrupper. Tjänsten är till för att avlasta kommunerna i Stockholms län.

På längre sikt verkar Länsstyrelsen bland annat genom att teckna överenskommelser med kommunerna om att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd samt att förhandla med kommunerna om att ta emot ensamkommande barn.

>> Länsstyrelsens uppdrag

>> Länsstyrelsen har utsett en koordinator för frivilligorganisationer som är engagerade i mottagandet av flyktingar

Regeringens arbete med flyktingsituationen

>> Regerings arbete och pågående regeringsuppdrag med anledning av flyktingsituationen 

Så kan du engagera dig

Det är positivt att så många är engagerade i att hjälpa de asylsökande. Vill du hjälpa till finns det några olika sätt att göra det på. Du kan engagera dig via frivilligorganisationer eller via din kommun som förmedlar stöd till barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Det kan man göra genom att bli god man, familjehem, särskilt förordnad vårdnadshavare eller som kontaktperson/kontaktfamilj.  

Här finns information från kommunerna om hur det ser ut på respektive plats och vilken hjälp som behövs.

Stockholms stad

Botkyrka kommun

Danderyds kommun

Ekerö kommun

Haninge kommun

Huddinge kommun

Järfälla kommun

Lidingö stad

Nacka kommun

Norrtälje kommun

Nykvarns kommun

Nynäshamns kommun

Salems kommun

Sollentuna kommun

Sigtuna kommun

Solna stad

Södertälje kommun

Tyresö kommun

Täby kommun

Upplands-Bro kommun

Upplands Väsby kommun

Vallentuna kommun

Vaxholms stad

Värmdö kommun

Österåkers kommun

 

Webbredaktör för denna sida:

Ulrika Djerw, kommunikatör
ulrika.djerw@lansstyrelsen.se
tfn: 010-223 12 87