Jordbrukarstöd 

Stöd till jordbruket finns som gårdsstöd, miljöersättningar, regionala stöd, djurbidrag. Syftet är att stöden ska bidra till en ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling på den svenska landsbygden.

Jordbrukslandskap höst
Foto: Rose-Mari Åkeström

De jordbrukarstöd som finns att söka är uppdelade i gårdsstöd, miljöersättningar, regionala stöd och djurbidrag. Av dessa finansierar EU gårdsstödet och djurbidragen, medan miljöersättningar och de regionala stöden finansieras gemensamt av svenska staten och EU. Från och med 2015 startar nya Landsbygdsprogrammet för jordbrukarstöden, läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

>> Jordbrukarstöd 2015

Vem hanterar stöden?

Länsstyrelsen handlägger och fattar beslut om samtliga stöd och ersättningar till jordbruket med undantag för stödet för hotade husdjursraser samt ersättning för extra djuromsorg för suggor som handläggs av Jordbruksverket. Jordbruksverket är utbetalande myndighet. 

Läs mer om de stöd och miljöersättningar som går att söka på Jordbruksverkets webbplats, se länkar i högerkolumnen.

Kontakta oss

Viveka Appeltofft
Enheten för lantbruksfrågor
010-2231220
Enheten för lantbruksfrågor
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00

Ny adress

Alla handlingar som skickas per post till Länsstyrelsen i Stockholm och som berör jordbrukarstöden ska skickas till följande adress:

Länsstyrelsen i Stockholms län
Fe 12
839 81 Östersund