Sjötrafikföreskrifter

Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om bland annat fartbegränsning till sjöss.

Vi meddelar också förbud mot att ankra eller begränsning i rätten att utnyttja ett vattenområde för båttävling, vattenskidåkning, dykning eller liknande sporter.

Länsstyrelsen kan även meddela andra förbud mot ett vattenområde eller föreskrifter för användningen av det.

En sammanställning av då gällande sjötrafikföreskrifter inom länet finns särskilt beskrivna i Stockholms läns författningssamling 01FS 2001:138.

Ändringar finns angivna i innehållsförteckningen för författningssamlingens årgång 2001, i anslutning till grundföreskriften 01FS 2001:138.