Djur och natur 

Foto på Forsaåns mynning till Hjälmaren

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. Vi arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.


Kontakta oss

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 NYKÖPING
sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se¤sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 40 00 vx

Besök våra ÅGP-sidor

Life-projekt i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län är med i följande EU-finansierade naturvårdsprojekt:

Life Coast Benefit (Skärgårdsnytta)

Life MIA (Mälaren Inner Archepelago)

uc4life (Målarmusslans återkomst)

Loggo för LONA

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) - tänker du driva ett naturvårdsprojekt? Läs mer