Djur och natur

Foto på Forsaåns mynning till Hjälmaren

Vill du besöka ett naturreservat eller annat skyddat område så hittar du mer information här. Du kan också ta reda på mer om länsstyrelsens arbete med att inventera arter och naturmiljöer. Här kan du ansöka om tillstånd för verksamheter som påverkar naturen.

Du får också information om djurskyddet i länet. Om djur far illa kan du anmäla detta till länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

 Besök våra ÅGP-sidor

 Content Editor

Grön infrastruktur är ett fungerande nätverk av livsmiljöer, processer och strukturer i land- och vattenområdet.

Läs mer här

 

Loggo för LONA 

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) - tänker du driva ett naturvårdsprojekt? Läs mer

 Life-projekt i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län är med i följande EU-finansierade naturvårdsprojekt:

Life Coast Benefit (Skärgårdsnytta)

Life MIA (Mälaren Inner Archepelago)

uc4life (Målarmusslans återkomst)