Pressrum 

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida samhällsinformation till medborgare och medier. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns. 

Vid brådskande medieärenden kontakta:
Tf Kommunikationschef Mikael Ringman, 0768-40 11 08

Övriga informatörer:
Sara Fredström, kommunikationsexpert 0733-12 04 03
Michael Hedlund, webbredaktör, 0761-11 16 24
Per Bergsjö, strategisk kommunikatör, 0761-11 16 55
Tracy Lorentzson, kommunikatör, 0768-40 28 80
Ita Jablonska, kommunikatör, 0702-955678
Maria Sandell, naturinformatör 040/044-25 22 31


Prenumerera på våra pressmeddelanden

Kontakta oss

Mikael Ringman
Kommunikationsexpert
Kommunikationsenheten
mikael punkt ringman snabela lansstyrelsen punkt se¤mikael punkt ringman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241606
076-8401108
Sara Fredström
Kommunikationsexpert
Kommunikationsenheten
Sara punkt Fredstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Sara punkt Fredstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241580
073-3120403
Michael Hedlund
Kommunikationsenheten
Michael punkt Hedlund snabela lansstyrelsen punkt se¤Michael punkt Hedlund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241367
076-1111624

Tjänsteman i beredskap [TiB]

Länsstyrelsens krishanteringsorganisation består av en tjänsteman i beredskap [TiB] och en krisledningsstab.

Vid större olyckor, oroligheter, oväder eller andra extraordinära händelser i samhället larmas TiB av SOS Alarm.

TiB kan nås via Länsstyrelsens växel 040/044 - 25 20 00 kontorstid och i övrigt via SOS Alarm 040-676 92 00.

Presskontakt TiB: Mikael Ringman, tfn 010-224 16 06.