Pressrum 

Länsstyrelsen Skåne arbetar aktivt med att sprida samhällsinformation till medborgare och medier. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns. 

Vid brådskande medieärenden kontakta:

Mikael Ringman, pressansvarig, 0768-40 11 08


Övriga kommunikatörer:

Ulrika Forsgren Högman, kommunikationschef, 0725-29 70 18
Sara Fredström, kommunikationsexpert 0733-12 04 03
Per Bergsjö, strategisk kommunikatör, 0761-11 16 55
Tracy Lorentzson, webbansvarig/kommunikatör, 0768-40 28 80
Mats Runvall, kommunikatör, 076-840 07 78
Ita Jablonska, kriskommunikatör, 0702-955678
Maria Sandell, naturinformatör 0768-40 16 56


Prenumerera på våra pressmeddelanden

 

Kontakta oss

Ulrika Forsgren Högman
Kommunikationschef
Kommunikationsenheten
ulrika punkt forsgren punkt hogman snabela lansstyrelsen punkt se¤ulrika punkt forsgren punkt hogman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241334
072-5297018
Mikael Ringman
Kommunikationsexpert
Kommunikationsenheten
mikael punkt ringman snabela lansstyrelsen punkt se¤mikael punkt ringman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241606
076-8401108
Tracy Lorentzson
Webbansvarig
Kommunikationsenheten
tracy punkt lorentzson snabela lansstyrelsen punkt se¤tracy punkt lorentzson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241470
076-8402880
Sara Fredström
Kommunikationsexpert
Kommunikationsenheten
Sara punkt Fredstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Sara punkt Fredstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241580
073-3120403
Mats Runvall
Kommunikatör
Kommunikationsenheten
mats punkt runvall snabela lansstyrelsen punkt se¤mats punkt runvall snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241431
072-2173501

Tjänsteman i beredskap [TiB]

Länsstyrelsens krishanteringsorganisation består av en tjänsteman i beredskap [TiB] och en krisledningsstab.

Vid större olyckor, oroligheter, oväder eller andra extraordinära händelser i samhället larmas TiB av SOS Alarm.

TiB kan nås via Länsstyrelsens växel 040/044 - 25 20 00 kontorstid och i övrigt via SOS Alarm 040-676 92 00.

Presskontakt TiB: Mikael Ringman, tfn 010-224 16 06.