Nyheter 

Urval: Människa & samhälle, Jämställdhet, 2010Rensa urval
Din sökning gav 4 träffar
 • 15 miljoner för att bekämpa våld i nära relationer i Skåne

  2010-06-17 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har fattat beslut om att fördela drygt 15 miljoner kronor till 40 verksamheter i Skåne under 2010. Medlen ska gå till att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld samt män som utövar våld och till att utveckla lokal samverkan för kvinnof...

 • Kommuner samverkar för att hjälpa utsatta kvinnor att hitta bostad

  2010-06-01

  Den stora bristen på hyresbostäder gör det svårt för kvinnor utsatta för våld och hot av närstående att finna ny bostad i hemkommunen. Genom Kommunsamverkan Kompotten samarbetar kommuner för att kunna lösa bostadsproblematiken.

 • Nätverksträffar om jämställdhet i Skånes fyra hörn

  2010-03-23

  Länsstyrelsen kommer, med början i maj, att tillsammans med Region Skåne och Kommunförbundet arrangera fyra träffar om jämställdhet runt om i Skåne. Idén med träffarna är att de ska bidra till att bilda nya nätverk samt stärka och utveckla arbetet kring jämställdhet i länet.

 • Angående seminarium om samhällsinformation 3 mars

  2010-03-02

  Med anledning av att Integrations- och jämställdhetsdepartementet har skjutit upp överlämnandet av delbetänkandet om samhällsorientering till torsdagen 4 mars, kommer utredaren professor Erik Amnås presentation imorgon att vara något mer begränsad än vad som ursprungligen var planerat.

Träffar per datum

Träffar per nyhetstyp