Nyheter 

Urval: Människa & samhälle, IntegrationRensa urval
Din sökning gav 67 träffar
 • Nyhetsbrev januari - Regional lägesbild över flyktingsituationen

  Skånekarta
  2016-02-02

  Lägesbild över flyktingsituationen: Nya utmaningar, ny anvisningslag och personalbrist i flera skånska kommuner.

 • Stort intresse för Sverige tillsammans

  Bild på Erik Nilsson i konferensmiljö
  2016-01-25

  I fredags arrangerade Länsstyrelsen Skåne och regeringskansliet den första regionala konferensen för Sverige tillsammans.

 • Dags för den första regionala konferensen för Sverige tillsammans

  logga för sverige tillsammans, en är svensk flagga, övriga tre är på människor av olika bakgrund
  2016-01-19 Pressmeddelande:

  Den 12 oktober 2015 genomförde Regeringen en nationell samling under namnet Sverige tillsammans för att diskutera integrationsfrågor. På fredag är det dags för den första regionala konferensen i Malmö...

 • Konferens om flickors och pojkars utsatthet i migrationsprocessen

  logga för sverige tillsammans, en är svensk flagga, övriga tre är på människor av olika bakgrund
  2016-01-18 Pressmeddelande:

  Den 20 januari i Malmö och den 21 januari i Kalmar arrangerar länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Stockholms län regionala konferenser om flickor och pojkars utsatthet i migrationsprocessen.

 • Nyhetsbrev november - Regional lägesbild över flyktingsituationen

  logga för sverige tillsammans, en är svensk flagga, övriga tre är på människor av olika bakgrund
  2015-12-18

 • 66 000 nya platser för tillfälliga asylboenden tillgängliga

  66 000 nya platser för tillfälliga asylboenden tillgängliga
  2015-10-23

  Landshövding Sven-Erik Österbergs regeringsuppdrag att samordna inventeringen av möjliga platser för tillfälliga asylboenden i landet är nu klar. Drygt 66 000 platser finns att tillgå.

 • Landskrona Social Sustainability Day - Inkluderande tillväxt i Skåne!

  Landskrona Social Sustainability Day
  2015-10-20

  Välkommen till höstens event på temat hur näringslivet kan bidra till en socialt hållbar samhällutveckling i Skåne.

 • Upprop till statliga medarbetare att bistå Migrationsverket med registrering

  Landskrona Social Sustainability Day
  2015-10-06 Pressmeddelande:

  Landshövding Margareta Pålsson ber i ett upprop medarbetare på skånska myndigheter att bistå Migrationsverket med registrering av asylansökningar.

 • Øresunddirekt firar 15 år

  bild på sandra forsen
  2015-09-24

  I dag firar Øresunddirekt sitt 15-årsjubileum. Vi har intervjuat Sandra Forsén, verksamhetansvarig för Øresunddirekt.

 • Myndigheter samarbetar för att lösa flyktingsituationen

  Skånekarta med trianglar i bakgrunden
  2015-09-11 Pressmeddelande:

  Myndigheter och kommuner i Skåne har inlett ett samarbete för att gemensamt hantera flyktingsituationen. Företrädare för sju aktörer träffades i dag vid ett möte hos landshövding Margareta Pålsson på ...

 • Nätverksträff: Barn i introduktion

  Skånekarta med trianglar i bakgrunden
  2015-08-27

  Den 14 oktober bjuder Länsstyrelsen Skåne in till en dag med nätverket Barn i introduktion Tema för dagen är att bemöta barn som varit med om svåra påfrestningar

 • Øresunddirekt - i Öresundsmedborgarnas tjänst i 15 år

  Skånekarta med trianglar i bakgrunden
  2015-07-02

  Genom åren har den dansk-svenska informationstjänsten Øresunddirekt besvarat tusentals och åter tusentals frågor från gränspendlare och nu i veckan har Øresunddirekt haft öppet i 15 år – lika länge som Öresundsbron funnits.

 • Klart med beslut om § 37a medel, Flyktingguider och familjekontakter

  Skånekarta med trianglar i bakgrunden
  2015-06-18

  Länsstyrelsen har även i år haft möjlighet att lämna ersättning till landets kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

 • Metodstöd för samordnad etablering

  Skånekarta med trianglar i bakgrunden
  2015-05-07

  Nu finns en ny version av metodstödet för lokala överenskommelser om nyanländas etablering. I denna version lyfts bland annat etablering på lika villkor och jämställdhetsintegrering i etableringsprocessen.

 • Mottagandet av ensamkommande barn fungerar bra

  Skånekarta med trianglar i bakgrunden
  2015-04-07

  Många kommuner i Sverige anser att mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar fungerar bra. Det visar länsstyrelsernas gemensamma enkätundersökning om mottagande och etablering av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn, META 2014.

 • Ny i Sverige – vilken service finns i kommunen?

  Ny i Sverige? Informationsverige.se
  2014-11-12

  Att hitta rätt och användbar information om landets kommuner kan vara svårt för den som är ny i Sverige. Nu har länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända utvecklats. Al...

 • Studiebesök med MILSA gav mersmak för naturen

  MILSA
  2014-06-23

  Studiebesöket i Skrylle, tillsammans med Länsstyrelsens Samhälls- och hälsokommunikatörer, gav Mohammed al Kharnoubi och Ahmad Arabi mersmak. Under sommarlovets första vecka deltog de i Friluftsfrämja...

 • Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar

  MILSA
  2014-04-08

  Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar, vilket bland annat beror på språkliga barriärer. Enligt enkäten META 2013 har dock framsteg gjorts inom hälsokommunikation till nyanlända. Trenden är positiv sett till det övergripande hälsoperspektivet, men det finns behov...

 • Ökat regionalt samarbete kring integration

  Pia Kinhult, Margareta Pålsson och Stefan Lundgren
  2014-03-21 Pressmeddelande:

  En lyckad integration är en nyckel för Skånes fortsatta utveckling. Det konstaterar Skånskt ledningsforum, som består av ledningarna för Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne. I ...

 • Hälsa – en viktig faktor i nyanländas etablering

  bild på SFI-elever runt ett bord
  2013-11-25

  På torsdag 28 november hålls den första konferensen inom Milsa, ett projekt för att utveckla hälsoperspektivet i etableringen av nyanlända flyktingar. Projektet drivs av Länsstyrelsen Skåne och Malmö ...