Nyheter 

Urval: Människa & samhälle, IntegrationRensa urval
Din sökning gav 52 träffar
 • Ny i Sverige – vilken service finns i kommunen?

  Ny i Sverige? Informationsverige.se
  2014-11-12

  Att hitta rätt och användbar information om landets kommuner kan vara svårt för den som är ny i Sverige. Nu har länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända utvecklats. Al...

 • Studiebesök med MILSA gav mersmak för naturen

  MILSA
  2014-06-23

  Studiebesöket i Skrylle, tillsammans med Länsstyrelsens Samhälls- och hälsokommunikatörer, gav Mohammed al Kharnoubi och Ahmad Arabi mersmak. Under sommarlovets första vecka deltog de i Friluftsfrämja...

 • Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar

  MILSA
  2014-04-08

  Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar, vilket bland annat beror på språkliga barriärer. Enligt enkäten META 2013 har dock framsteg gjorts inom hälsokommunikation till nyanlända. Trenden är positiv sett till det övergripande hälsoperspektivet, men det finns behov...

 • Ökat regionalt samarbete kring integration

  Pia Kinhult, Margareta Pålsson och Stefan Lundgren
  2014-03-21 Pressmeddelande:

  En lyckad integration är en nyckel för Skånes fortsatta utveckling. Det konstaterar Skånskt ledningsforum, som består av ledningarna för Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne. I ...

 • Hälsa – en viktig faktor i nyanländas etablering

  bild på SFI-elever runt ett bord
  2013-11-25

  På torsdag 28 november hålls den första konferensen inom Milsa, ett projekt för att utveckla hälsoperspektivet i etableringen av nyanlända flyktingar. Projektet drivs av Länsstyrelsen Skåne och Malmö ...

 • Integrationsministern besökte Länsstyrelsen

  bild på erik ullenhag
  2013-11-18

  Integrationsminister Erik Ullenhag besökte Länsstyrelsen Skåne under tisdagen. Här diskuterade han bland annat hälsoperspektivet i flyktingmottagandet.

 • Sociala investeringar – vad är det?

  bild på erik ullenhag
  2013-11-08

  Sociala investeringar står i fokus för en skånsk konferens i Eslöv på måndag. Länsstyrelsen Skåne är en av arrangörerna.

 • Integrationsutvecklare utbildas i Skåne

  Bild på deltagarna, fem stående, två sittande. Sex kvinnor, en man.
  2013-10-17

  Integrationsutvecklare från fem olika länsstyrelser deltar under det närmaste året i ett utvecklingsprojekt kring migration och hälsa tillsammans med Lunds universitet. Arbetet utgår från Länsstyrelse...

 • Skånsk modell för nyanlända till Blekinge

  Bild på Ziad Jomaa och Shada Al Jaburri
  2013-09-13

  Skånes modell för introduktion av nyanlända sprider sig. Just nu fortbildar Länsstyrelsen Skåne tolv samhälls- och hälsokommunikatörer från Blekinge.

 • Stort och avgörande ideellt engagemang för landsbygden

  Bild på kille som åker skateboard med fart.
  2013-08-23

  Inom ramen för Skånsk landsbygdskraft, Länsstyrelsen Skånes utvärdering av landsbygdsprogrammet 2007-2013 presenterar vi nu case 10: ”Det kommunala och ideella engagemanget har ökat och det mångkultur...

 • Konferens om människohandel: Minst sju skånska barn utsatta

  Bild på kille som åker skateboard med fart.
  2013-05-06 Pressmeddelande:

  Minst sju barn i Skåne misstänks ha varit offer för människohandel under 2012. Siffrorna presenteras i morgon vid en konferens i Malmö.

 • Brist på familjehem till ensamkommande barn i Skåne

  förstasidan broschyren: bild på fötter och en väska vid sidan
  2013-05-02

  Det finns en brist på platser i Skåne till ensamkommande barn, också till yngre barn. Länsstyrelsen och Skånes kommuner arbetar nu för att fler skåningar ska välja att bli familjehem åt ensamkommande ...

 • Kungaparet möter nyanlända i hälsoprojekt

  bild på Ziad Jomaa
  2013-04-05

  Ett 30-tal nyanlända blir i dag först ut i ett friskvårdsprojekt i naturreservatet Kullaberg som leds av hälso- och samhällskommunikatörerna på Länsstyrelsen Skåne. Starten sammanfaller med kungaparet...

 • Samordningen i mottagande av nyanlända måste stärkas

  bild på Ziad Jomaa
  2013-03-22

  Statliga myndigheter och landets kommuner har en viktig uppgift i arbetet med att ta emot nyanlända och ge dessa personer förutsättningar för etablering i Sverige. Länsstyrelsernas enkät till kommunerna visar det finns mer att göra för att minska otydligheter och skapa god samordning i etableringsar...

 • Hur fungerar etableringen av nyanlända i Skåne?

  bild på Ziad Jomaa
  2013-03-21 Pressmeddelande:

  Drygt två år efter etableringsreformen för nyanlända möts de skånska aktörerna på Länsstyrelsen Skåne. De ska diskutera erfarenheter men också det akuta läget. I år behövs över 500 kommunplatser för personer som fått uppehållstillstånd. Just nu finns bara 300.

 • Grön integration i nordöstra Skåne

  Muna Abdulkarim Abdulsade visar hantverk på Oppmanna-Arkelstorp hembygdsförening.
  2013-03-05

  Länsstyrelsen Skåne har tagit initiativ till två gröna integrationsprojekt för nyanlända i nordöstra Skåne. Det rör sig om språkträning i föreningar och om SFI i landsbygdsmiljö.

 • Nytt projekt utvecklar hälsoarbetet i integration av nyanlända

  Muna Abdulkarim Abdulsade visar hantverk på Oppmanna-Arkelstorp hembygdsförening.
  2013-01-24

  Ett nytt forskningsprojekt inom Partnerskap Skåne – Milsa – har i dag beviljats EU-medel för att fördjupa kunskaperna om hälsans betydelse för nyanländas möjligheter till integration och etablering på den skånska arbetsmarknaden. Projektet leds gemensamt av Länsstyrelsen Skåne och Malmö högskola.

 • Brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

  Muna Abdulkarim Abdulsade visar hantverk på Oppmanna-Arkelstorp hembygdsförening.
  2012-12-20

  Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har ökat och kunskapen om hur våldet kan yttra sig, vilka som drabbas och på vilket sätt är högre. Den bedömningen gör länsstyrelserna i delredovisningen av det pågående uppdraget att främja och lämna stöd till insatser för hedersrelaterat våld och ...

 • Ökat behov av platser i kommunerna för mottagande av nyanlända

  Muna Abdulkarim Abdulsade visar hantverk på Oppmanna-Arkelstorp hembygdsförening.
  2012-09-17

  Det krävs en gemensam kraftansträngning för att öka mottagandet av nyanlända i kommunerna. Annars kommer väntetiderna för nyanlända på anläggningsboenden öka vilket försenar etableringen och leder till platsbrist hos Migrationsverket. Det konstaterar Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Sveriges ko...

 • Skånsk introduktion för ensamkommande flyktingbarn lanseras inom EU

  Muna Abdulkarim Abdulsade visar hantverk på Oppmanna-Arkelstorp hembygdsförening.
  2012-09-10 Pressmeddelande:

  Imorgon, tisdag, träffas EU-experter i Malmö för att få ta del av de bästa exemplen på inkluderande flyktingmottagande i Europa. Länsstyrelsen Skåne presenterar en ny pilotmodell för hur ensamkommande flyktingbarn kan få en snabb introduktion till det svenska samhället.