Nyheter 

Urval: Miljö & klimat, Vatten och vattenanvändningRensa urval
Din sökning gav 111 träffar
 • Mätningar av mikroskräp längs Skånes kust 19-20 augusti

  2015-08-18

  19 och 20 augusti utförs mätningar av mikroskräp längs Skånes kust. Mätningarna är ett första steg i att kartlägga problematiken med mikroplaster och mikroskräp i haven runt Skåne.

 • Vattenpriset Sjöstjärnan till Kävlingeåns vattenråd!

  2015-06-03

  På årets Havs- och vattenforum tilldelades Kävlingeåns vattenråd vattenpriset Sjöstjärnan för 2015. Länsstyrelsen Skåne gratulerar till priset!

 • 21 miljoner för att förbättra skånska vatten

  bild på våtmark, med ett stendämme i förgrunden
  2015-04-22 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne har beviljat statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för att förbättra vattenkvaliteten i våra hav. I år satsar vi runt 10,5 miljoner kronor på nya projekt i Skåne.

 • Seminarium om skyfall och klimatanpassning

  bild på våtmark, med ett stendämme i förgrunden
  2015-03-19

  Länsstyrelsen bjuder in till seminarium med fokus på problematiken kring skyfall, dess konsekvenser och lösningar. Syftet med seminariet är att öka dialogen mellan aktörer och för att hitta verktyg och lösningar som driver arbetet framåt. Målgruppen är kommunala tjänstemän inom berörda förvaltning...

 • Hälften av enskilda avloppen i Skåne ej godkända

  bild på våtmark, med ett stendämme i förgrunden
  2015-03-18 Pressmeddelande:

  Tio procent av avloppen i Skåne är enskilda, dvs inte anslutna till kommunala reningsverk. Endast hälften av dem är godkända enligt miljöbalkens krav.

 • Lär dig mer om systemet VISS

  Vattendroppar.
  2015-02-23

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i mars.

 • Ändrad lagstiftning ska förhindra nya dammbrott

  Hästberga kraftverk
  2015-02-13

  Från och med 1 januari 2015 ställs det tydligare krav på dammägare för att minska risken för dammbrott. De som i första hand berörs är de med störst konsekvenser vid ett dammbrott.

 • Tillstånd krävs för att driva kulturhistoriskt värdefulla kraftverk

  bild från Årröd med porlande vatten i förgrunden
  2015-01-26 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne kräver i åtta förelägganden att ägarna till gamla vattenkraftverk i Vramsån söker tillstånd eller upphör med verksamheten. Samtidigt visar en rapport att flera av kvarnmiljöerna ha...

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2014-10-21

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014.

 • Utskick till handeln om kemikalier och giftfri vardag

  Vattendroppar
  2014-10-16

  Kemikalier i våra vardagsprodukter kan leda till både hälso- och miljöproblem. Men handeln kan göra stor skillnad genom att informera kunder och lyfta fram bra alternativ. Under hösten 2014 skickar Länsstyrelsen ut både information och en uppmaning.

 • Låga flöden och vattennivåer

  Vattendroppar
  2014-07-23

  Trots att det regnat en hel del under våren och sommaren så är det låga flöden i de Skånska vattendragen, även om lokala variationer kan förekomma. Om det nuvarande väderläget fortsätter kommer flödet i en del vattendrag snart att vara kritiskt.

 • Krokig å rätar upp vattenlivet

  Klingavälsån
  2014-07-14

  Bättre förutsättningar för flora och fauna och mindre läckage av näringsämnen. Genom att återskapa Klingavälsåns ringlande lopp räddas dess biologiska värden.

 • Dialogmöten för bättre VA-planering

  Klingavälsån
  2014-05-16

  Efter 1,5 års arbete sätter Länsstyrelsen Skåne punkt för första steget i ett sektorsövergripande arbete gällande strategisk VA-planering.

 • Målarmusslans magi – en dag i vattnets tecken

  Margareta Pålsson
  2014-05-08

  Som en del i invigningen av den nyrestaurerade Fyleån bjuder vi på en magisk dag i vattnets tecken. – Här kan du lära dig mer om målarmusslan, fisk och andra vattenlevande djur och växter, säger Ivan...

 • Skräp i havet ett växande problem

  Bild på tuggummipåse och annat skräp som flyter i vattenkanten.
  2014-05-07

  Mängden skräp i havet ökar och stränderna på västkusten fylls av plast. Rapporten Västerhavet 2014 tittar närmare på havsskräpeti Skagerrak, Kattegatt och Öresund.

 • Miljoner till skånska vattenprojekt

  bild av å
  2014-04-08 Pressmeddelande:

  Två ansökningar från Länsstyrelsen Skåne får stöd av Havs- och vattenmyndigheten. Det rör sig om insatser för att förbättra vattenmiljöer i Helge å och Hanöbukten samt i sydvästra Skånes jordbruksland...

 • Dialog inledd om sandsugning i Öresund

  bild av å
  2014-03-28 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne och andra svenska myndigheter har inlett en dialog med danska Miljøstyrelsen om sandsugning i Öresund. Bland annat har svenska myndigheter fått möjlighet att yttra sig över en nyinkomman ansökan om sandsugning.

 • Webbsändning av miljömålskonferens

  bild av å
  2014-03-13

  Miljömålskonferensen den 14 mars kommer att livesändas via bambuser.

 • Att tänka på vid stormskadade bryggor

  Bild på trasig pir i Rekekroken i Höganäs kommun. I mitten har flera stenar rasat.
  2013-12-10

  Efter stormen Sven är det många bryggor och andra anläggningar i vatten som behöver repareras. Här får du veta vilka regler som gäller.

 • 23 000 skånska bostäder i riskzonen för havsnivåhöjning år 2100

  Bild på vågor som slår in över vågbrytare.
  2013-11-26

  23 000 bostäder och kyrkor ligger i riskzonen för att påverkas negativt om havsnivån stiger en meter fram till år 2100. Det visar en ny analys från Länsstyrelsen Skåne.