Nyheter 

Urval: Miljö & klimat, Vatten och vattenanvändningRensa urval
Din sökning gav 96 träffar
 • Miljoner till skånska vattenprojekt

  bild av å
  2014-04-08 Pressmeddelande:

  Två ansökningar från Länsstyrelsen Skåne får stöd av Havs- och vattenmyndigheten. Det rör sig om insatser för att förbättra vattenmiljöer i Helge å och Hanöbukten samt i sydvästra Skånes jordbruksland...

 • Dialog inledd om sandsugning i Öresund

  bild av å
  2014-03-28 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne och andra svenska myndigheter har inlett en dialog med danska Miljøstyrelsen om sandsugning i Öresund. Bland annat har svenska myndigheter fått möjlighet att yttra sig över en nyinkomman ansökan om sandsugning.

 • Webbsändning av miljömålskonferens

  bild av å
  2014-03-13

  Miljömålskonferensen den 14 mars kommer att livesändas via bambuser.

 • Att tänka på vid stormskadade bryggor

  Bild på trasig pir i Rekekroken i Höganäs kommun. I mitten har flera stenar rasat.
  2013-12-10

  Efter stormen Sven är det många bryggor och andra anläggningar i vatten som behöver repareras. Här får du veta vilka regler som gäller.

 • 23 000 skånska bostäder i riskzonen för havsnivåhöjning år 2100

  Bild på vågor som slår in över vågbrytare.
  2013-11-26

  23 000 bostäder och kyrkor ligger i riskzonen för att påverkas negativt om havsnivån stiger en meter fram till år 2100. Det visar en ny analys från Länsstyrelsen Skåne.

 • LOVA-bidrag återkommer 2014 – sök nu

  bild på slingrande å som flyter mellan grönskande skogar
  2013-11-18

  Bidragen till lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA) återkommer 2014. Länsstyrelsen Skåne vill ha in ansökningar senast 21 januari 2014.

 • Hur får vi bättre vatten i framtiden?

  bild på slingrande å som flyter mellan grönskande skogar
  2013-10-31 Pressmeddelande:

  Vem som ansvarar för vad i vattenarbetet bör förtydligas och vilka frågor som ska lösas först behöver prioriteras. Nu finns en sammanställning med synpunkter och kommentarer från vattenmyndigheterna om hur vi förbättrar kvaliteten i Sveriges vatten.

 • Länsstyrelsen inleder dialog med skånska kommuner om vattenfrågor

  Bild på kran med sprutande vatten
  2013-10-10

  Vattenfrågorna står i fokus för de möten som landshövding Margareta Pålsson håller på Residenset för de skånska kommunledningarna i oktober.

 • Målarmusslan återvänder till Fyleån

  Bild på en hand som håller i en mussla. I bakgrunden, suddig vass.
  2013-08-29 Pressmeddelande:

  För första gången någonsin i Sverige har den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) kunnat odlas fram. I morgon återintroduceras den i Fyleån.

 • Rivet betongdämme ger fri väg för öring

  Bild på en akvedukt där vattnet nu har möjlighet att rinna fritt.
  2013-08-12

  Behovet av att skapa fria vandringsvägar för fisk i Skåne är stort. Därför river Länsstyrelsen i Skåne län ett stort betongdämme som har hindrat fisk från att vandra fritt i Borstbäcken vid Vombsjön.

 • Påminnelse om bevattningspolicy

  Bild på en akvedukt där vattnet nu har möjlighet att rinna fritt.
  2013-07-19

  Alla som tar ytvatten för bevattning måste känna till Länsstyrelsens riktlinjer för bevattning. Särskilt gäller detta om man inte har tillstånd till sitt bevattningsuttag.

 • Domar tryggar framtida vattenförsörjning

  Bild på en akvedukt där vattnet nu har möjlighet att rinna fritt.
  2013-06-24

  Domar tryggar framtida vattenförsörjning Två nya domar ger Länsstyrelsen Skåne rätt i att tillstånd för vattenuttag ska tidsbegränsas. Domarna är viktiga för att kunna trygga en bra framtida vattenförsörjning. Vattentillstånden har tidigare varat i all evighet.

 • Analysen klar av vattenåtgärderna 2012

  bild på rinnande vatten från kran utomhus
  2013-06-14

  Trots att kommuner och myndigheter lägger ner mycket arbete kommer de ändå att behöva förstärka sina insatser väsentligt för att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer. Ta del av vattenmyndigheternas sa...

 • Algblomning i Immeln undersöks i höst

  Algblomning
  2013-06-12

  Nu ska orsakerna till algblomningen i sjön Immeln undersökas. Länsstyrelsen Skåne deltar i ett stort projekt för att bland annat hitta metoder för att varna för kommande giftiga algblomningar.

 • Åtgärd i fokus: Inga ickenedbrytbara plastpåsar i Skåne

  Algblomning
  2013-06-05

  En av åtgärderna i Skånska åtgärder för miljömålen 2012-2016 handlar om att minska mängden plastskräp i havet. Det tar tiotals år för en plastpåse att brytas ner – och hundratals år för en plastflaska. Plasten i havet kan vara en tickande miljöbomb.

 • Tillstånd krävs för att leda bort grundvatten ur Bolmentunneln

  Algblomning
  2013-05-31

  Länsstyrelserna i Skåne och Kronobergs län kräver att Sydvatten AB söker tillstånd för att leda bort grundvatten som läcker in i Bolmentunneln.

 • Kvarndamm restaurerad till våtmark

  bild på anslag på ett träd. Anslaget har EU-flagga och berättar att en våtmark anläggs på platsen.
  2013-05-28

  Kvarndammen vid Ellinge slott utanför Eslöv har fått ny skepnad. Nu rinner näringsrikt vatten dit från åkrarna i närheten. Den tidigare torrlagda dammen har fått ny funktion som ett naturligt reningsv...

 • Skärpta miljökrav på gamla vattenkraftverk i Skåne

  En bild från en å med ett vattenkraftverk.
  2013-05-16 Pressmeddelande:

  Ett stort antal mindre vattenkraftverk i Skånes mest värdefulla vatten saknar tillstånd. Länsstyrelsen Skåne skärper nu tillsynen mot kraftverken. Först ut är fem ägare i Kävlingeån och Kägleån som må...

 • Principiellt viktig våtmark färdig

  bild på våtmark
  2013-04-22

  En ny våtmark har anlagts med stöd från landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen har slutbesiktigat den nya våtmarken i Lunnarp, strax söder om Dalby.

 • Planera för dricksvatten – ny informationsfilm om dricksvatten

  bild på våtmark
  2013-03-25

  Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Stärkt planering, nya vattenskyddsområden och samverkan är viktiga faktorer för arbetet med en säker dricksvattenförsörjning. Nu lanserar Nationellt nätverk för dricksvatten en utbildningsfilm som kan användas för det syftet.