Nyheter 

Urval: Miljö & klimat, Vatten och vattenanvändningRensa urval
Din sökning gav 120 träffar
 • Vägledning vid fynd av död fisk

  Död fisk på strand. Foto: Charlotte Carlsson
  2016-04-22

  Länsstyrelsen har tagit fram en tillsynsvägledning för hur man kan hantera och utreda upphittad död fisk. Vägledningen riktar sig framför allt till kommunerna, som har ett huvudansvar för sina vattenm...

 • KOMPIS - nytt bidrag till kustkommuner

  Död fisk på strand. Foto: Charlotte Carlsson
  2016-03-16

  KOMPIS är ett nytt bidrag till länets kustkommuner för planering av kust och hav.

 • Mikroskräp längs Skånes kust

  Provtagning av mikroskräp med mantratrål
  2016-02-02

  Under hösten har 16 stationer längs Skånes kust, från Helsingborg till Bromölla, provtagits på mikroskräp. Resultaten är intressanta som en första indikation på hur mycket mikroskräp som finns i Skåne...

 • Länsstyrelsen kräver att cyanidutsläpp ska utredas

  Provtagning av mikroskräp med mantratrål
  2016-01-14

  Död fisk som hittades i Landskrona hamn i våras innehöll höga halter av cyanid, visar ny provtagning. Länsstyrelsen Skåne anser att det är osannolikt att cyanidutsläppen kommer från någon annan än Befesa Scandust. I en inlaga till mark- och miljödomstolen kräver Länsstyrelsen att bolagets ansökan om...

 • Utbildningar i systemet VISS

  Provtagning av mikroskräp med mantratrål
  2015-11-17

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi kommer att hålla live-visningar av systemet i vecka 47 och 48.

 • Seminarium med bättre vattenvård i sikte

  bild på seminariepublik
  2015-11-13

  Ett hundratal personer samlades i går på Länsstyrelsen Skåne för att diskutera möjligheterna för en bättre vattenmiljö i Skåne.

 • Ansökan om EU-medel för att bekämpa sjögull

  bild på sjögull, blad som liknar näckrosor fast med gula liljeliknande blommor
  2015-10-08 Pressmeddelande:

  Fem länsstyrelser, fyra kommuner och två vattenvårdsförbund går samman för att bekämpa vattenväxten sjögull i Sverige. I Skåne handlar det om insatser i nio sjöar – om EU beviljar ansökan om finansier...

 • 46.5 miljoner till att sanera en av Skånes mest förorenade tomter

  bild på sjögull, blad som liknar näckrosor fast med gula liljeliknande blommor
  2015-09-29

  Naturvårdsverket har beslutat om ett bidrag på 46,5 miljoner kronor till Länsstyrelsen Skåne för att sanera kemtvätten på Bomgatan i Kristianstad. Fastigheten är en av de högst prioriterade på listan över förorenade områden i Skåne.

 • VISS – ett verktyg för att nå bättre vatten

  Soluppgång över skogsbryn vid sjö.
  2015-09-14

  Nya korta instruktionsfilmer om VISS finns nu tillgängliga på vattenmyndigheternas youtube-kanal.

 • Mätningar av mikroskräp längs Skånes kust 19-20 augusti

  Soluppgång över skogsbryn vid sjö.
  2015-08-18

  19 och 20 augusti utförs mätningar av mikroskräp längs Skånes kust. Mätningarna är ett första steg i att kartlägga problematiken med mikroplaster och mikroskräp i haven runt Skåne.

 • Vattenpriset Sjöstjärnan till Kävlingeåns vattenråd!

  Soluppgång över skogsbryn vid sjö.
  2015-06-03

  På årets Havs- och vattenforum tilldelades Kävlingeåns vattenråd vattenpriset Sjöstjärnan för 2015. Länsstyrelsen Skåne gratulerar till priset!

 • 21 miljoner för att förbättra skånska vatten

  bild på våtmark, med ett stendämme i förgrunden
  2015-04-22 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne har beviljat statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för att förbättra vattenkvaliteten i våra hav. I år satsar vi runt 10,5 miljoner kronor på nya projekt i Skåne.

 • Seminarium om skyfall och klimatanpassning

  bild på våtmark, med ett stendämme i förgrunden
  2015-03-19

  Länsstyrelsen bjuder in till seminarium med fokus på problematiken kring skyfall, dess konsekvenser och lösningar. Syftet med seminariet är att öka dialogen mellan aktörer och för att hitta verktyg och lösningar som driver arbetet framåt. Målgruppen är kommunala tjänstemän inom berörda förvaltning...

 • Hälften av enskilda avloppen i Skåne ej godkända

  bild på våtmark, med ett stendämme i förgrunden
  2015-03-18 Pressmeddelande:

  Tio procent av avloppen i Skåne är enskilda, dvs inte anslutna till kommunala reningsverk. Endast hälften av dem är godkända enligt miljöbalkens krav.

 • Lär dig mer om systemet VISS

  Vattendroppar.
  2015-02-23

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i mars.

 • Ändrad lagstiftning ska förhindra nya dammbrott

  Hästberga kraftverk
  2015-02-13

  Från och med 1 januari 2015 ställs det tydligare krav på dammägare för att minska risken för dammbrott. De som i första hand berörs är de med störst konsekvenser vid ett dammbrott.

 • Tillstånd krävs för att driva kulturhistoriskt värdefulla kraftverk

  bild från Årröd med porlande vatten i förgrunden
  2015-01-26 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne kräver i åtta förelägganden att ägarna till gamla vattenkraftverk i Vramsån söker tillstånd eller upphör med verksamheten. Samtidigt visar en rapport att flera av kvarnmiljöerna ha...

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2014-10-21

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014.

 • Utskick till handeln om kemikalier och giftfri vardag

  Vattendroppar
  2014-10-16

  Kemikalier i våra vardagsprodukter kan leda till både hälso- och miljöproblem. Men handeln kan göra stor skillnad genom att informera kunder och lyfta fram bra alternativ. Under hösten 2014 skickar Länsstyrelsen ut både information och en uppmaning.

 • Låga flöden och vattennivåer

  Vattendroppar
  2014-07-23

  Trots att det regnat en hel del under våren och sommaren så är det låga flöden i de Skånska vattendragen, även om lokala variationer kan förekomma. Om det nuvarande väderläget fortsätter kommer flödet i en del vattendrag snart att vara kritiskt.