Nyheter 

Urval: Miljö & klimat, Vatten och vattenanvändningRensa urval
Din sökning gav 106 träffar
  • Lär dig mer om systemet VISS

    Vattendroppar.
    2015-02-23

    VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i mars.

  • Ändrad lagstiftning ska förhindra nya dammbrott

    Hästberga kraftverk
    2015-02-13

    Från och med 1 januari 2015 ställs det tydligare krav på dammägare för att minska risken för dammbrott. De som i första hand berörs är de med störst konsekvenser vid ett dammbrott.

  • Tillstånd krävs för att driva kulturhistoriskt värdefulla kraftverk

    bild från Årröd med porlande vatten i förgrunden
    2015-01-26 Pressmeddelande:

    Länsstyrelsen Skåne kräver i åtta förelägganden att ägarna till gamla vattenkraftverk i Vramsån söker tillstånd eller upphör med verksamheten. Samtidigt visar en rapport att flera av kvarnmiljöerna ha...

  • Hur kan jag använda mig av VISS?

    Vattendroppar
    2014-10-21

    VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014.

  • Utskick till handeln om kemikalier och giftfri vardag

    Vattendroppar
    2014-10-16

    Kemikalier i våra vardagsprodukter kan leda till både hälso- och miljöproblem. Men handeln kan göra stor skillnad genom att informera kunder och lyfta fram bra alternativ. Under hösten 2014 skickar Länsstyrelsen ut både information och en uppmaning.

  • Låga flöden och vattennivåer

    Vattendroppar
    2014-07-23

    Trots att det regnat en hel del under våren och sommaren så är det låga flöden i de Skånska vattendragen, även om lokala variationer kan förekomma. Om det nuvarande väderläget fortsätter kommer flödet i en del vattendrag snart att vara kritiskt.

  • Krokig å rätar upp vattenlivet

    Klingavälsån
    2014-07-14

    Bättre förutsättningar för flora och fauna och mindre läckage av näringsämnen. Genom att återskapa Klingavälsåns ringlande lopp räddas dess biologiska värden.

  • Dialogmöten för bättre VA-planering

    Klingavälsån
    2014-05-16

    Efter 1,5 års arbete sätter Länsstyrelsen Skåne punkt för första steget i ett sektorsövergripande arbete gällande strategisk VA-planering.

  • Målarmusslans magi – en dag i vattnets tecken

    Margareta Pålsson
    2014-05-08

    Som en del i invigningen av den nyrestaurerade Fyleån bjuder vi på en magisk dag i vattnets tecken. – Här kan du lära dig mer om målarmusslan, fisk och andra vattenlevande djur och växter, säger Ivan...

  • Skräp i havet ett växande problem

    Bild på tuggummipåse och annat skräp som flyter i vattenkanten.
    2014-05-07

    Mängden skräp i havet ökar och stränderna på västkusten fylls av plast. Rapporten Västerhavet 2014 tittar närmare på havsskräpeti Skagerrak, Kattegatt och Öresund.

  • Miljoner till skånska vattenprojekt

    bild av å
    2014-04-08 Pressmeddelande:

    Två ansökningar från Länsstyrelsen Skåne får stöd av Havs- och vattenmyndigheten. Det rör sig om insatser för att förbättra vattenmiljöer i Helge å och Hanöbukten samt i sydvästra Skånes jordbruksland...

  • Dialog inledd om sandsugning i Öresund

    bild av å
    2014-03-28 Pressmeddelande:

    Länsstyrelsen Skåne och andra svenska myndigheter har inlett en dialog med danska Miljøstyrelsen om sandsugning i Öresund. Bland annat har svenska myndigheter fått möjlighet att yttra sig över en nyinkomman ansökan om sandsugning.

  • Webbsändning av miljömålskonferens

    bild av å
    2014-03-13

    Miljömålskonferensen den 14 mars kommer att livesändas via bambuser.

  • Att tänka på vid stormskadade bryggor

    Bild på trasig pir i Rekekroken i Höganäs kommun. I mitten har flera stenar rasat.
    2013-12-10

    Efter stormen Sven är det många bryggor och andra anläggningar i vatten som behöver repareras. Här får du veta vilka regler som gäller.

  • 23 000 skånska bostäder i riskzonen för havsnivåhöjning år 2100

    Bild på vågor som slår in över vågbrytare.
    2013-11-26

    23 000 bostäder och kyrkor ligger i riskzonen för att påverkas negativt om havsnivån stiger en meter fram till år 2100. Det visar en ny analys från Länsstyrelsen Skåne.

  • LOVA-bidrag återkommer 2014 – sök nu

    bild på slingrande å som flyter mellan grönskande skogar
    2013-11-18

    Bidragen till lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA) återkommer 2014. Länsstyrelsen Skåne vill ha in ansökningar senast 21 januari 2014.

  • Hur får vi bättre vatten i framtiden?

    bild på slingrande å som flyter mellan grönskande skogar
    2013-10-31 Pressmeddelande:

    Vem som ansvarar för vad i vattenarbetet bör förtydligas och vilka frågor som ska lösas först behöver prioriteras. Nu finns en sammanställning med synpunkter och kommentarer från vattenmyndigheterna om hur vi förbättrar kvaliteten i Sveriges vatten.

  • Länsstyrelsen inleder dialog med skånska kommuner om vattenfrågor

    Bild på kran med sprutande vatten
    2013-10-10

    Vattenfrågorna står i fokus för de möten som landshövding Margareta Pålsson håller på Residenset för de skånska kommunledningarna i oktober.

  • Målarmusslan återvänder till Fyleån

    Bild på en hand som håller i en mussla. I bakgrunden, suddig vass.
    2013-08-29 Pressmeddelande:

    För första gången någonsin i Sverige har den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) kunnat odlas fram. I morgon återintroduceras den i Fyleån.

  • Rivet betongdämme ger fri väg för öring

    Bild på en akvedukt där vattnet nu har möjlighet att rinna fritt.
    2013-08-12

    Behovet av att skapa fria vandringsvägar för fisk i Skåne är stort. Därför river Länsstyrelsen i Skåne län ett stort betongdämme som har hindrat fisk från att vandra fritt i Borstbäcken vid Vombsjön.