Nyheter 

Urval: Miljö & klimat, Vatten och vattenanvändningRensa urval
Din sökning gav 104 träffar
 • Tillstånd krävs för att driva kulturhistoriskt värdefulla kraftverk

  bild från Årröd med porlande vatten i förgrunden
  2015-01-26 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne kräver i åtta förelägganden att ägarna till gamla vattenkraftverk i Vramsån söker tillstånd eller upphör med verksamheten. Samtidigt visar en rapport att flera av kvarnmiljöerna ha...

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2014-10-21

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014.

 • Utskick till handeln om kemikalier och giftfri vardag

  Vattendroppar
  2014-10-16

  Kemikalier i våra vardagsprodukter kan leda till både hälso- och miljöproblem. Men handeln kan göra stor skillnad genom att informera kunder och lyfta fram bra alternativ. Under hösten 2014 skickar Länsstyrelsen ut både information och en uppmaning.

 • Låga flöden och vattennivåer

  Vattendroppar
  2014-07-23

  Trots att det regnat en hel del under våren och sommaren så är det låga flöden i de Skånska vattendragen, även om lokala variationer kan förekomma. Om det nuvarande väderläget fortsätter kommer flödet i en del vattendrag snart att vara kritiskt.

 • Krokig å rätar upp vattenlivet

  Klingavälsån
  2014-07-14

  Bättre förutsättningar för flora och fauna och mindre läckage av näringsämnen. Genom att återskapa Klingavälsåns ringlande lopp räddas dess biologiska värden.

 • Dialogmöten för bättre VA-planering

  Klingavälsån
  2014-05-16

  Efter 1,5 års arbete sätter Länsstyrelsen Skåne punkt för första steget i ett sektorsövergripande arbete gällande strategisk VA-planering.

 • Målarmusslans magi – en dag i vattnets tecken

  Margareta Pålsson
  2014-05-08

  Som en del i invigningen av den nyrestaurerade Fyleån bjuder vi på en magisk dag i vattnets tecken. – Här kan du lära dig mer om målarmusslan, fisk och andra vattenlevande djur och växter, säger Ivan...

 • Skräp i havet ett växande problem

  Bild på tuggummipåse och annat skräp som flyter i vattenkanten.
  2014-05-07

  Mängden skräp i havet ökar och stränderna på västkusten fylls av plast. Rapporten Västerhavet 2014 tittar närmare på havsskräpeti Skagerrak, Kattegatt och Öresund.

 • Miljoner till skånska vattenprojekt

  bild av å
  2014-04-08 Pressmeddelande:

  Två ansökningar från Länsstyrelsen Skåne får stöd av Havs- och vattenmyndigheten. Det rör sig om insatser för att förbättra vattenmiljöer i Helge å och Hanöbukten samt i sydvästra Skånes jordbruksland...

 • Dialog inledd om sandsugning i Öresund

  bild av å
  2014-03-28 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne och andra svenska myndigheter har inlett en dialog med danska Miljøstyrelsen om sandsugning i Öresund. Bland annat har svenska myndigheter fått möjlighet att yttra sig över en nyinkomman ansökan om sandsugning.

 • Webbsändning av miljömålskonferens

  bild av å
  2014-03-13

  Miljömålskonferensen den 14 mars kommer att livesändas via bambuser.

 • Att tänka på vid stormskadade bryggor

  Bild på trasig pir i Rekekroken i Höganäs kommun. I mitten har flera stenar rasat.
  2013-12-10

  Efter stormen Sven är det många bryggor och andra anläggningar i vatten som behöver repareras. Här får du veta vilka regler som gäller.

 • 23 000 skånska bostäder i riskzonen för havsnivåhöjning år 2100

  Bild på vågor som slår in över vågbrytare.
  2013-11-26

  23 000 bostäder och kyrkor ligger i riskzonen för att påverkas negativt om havsnivån stiger en meter fram till år 2100. Det visar en ny analys från Länsstyrelsen Skåne.

 • LOVA-bidrag återkommer 2014 – sök nu

  bild på slingrande å som flyter mellan grönskande skogar
  2013-11-18

  Bidragen till lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA) återkommer 2014. Länsstyrelsen Skåne vill ha in ansökningar senast 21 januari 2014.

 • Hur får vi bättre vatten i framtiden?

  bild på slingrande å som flyter mellan grönskande skogar
  2013-10-31 Pressmeddelande:

  Vem som ansvarar för vad i vattenarbetet bör förtydligas och vilka frågor som ska lösas först behöver prioriteras. Nu finns en sammanställning med synpunkter och kommentarer från vattenmyndigheterna om hur vi förbättrar kvaliteten i Sveriges vatten.

 • Länsstyrelsen inleder dialog med skånska kommuner om vattenfrågor

  Bild på kran med sprutande vatten
  2013-10-10

  Vattenfrågorna står i fokus för de möten som landshövding Margareta Pålsson håller på Residenset för de skånska kommunledningarna i oktober.

 • Målarmusslan återvänder till Fyleån

  Bild på en hand som håller i en mussla. I bakgrunden, suddig vass.
  2013-08-29 Pressmeddelande:

  För första gången någonsin i Sverige har den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) kunnat odlas fram. I morgon återintroduceras den i Fyleån.

 • Rivet betongdämme ger fri väg för öring

  Bild på en akvedukt där vattnet nu har möjlighet att rinna fritt.
  2013-08-12

  Behovet av att skapa fria vandringsvägar för fisk i Skåne är stort. Därför river Länsstyrelsen i Skåne län ett stort betongdämme som har hindrat fisk från att vandra fritt i Borstbäcken vid Vombsjön.

 • Påminnelse om bevattningspolicy

  Bild på en akvedukt där vattnet nu har möjlighet att rinna fritt.
  2013-07-19

  Alla som tar ytvatten för bevattning måste känna till Länsstyrelsens riktlinjer för bevattning. Särskilt gäller detta om man inte har tillstånd till sitt bevattningsuttag.

 • Domar tryggar framtida vattenförsörjning

  Bild på en akvedukt där vattnet nu har möjlighet att rinna fritt.
  2013-06-24

  Domar tryggar framtida vattenförsörjning Två nya domar ger Länsstyrelsen Skåne rätt i att tillstånd för vattenuttag ska tidsbegränsas. Domarna är viktiga för att kunna trygga en bra framtida vattenförsörjning. Vattentillstånden har tidigare varat i all evighet.