Nyheter 

Urval: Miljö & klimat, Vatten och vattenanvändningRensa urval
Din sökning gav 116 träffar
 • Utbildningar i systemet VISS

  2015-11-17

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi kommer att hålla live-visningar av systemet i vecka 47 och 48.

 • Seminarium med bättre vattenvård i sikte

  bild på seminariepublik
  2015-11-13

  Ett hundratal personer samlades i går på Länsstyrelsen Skåne för att diskutera möjligheterna för en bättre vattenmiljö i Skåne.

 • Ansökan om EU-medel för att bekämpa sjögull

  bild på sjögull, blad som liknar näckrosor fast med gula liljeliknande blommor
  2015-10-08 Pressmeddelande:

  Fem länsstyrelser, fyra kommuner och två vattenvårdsförbund går samman för att bekämpa vattenväxten sjögull i Sverige. I Skåne handlar det om insatser i nio sjöar – om EU beviljar ansökan om finansier...

 • 46.5 miljoner till att sanera en av Skånes mest förorenade tomter

  bild på sjögull, blad som liknar näckrosor fast med gula liljeliknande blommor
  2015-09-29

  Naturvårdsverket har beslutat om ett bidrag på 46,5 miljoner kronor till Länsstyrelsen Skåne för att sanera kemtvätten på Bomgatan i Kristianstad. Fastigheten är en av de högst prioriterade på listan över förorenade områden i Skåne.

 • VISS – ett verktyg för att nå bättre vatten

  Soluppgång över skogsbryn vid sjö.
  2015-09-14

  Nya korta instruktionsfilmer om VISS finns nu tillgängliga på vattenmyndigheternas youtube-kanal.

 • Mätningar av mikroskräp längs Skånes kust 19-20 augusti

  Soluppgång över skogsbryn vid sjö.
  2015-08-18

  19 och 20 augusti utförs mätningar av mikroskräp längs Skånes kust. Mätningarna är ett första steg i att kartlägga problematiken med mikroplaster och mikroskräp i haven runt Skåne.

 • Vattenpriset Sjöstjärnan till Kävlingeåns vattenråd!

  Soluppgång över skogsbryn vid sjö.
  2015-06-03

  På årets Havs- och vattenforum tilldelades Kävlingeåns vattenråd vattenpriset Sjöstjärnan för 2015. Länsstyrelsen Skåne gratulerar till priset!

 • 21 miljoner för att förbättra skånska vatten

  bild på våtmark, med ett stendämme i förgrunden
  2015-04-22 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne har beviljat statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för att förbättra vattenkvaliteten i våra hav. I år satsar vi runt 10,5 miljoner kronor på nya projekt i Skåne.

 • Seminarium om skyfall och klimatanpassning

  bild på våtmark, med ett stendämme i förgrunden
  2015-03-19

  Länsstyrelsen bjuder in till seminarium med fokus på problematiken kring skyfall, dess konsekvenser och lösningar. Syftet med seminariet är att öka dialogen mellan aktörer och för att hitta verktyg och lösningar som driver arbetet framåt. Målgruppen är kommunala tjänstemän inom berörda förvaltning...

 • Hälften av enskilda avloppen i Skåne ej godkända

  bild på våtmark, med ett stendämme i förgrunden
  2015-03-18 Pressmeddelande:

  Tio procent av avloppen i Skåne är enskilda, dvs inte anslutna till kommunala reningsverk. Endast hälften av dem är godkända enligt miljöbalkens krav.

 • Lär dig mer om systemet VISS

  Vattendroppar.
  2015-02-23

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i mars.

 • Ändrad lagstiftning ska förhindra nya dammbrott

  Hästberga kraftverk
  2015-02-13

  Från och med 1 januari 2015 ställs det tydligare krav på dammägare för att minska risken för dammbrott. De som i första hand berörs är de med störst konsekvenser vid ett dammbrott.

 • Tillstånd krävs för att driva kulturhistoriskt värdefulla kraftverk

  bild från Årröd med porlande vatten i förgrunden
  2015-01-26 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne kräver i åtta förelägganden att ägarna till gamla vattenkraftverk i Vramsån söker tillstånd eller upphör med verksamheten. Samtidigt visar en rapport att flera av kvarnmiljöerna ha...

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2014-10-21

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014.

 • Utskick till handeln om kemikalier och giftfri vardag

  Vattendroppar
  2014-10-16

  Kemikalier i våra vardagsprodukter kan leda till både hälso- och miljöproblem. Men handeln kan göra stor skillnad genom att informera kunder och lyfta fram bra alternativ. Under hösten 2014 skickar Länsstyrelsen ut både information och en uppmaning.

 • Låga flöden och vattennivåer

  Vattendroppar
  2014-07-23

  Trots att det regnat en hel del under våren och sommaren så är det låga flöden i de Skånska vattendragen, även om lokala variationer kan förekomma. Om det nuvarande väderläget fortsätter kommer flödet i en del vattendrag snart att vara kritiskt.

 • Krokig å rätar upp vattenlivet

  Klingavälsån
  2014-07-14

  Bättre förutsättningar för flora och fauna och mindre läckage av näringsämnen. Genom att återskapa Klingavälsåns ringlande lopp räddas dess biologiska värden.

 • Dialogmöten för bättre VA-planering

  Klingavälsån
  2014-05-16

  Efter 1,5 års arbete sätter Länsstyrelsen Skåne punkt för första steget i ett sektorsövergripande arbete gällande strategisk VA-planering.

 • Målarmusslans magi – en dag i vattnets tecken

  Margareta Pålsson
  2014-05-08

  Som en del i invigningen av den nyrestaurerade Fyleån bjuder vi på en magisk dag i vattnets tecken. – Här kan du lära dig mer om målarmusslan, fisk och andra vattenlevande djur och växter, säger Ivan...

 • Skräp i havet ett växande problem

  Bild på tuggummipåse och annat skräp som flyter i vattenkanten.
  2014-05-07

  Mängden skräp i havet ökar och stränderna på västkusten fylls av plast. Rapporten Västerhavet 2014 tittar närmare på havsskräpeti Skagerrak, Kattegatt och Öresund.