Nyheter 

Urval: Djur & natur, Skyddad naturRensa urval
Din sökning gav 102 träffar
 • Dialog inledd om sandsugning i Öresund

  2014-03-28 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne och andra svenska myndigheter har inlett en dialog med danska Miljøstyrelsen om sandsugning i Öresund. Bland annat har svenska myndigheter fått möjlighet att yttra sig över en nyinkomman ansökan om sandsugning.

 • Hjälp till att återskapa sandmarker

  Foto från skötseldag augusti 2013
  2014-03-19

  Vad innebär det konkret att restaurera sandmarker? På vilket sätt görs åtgärderna? Och med vilka maskiner? I samarbete med den samrådsgrupp som bildats för naturreservatet bjuder Länsstyrelsen och Sti...

 • Vresrosen grävs bort i Flommens naturreservat

  Vresros i Flommen
  2014-03-14

  Under mars månad kommer Länsstyrelsen inom ramen för projekt Sand Life att gräva bort vresros längs stranden i Flommens naturreservat på Falsterbohalvön.

 • 27 naturvårdsprojekt får dela på 4,4 miljoner kronor

  Bild från Vid Ekenabben där Kristianstads kommun har gjort en sumpskog tillgänglig för alla.
  2014-03-11 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne delar ut 4,4 miljoner i statligt stöd till 27 lokala naturvårdsprojekt. Lika mycket pengar satsas av kommunerna själva och andra finansiärer. Totalt satsas alltså nästan nio miljon...

 • Två nya naturreservat i Skåne

  Bild på starkt grönfärgad lövgroda, närbild där den sitter på ett vasstrå
  2014-03-05

  Länsstyrelsen Skåne har beslutat om två nya naturreservat, Assmåsabetet i Sjöbo kommun och Flyinge ängar i Lunds och Eslövs kommun.

 • Länsstyrelsen söker hyresgäst till kiosk på Stenshuvud

  Bild på kiosken vid Naturum på Stenshuvud
  2014-02-06

  Länsstyrelsen Skåne söker en hyresgäst för drift av kiosk i naturum Stenshuvud under år 2014. Ambitionen är att kioskverksamheten ska starta till påsk.

 • Inspiration till cykelutflykter i Eslövs natur

  Bild på cyklande människor i naturen
  2014-02-06

  Lokala Naturvårdssatsningen (LONA) bidrar varje år med 50 miljoner kronor till lokala naturvårdsprojekt. Många av projektet är riktade mot allmänheten. Eslövs kommun har i samarbete med Naturskyddsfö...

 • Förslag på elva nya områden med riksintresse för friluftsliv

  Foto på stig i sommargrönska, med några björkar på vardera sida. Från Snogeholm.
  2014-01-30 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne pekar i ett nytt förslag ut 23 naturområden av riksintresse för friluftslivet. Elva av dem är helt nya.

 • Länsstyrelsen begär flygförbud i tolv skånska naturområden

  Foto på stig i sommargrönska, med några björkar på vardera sida. Från Snogeholm.
  2014-01-22 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne begär att regeringen begränsar störningarna från luftfarten i tolv naturområden med känsligt fågelliv.

 • Sällsynt vacker spindel får utökat reservat

  bild på nyckelpigespindel
  2013-12-13

  Nyckelpigespindeln är en av Sveriges vackraste och mest sällsynta spindlar. Den finns bara på en plats i landet, naturreservatet Vitabäckshällorna i Sjöbo kommun. Länsstyrelsen vill ge den och andra a...

 • Sista sången för fältpiplärkan

  Fältpiplärka
  2013-11-28

  En inventering av Sveriges fältpiplärkor visar att artens utbredning minskar. Idag är Österlens sandmarker den sista utposten för denna speciella fågel.

 • Översyn av föreskrifter i nationalparkerna Stenshuvud och Dalby Söderskog

  logotyp Dalby Söderskog
  2013-11-26

  Länsstyrelsen har tillsammans med Naturvårdsverket sett över föreskrifterna i Stenshuvud och Dalby Söderskogs nationalparker. Målet är i första hand att ta bort onödiga begränsningar för friluftsliv o...

 • Naturreservatet Friseboda utvidgas

  Bild på dyner i Friseboda. I förgrunden gräsklädda dyner, längre bort sanddyner bland låga tallar.
  2013-10-29

  Naturreservatet Friseboda vid Hanöbukten utvidgas och blir nästan tre gånger så stort. Friseboda ingår i ett område som utgör ett av Sveriges största dynlandskap.

 • Nytt förslag på gång om skyddsvärda friluftsområden

  Bild på pojke i tallskog, han har en väska på ryggen. Bilden visar på traditionellt friluftsområde.
  2013-10-18 Pressmeddelande:

  Skåne är fattigast i landet på friluftsområden. 15 värdefulla områden är utpekade som riksintresse för friluftsliv. Men bedömningarna är ålderstigna och just nu gör Länsstyrelsen Skåne en kartläggning...

 • Länsstyrelsen gör tillsyn av strandskydd i kanot

  Bild på fem handläggare som syns i kanoter.
  2013-10-08 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen genomför i dag en tillsyn av strandskyddet i Ringsjön och Rönne å. Kontrollen görs av sex naturvårdshandläggare i kanot.

 • Naturreservatet Veberöds ljung invigs i morgon

  Bild på grönskande ekar vid Veberöds ljung.
  2013-09-24

  Det fantastiska eklandskapet vid Veberöds ljung har blivit naturreservat. I morgon 25 september invigs det av landshövding Margareta Pålsson.

 • Förslag till nya strandskyddsgränser i sju kommuner

  Bild på båtar vid strandkant vid havet.
  2013-09-24

  Länsstyrelsen Skåne har tagit fram förslag till nya strandskyddsgränser för sju skånska kommuner: Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Klippan, Eslöv, Höör och Hörby. Förslaget innebär i flera fall att st...

 • Geologins dag på Söderåsen

  Bild från Skäralid på en s.k rasbrant, sluttande mark med skog i bakgrunden.
  2013-09-12

  På lördag uppmärksammas Geologins dag i Söderåsens nationalpark. Samma dag sänder Naturmorgon i P1 direkt från Söderåsens nationalpark.

 • WWF har utsett Skånes pärla

  bild på en bro över gamla Lövestadsvägen
  2013-09-10

  Världsnaturfonden, WWF, har utsett Sveriges pärlor - landets mest skyddsvärda naturområden. I Skåne valde WWF ut Djurrödsbäckens dalgång i Tomelilla kommun.

 • Restaurering av sanddynerna i Ängelholms strandskog

  Ängelholms strandskog
  2013-09-02

  Nu fortsätter Länsstyrelsen arbetet med att återskapa de öppna sanddynerna i Ängelholms strandskog. På lördag 7 september informerar projekt Sand Life tillsammans med Stiftelsen Skånska Landskap om re...