Nyheter 

Urval: 2011Rensa urval
Din sökning gav 250 träffar
 • Länsstyrelsen säger nej till kameraövervakning på Lunds centralstation

  2011-12-22

  Länsstyrelsen i Skåne län avslår Jernhusen Stationer AB’s ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning av vänthallen på Lunds centralstation.

 • Länsstyrelsen upphäver detaljplan i Ängelholm

  2011-12-21

  Länsstyrelsen i Skåne län avbryter planerna på att bygga cirka 30 bostadslägenheter i Ängelholms centrum längs Kristian II:s väg, sydöst om Rönne å. Orsaken är för höga bullervärden.

 • Länsstyrelsen granskar bygglov och förhandsbesked i Simrishamn

  2011-12-20

  Länsstyrelsen i Skåne län har beslutat att Norrekås och Örnahusen med omnejd ska bli tillsynsområde för bygglov. I praktiken betyder det att alla bygglov i området automatiskt även ska godkännas av Länsstyrelsen.

 • Nu finns det pengar att söka till spaltgolv

  2011-12-20

  Nu kan alla som har grisar söka pengar för att klara kommande regler. Från den 1 januari 2012 kan du skicka in en ansökan om stöd för att bygga om spaltgolv (betong) för grisar till den nya den standarden. Ansökan om stöd ska skickas in till Länsstyrelsen senast den 30 april 2012.

 • Fokus på familjevåld i statsministerns jultal

  2011-12-20

  Länsstyrelsen i Skåne län välkomnar regeringens fortsatta fokus på att motverka våld i nära relationer. I årets jultal fokuserar statsminister Fredrik Reinfeldt på att regeringen under nästa år kommer att kraftsamla för öka samarbetet mellan de myndigheter som arbetar med våld i nära relationer.

 • Brandstad Filmbyn gjorde Sockenstugan till samlingsplats i byn

  2011-12-16

  När sockenstugan i Brandstad blev till salu slog Brandstad byalag till. Med stöd från Leader och en miljon kronor i ideella arbetstimmar har de renoverat huset och skapat en naturlig samlingsplats för utbildningar, gillen och aktiviteter – samt en och annan filminspelning.

 • Malmös lucia kröns av landshövdingen

  2011-12-13 Pressmeddelande:

  Ikväll kl 18.00 kröns Malmös lucia av Göran Tunhammar, landshövding i Skåne län. Kröningen sker på residensets balkong på Stortorget i Malmö.

 • Inga bekämpningsmedel tillåts i vattenskyddsområden

  2011-12-09 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Skåne län upphäver idag besluten om att få sprida kemiska bekämpningsmedel inom fastigheter i Simrishamns kommun. Fastigheterna ligger i vattenskyddsområden.

 • Lodjur på besök i Skåne

  Ett av lodjuren på Skånes Djurpark
  2011-12-09

  Under den senaste tiden har nordöstra Skåne fått besök av lodjur. Det är troligen två olika hannar som oberoende av varandra har gjort långvandringar i södra Sverige.

 • Goda insatser för Skånes groddjur får pris på seminarium i Kristianstad

  Lökgroda
  2011-12-09

  Statusen för många av våra utrotningshotade groddjur har förbättrats. Det är resultat av arbete som pågått under lång tid och på fredagens grodseminarium uppmärksammas några av eldsjälarna inom detta ...

 • Resecentrum i Hässleholm får tillstånd för kameraövervakning

  Lökgroda
  2011-12-08 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Skåne län ger tillstånd till de delar i ansökan om kameraövervakning som inte kan anses vara integritetskränkande. Övriga får avslag. Ansökan är gjord av Jernhusen Stationer AB.

 • Skånsk integrationsmodell exporteras till Finland

  Marjo Hannu-Jama, Katarina Carlzén, Åsa Stenbäck Holmér, Ritva Mertaniemi
  2011-12-06

  En delegation från Länsstyrelsen i Skåne län besökte i fredags Vasa i Finland för att dela med sig av erfarenheterna av integrationsarbetet inom ramarna för Partnerskap Skåne. I Finland planerar man n...

 • Vilken samhällsekonomisk nytta har Öresundbron bidragit till?

  Marjo Hannu-Jama, Katarina Carlzén, Åsa Stenbäck Holmér, Ritva Mertaniemi
  2011-12-05 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Skåne län har fått 200 000 kronor från Utrikesdepartementet för att analysera den samhällsekonomiska nyttan som Öresundsbron haft för Öresundsregionen.

 • Safe Trip – informationskampanj mot prostitution och människohandel

  Marjo Hannu-Jama, Katarina Carlzén, Åsa Stenbäck Holmér, Ritva Mertaniemi
  2011-11-30

  Den regionala samverkansgruppen mot prostitution och människohandel genomför en informationskampanj - Safe Trip - som riktar sig direkt till personer som är utsatta eller riskerar att utsättas för människohandel i Sverige. Kampanjen uppmuntrar dem som är i behov att ringa den nationella hjälplinjen ...

 • Apistan är godkänt som receptfritt läkemedel i Sverige

  honungsbi
  2011-11-30

  Läkemedelsverket har godkänt Apistan som receptfritt läkemedel den 28 oktober 2011.

 • Vädervarning klass tre för Skåne län

  honungsbi
  2011-11-27

  SMHI har utfärdat en vädervarning klass tre för Skåne, förutom Österlen. Detta innebär väder som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Länsstyrelsen uppdaterar informationen kontinuerligt.

 • Länsstyrelsen höjer beredskapen med anledning av vädervarning klass två

  honungsbi
  2011-11-26

  SMHI har utfärdat en klass 2-varning under framförallt söndag eftermiddag och kväll för Skåne vilket innebär att vädret kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. På grund av detta har beredskapen skärpts på Länsstyrelsen i Skåne län...

 • Landshövdingens tal på miljömålskonferensen idag

  honungsbi
  2011-11-25 Pressmeddelande:

  Idag har landshövding Göran Tunhammar inledningstalat på årets konferens om miljötillståndet i Skåne. Temat för dagen var konsumtionens miljöpåverkan. Läs talet här.

 • Länsstyrelsen sätter fokus på barn som upplever familjevåld

  honungsbi
  2011-11-25

  Under nästa år kommer Länsstyrelsen i Skåne län att ordna utbildningstillfällen för de myndigheter som hanterar våld i nära relationer. Fokus kommer att ligga på barn till våldsutsatta kvinnor.

 • Öresundsregionen kan få gemensam företagsdabatas

  honungsbi
  2011-11-25 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har beviljats 300 000 kr från Utrikesdepartementet för att undersöka möjligheterna för en elektronisk databas för alla 250 000-300 000 företag i Öresundsregionen. Syftet är att främja tillväxt för företag på båda sidor av Sundet.