Nyheter 

Urval: 2010Rensa urval
Din sökning gav 269 träffar
 • Bin är bra husdjur för växtodlare!

  Pollinerande bi
  2010-12-23

  Honungsproduktion kan ge en bra sidoinkomst. Om du odlar grödor med behov av pollinering får du en extra bonus! Honungsbin kan ge högre skördar och bättre kvalitet i bland annat raps. Arbetsbehovet i ...

 • Kyla och skarsnö - Länsstyrelsen avråder från jakt med hundar

  Pollinerande bi
  2010-12-16 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen avråder starkt från att använda hundar som förföljer vilt vid jakt. Detta så länge vädersituationen med skarsnö eller sträng kyla råder.

 • Högre stödnivåer för företagsstöd inom landsbygdsprogrammet

  Pollinerande bi
  2010-12-16

  Vid halvårsskiftet 2010 har Landsbygdsprogrammet nått halvvägs och till följd av detta har en utvärdering av stöd riktade till företag på landsbygden gjorts. Bland annat har statistik tagits fram för att se hur mycket stöd som har beviljats och hur mycket som är utbetalt.

 • Länsstyrelsen avråder från att planera bebyggelse på jordbruksmark

  Pollinerande bi
  2010-12-16

  Länsstyrelsen i Skåne län avråder Staffanstorps kommun från att bygga bostäder i Flackarp och Vallby. Orsaken är att den planerade bebyggelsen motverkar utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

 • Ola Svensson fortsätter som chef för djurskydds- och veterinärenheten

  Pollinerande bi
  2010-12-15 Pressmeddelande:

  Ola Svensson har varit tillförordnad chef för djurskydds- och veterinärenheten vid Länsstyrelsen i Skåne län sedan i våras och fortsätter nu som ordinarie chef för enheten. Förordnandet gäller från och med den 1 januari 2011 och två år framåt.

 • Länsstyrelsen får drygt fyra miljoner för krisberedskapsarbete

  Pollinerande bi
  2010-12-14

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beviljat Länsstyrelsen i Skåne län finansiering för nio nya projekt för att stärka krisberedskapen och öka det regionala samarbetet i länet.

 • Länsstyrelsen i Skåne län får kritik av JO

  Pollinerande bi
  2010-12-14

  Justitieombudsmannen kritiserar Länsstyrelsen i Skåne län för att inte ha haft alla bilagor om ett tillsynsärende tillgängliga på myndigheten. Istället förvarades bilagor till en säkerhetsrapport hos det företag rapporten gällde. Detta ledde till att en journalist inte kunde begära ut handlingarna,...

 • Bekämpningsmedel i alla provtagna vattendrag

  Pollinerande bi
  2010-12-08

  Samtliga vattendrag som Länsstyrelsen i Skåne län provtagit för bekämpningsmedel är förorenade av kemikalier. I drygt en tredjedel av proverna är halterna så höga att riktvärdet överskrids. – Det är allvarligt att halterna är så höga i så många prov, säger Pardis Pirzadeh, vattenhandläggare vid Lä...

 • Föreningslivet kan vara nyckeln till lyckad integration

  Pollinerande bi
  2010-12-07

  Under förra veckan presenterades en skånsk modell för integration på konferenser både i Örebro och Stockholm. Konceptet handlar om att använda de nyanländas fritidsintressen för att bygga sociala nätverk, genom att bli aktiv i en förening kan man få ett kontaktnät även om man inte har ett arbete.

 • Lång färd mot Citytunneln i Malmö – invigning på lördag

  Pollinerande bi
  2010-12-03

  Det första spadtaget togs den 8 mars 2005 men processen inleddes långt innan dess. Redan i 1990 års översiktsplan för Malmö föreslås att södra stambanan ska gå ända till Öresundsbron. Och 1994 klargjorde en statlig utredning förutsättningarna för en citytunnel i Malmö.

 • Länsstyrelsen begär statligt stöd för att motverka kusterosion

  Pollinerande bi
  2010-12-02 Pressmeddelande:

  Staten borde ta större ansvar för att förebygga erosion längs kustremsorna. Det anser Länsstyrelsen i Skåne län. Därför har landshövding Göran Tunhammar i dag skrivit till Försvars-departementet med en vädjan om statliga bidrag för skydd mot erosion längs kusterna.

 • Länsstyrelsen presenterar miljötillståndet i Skåne

  Humla på honungsört
  2010-12-01 Pressmeddelande:

  Den tredje december är det dags för årets miljömålskonferens. Länsstyrelsen i Skåne län presenterar då rapporten Miljötillståndet i Skåne och berättar hur det går med arbetet för en bättre miljö. Tema...

 • Queenia vann ullbagge på nationella Landsbygdsgalan

  Humla på honungsört
  2010-11-25 Pressmeddelande:

  Sylvia Persson från Östra Göinge fick i tisdagskväll gå upp för trappan i Blå hallen i Stockholms stadshus och motta priset för årets jämställdhetssatsning.

 • Förnyad krisledning i Skåne

  Stegbil
  2010-11-23

  Länsstyrelsens förnyade regionala råd för krishanterig, under ledning av landshövding Göran Tunhammar, träffas idag för första gången. I samband med mötet i Ystad presenteras även en ny regional strat...

 • Förslag till regler för ålfisket 2011–2012

  Upptagning av ålfiskeredskap.
  2010-11-22

  Fiskeriverket har skickat ut en remiss kring regleringen av ålfisket de kommande åren. Förslaget innehåller flera nyheter. Svar på remissen ska lämnas till Fiskeriverket senast 15 december.

 • Skåne flerfaldigt representerat på nationella Landsbygdsgalan

  Upptagning av ålfiskeredskap.
  2010-11-19 Pressmeddelande:

  Landsbygdsgalan med utdelning av ullbaggar har som syfte att visa all den kreativitet och företagsamhet som finns på landsbygden. Skåne har i år chans att vinna i fyra av sju kategorier. Galan anordnas av Landsbygdsnätverket den 23 november i Gyllene salen i Stockholms stadshus.

 • Länsstyrelsen säger ja till mer kameraövervakning i Rosengård

  Upptagning av ålfiskeredskap.
  2010-11-18 Pressmeddelande:

  Polisen får tillstånd att sätta upp ytterligare kameraövervakning i Rosengård. Ansökan gäller godkännande att filma ett område på Ramels väg, som anses särskilt utsatt för brott. Förhoppningen är att minska antalet brott i området.

 • Konferens om biologisk mångfald

  Upptagning av ålfiskeredskap.
  2010-11-18 Pressmeddelande:

  2010 är FNs internationella år för biologisk mångfald. Som avslutning på året kommer en konferens om situationen för Skånes hotade växter och djur att hållas i Falsterbo den 20-21 november. Arrangörer är ideella organisationer tillsammans med Länsstyrelsen och Studiefrämjandet.

 • Frivilliga vattenvårdsåtgärder kring Rönne å - informationskväll för lantbrukare

  Upptagning av ålfiskeredskap.
  2010-11-09 Pressmeddelande:

  Den 11 november bjuder Länsstyrelsen i Skåne län tillsammans med LRF in lantbrukare i Ängelholms kommun för att visa möjligheterna till frivilliga vattenvårdsåtgärder längs Rönne å. Målet är att motverka översvämningar och övergödning av områdena omkring ån.

 • Programmet klart för årets miljömålskonferens

  Upptagning av ålfiskeredskap.
  2010-11-03

  Den 3 december ordnar Länsstyrelsen i Skåne län årets konferens om miljömålen. Då släpps även rapporten Miljötillståndet i Skåne. Temat är i år ekosystemtjänster. – Begreppet ekosystemtjänster har fått ett stort genomslag den senaste tiden. Med ekosystemtjänster kan vi belysa samspelet mellan samh...