Nyheter 

Din sökning gav 1741 träffar
 • Bioreklam från Klimatsamverkan Skåne under klimatmötet i Paris

  Don
  2015-11-27

  Under två veckors tid riktas världens blickar mot den stora klimatkonferensen i Paris, där förhoppningsvis ett nytt klimatavtal ska beslutas. Under tiden 27 november-10 december lyfter Klimatsamverkan...

 • Oscarspriset för gränsöverskridande arbete

  Don
  2015-11-25

  Claudien Tuyisabe fick i går ta emot Ocarspriset för svensk folkbildning. Han fick priset för sina insatser för ett gränsöverskridande demokrati- och folkbildningsarbete.

 • Ägardirektiv till allmän nytta

  Foto: Gustaf Johansson
  2015-11-25

  Många kommuner utnyttjar inte möjligheten att låta sina allmännyttiga bostadsföretag underlätta inträdet på bostadsmarknaden för personer som riskerar att hamna utanför. Det konstaterar länsstyrelsern...

 • Intensivt arbete inför årets utbetalningar av jordbrukarstöd

  Bonde matar ko med hö
  2015-11-24

  Just nu pågår ett intensivt arbete för att kunna betala ut drygt sex miljarder kronor i jordbrukarstöd innan årsskiftet.

 • Myndigheter och organisationer arbetar för att skydda antibiotikan

  Bonde matar ko med hö
  2015-11-23

  Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att antibiotika fungerar även i framtiden. Myndigheter och organisationer går nu ut i en gemensam insats för att öka kunskapen om hur vi kan skydda antibiotikan.

 • Nätverksträff sätter fokus på flyktingsituationen

  Länsstyrelsen Skåne träffade Skånes kommuner för att diskutera tillsynsvägledning.
  2015-11-20

  Länsstyrelsen Skåne träffade i dag Skånes kommuner för att diskutera tillsynsvägledning inom byggområdet. - Flyktingsituationen gör att många frågor kring tillämpningen av plan- och bygglagen kommer...

 • Länsstyrelsen Skåne begär omprövning av Riksrevisionens beslut

  Länsstyrelsen Skåne träffade Skånes kommuner för att diskutera tillsynsvägledning.
  2015-11-20

  Länsstyrelsen Skåne begär i dag att Riksrevisionens omprövar sitt beslut att landshövding Margareta Pålsson ”överträtt sin rättighet”. Detta med hänvisning till att Riksrevisionens egen rättsenhet nu utrett att Länsstyrelsen Skåne var behörig att ingå avtal om villkoren när den förre länsöverdirektö...

 • Alla kan hjälpa till att skydda antibiotikan

  bild på händer som håller i ett piller, med text och logga för skydda antibiotikan
  2015-11-18

  Antibiotika är en förutsättning för behandling av svåra sjukdomar och räddar liv. Samtidigt ökar antibiotikaresistensen. Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att an...

 • Nördsalongen med Titti Qvarnström

  Nördsalongen med Titti Qvarnström
  2015-11-17

  27 november är det premiär för Nördsalongen, en ny samtalsserie på biograf Spegeln i Malmö. Titti Qvarnström, prisbelönt köksmästare på restaurangen Bloom in the Park, är gäst och samtalets tema är ga...

 • Utbildningar i systemet VISS

  Nördsalongen med Titti Qvarnström
  2015-11-17

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi kommer att hålla live-visningar av systemet i vecka 47 och 48.

 • Bredbandsstöd får inte beviljas i marknadsmässigt utbyggbara områden

  Nodskåp Foto: Länsstyrelsen Skåne
  2015-11-16

  Sedan september 2014 finns det möjlighet att söka stöd till fiberutbyggnad på länets landsbygd och i småorter. Ett av villkoren för att beviljas stöd är att det inte finns någon marknadsaktör som kan ...

 • Två skånska projekt får Klimatklivetbidrag

  Nodskåp Foto: Länsstyrelsen Skåne
  2015-11-13

  Stenshuvuds nationalpark tillhör dem som får bidrag i den första omgången av Klimatklivet. Stenshuvuds nationalpark får 40 000 kronor för att köpa in en tank för biodrivmedel.

 • Seminarium med bättre vattenvård i sikte

  bild på seminariepublik
  2015-11-13

  Ett hundratal personer samlades i går på Länsstyrelsen Skåne för att diskutera möjligheterna för en bättre vattenmiljö i Skåne.

 • Nu räddas hotade växter på ett annorlunda sätt

  Åkerranunkel
  2015-11-10

  I fredags träffades Länsstyrelsen Skåne, Fredriksdals museer och trädgårdar och Håkan Rasmusson på Rinnebäcksgård i utkanten av Lund för en unik händelse. Utsådd av åkerogräs! För att bevara hotade åk...

 • Restaurering av gånggrift i Örenäs

  Bild på grävmaskin framför gräskulle, med hål in för graven
  2015-11-06

  Restaureringen av Örenäsgånggriften utanför Landskrona har inletts. När arbetet är klart ska den ca 5000 år gamla stenkammargraven återigen bli tillgänglig för besök.

 • Greppa Näringens resultat

  Greppa Näringen
  2015-11-02

  Greppa Näringen är Sveriges enskilt största projekt för mat och miljö någonsin. Syftet är att inspirera och motivera lantbrukare och rådgivare att använda sådana produktionsmetoder att gårdens miljöpå...

 • Begäran om inhibition avslås

  Greppa Näringen
  2015-10-30 Pressmeddelande:

  Miljönämnden i Malmö beslutade den 27 oktober 2015 att genomföra rättelse på felandes bekostnad på fastigheten Brännaren 19 i Malmö. Länsstyrelsen Skåne avslår begäran om inhibition av beslutet.

 • Landshövding svarar på kritik från Riksrevisionen

  Greppa Näringen
  2015-10-27 Pressmeddelande:

  Landshövding Margareta Pålsson är förvånad över Riksrevisionens rapport om hanteringen av länsöverdirektör Carl Älfvågs avslut.

 • 66 000 nya platser för tillfälliga asylboenden tillgängliga

  66 000 nya platser för tillfälliga asylboenden tillgängliga
  2015-10-23

  Landshövding Sven-Erik Österbergs regeringsuppdrag att samordna inventeringen av möjliga platser för tillfälliga asylboenden i landet är nu klar. Drygt 66 000 platser finns att tillgå.

 • Landskrona Social Sustainability Day - Inkluderande tillväxt i Skåne!

  Landskrona Social Sustainability Day
  2015-10-20

  Välkommen till höstens event på temat hur näringslivet kan bidra till en socialt hållbar samhällutveckling i Skåne.

Träffar per nyhetstyp