Nyheter 

Din sökning gav 1822 träffar
 • Djurskyddets utveckling i Sverige 2015

  2016-05-02

  I en ny rapport som Jordbruksverket presenterar idag ger Jordbruksverket en översiktlig bild över djurskyddsläget i Sverige. Djurskyddsrapporten är ett komplement till den årliga redovisningen av länsstyrelsernas djurskyddskontroller som också presenteras idag.

 • Många unga avstår från alkohol om de inte får den från någon de känner

  Massmedier, skånska medier
  2016-04-26 Pressmeddelande:

  Sex av tio 16-åringar som dricker alkohol avstår från att skaffa alkohol, om de inte får tag i den från närstående.

 • Vägledning vid fynd av död fisk

  Död fisk på strand. Foto: Charlotte Carlsson
  2016-04-22

  Länsstyrelsen har tagit fram en tillsynsvägledning för hur man kan hantera och utreda upphittad död fisk. Vägledningen riktar sig framför allt till kommunerna, som har ett huvudansvar för sina vattenm...

 • Förslag på nya skyddsområden för tumlare

  Bild på tumlare, fenan sticker upp
  2016-04-22

  Länsstyrelsen Skåne föreslår två nya Natura 2000-områden i Skåne för att skydda tumlare. De två områdena löper utmed kusten i nordvästra Skåne och i Östersjön utanför sydvästra Skåne. Förslaget går nu...

 • Kameraövervakade fågelbon, uppgrävda sandmarker och nya naturreservat

  Illustration av fjäril i orange
  2016-04-20

  De senaste tre åren har varit fulla av naturvårdssatsningar för att rädda länets hotade arter och bevara den skånska naturen för kommande generationer. Vi har bildat 37 nya reservat, bidragit till 124...

 • Årets miljömålskonferens livesänds

  Följ konferensen live
  2016-04-18

  För dig som vill vara med men inte kan närvara på årets miljömålskonferens i Malmö kommer vi livesända den på www.facebook.com/skanskamiljomal

 • Granskning klar av Polisens och domstolarnas kameraövervakning

  illustration över övervakningskamera
  2016-04-15 Pressmeddelande:

  Under 2015 bedrev landets länsstyrelser en särskild tillsyn av Polisens och Svenska Domstolars kameraövervakning. Resultatet är nu klart. Av 132 kontroller ledde 52 till olika typer av anmärkning.

 • Skånes Energiting

  Skånes energiting
  2016-04-13

  Skånes Energiting är en årlig konferens för yrkesverksamma inom energiområdet. Här bemöts både stora och små frågor inom förnybar energi, energieffektivisering, transporter, fastigheter, arbetsmarknad...

 • Beslut om de första bredbandsstöden i Skåne

  illustration över snabel-a-tecken
  2016-04-13 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne beslutade i går om de första stöden till bredbandsutbyggnad ur landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 • Inspirerande dag om den nya ANDT-politiken

  illustration över snabel-a-tecken
  2016-04-12

  Regeringen har förnyat sin strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT), som gäller 2016-2020.

 • Romernas internationella dag den 8 april

  Romska flaggan
  2016-04-07

  På fredag den 8 april firas romernas internationella dag på flera håll i Skåne, Sverige och världen. Dagen utsågs på den första internationella Romakongressen som hölls den 8 april 1971 i London. På L...

 • Nyanlända gör insatser i skånska naturreservat

  Slåtterarbete på Kungsmarken.
  2016-04-07 Pressmeddelande:

  I Skåne arbetar 60 nyanlända och nästan lika många svenskar tillsammans i 15 arbetslag med att röja och rusta upp i ett stort antal naturreservat. Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen,...

 • Naturguidningar i Skåne

  Vandrarkängor i naturen
  2016-04-06

  Nu är programmet klart - över 200 guidade naturupplevelser från vår till höst. Följ med på fladdermuskväll, kreativ fotosafari eller gör en insats på en av Skånes slåtterängar.

 • Tätare tätorter i Skåne

  Tätare tätorter och tre flerfamiljshus
  2016-04-05

  Hur kan Skånes markresurser användas så att målet om en långsiktig – miljömässig, social och ekonomisk – hållbar utveckling kan uppnås?

 • Bokskogar i sydvästra Skåne artfattigast – artrikast i Halland och Kronoberg

  Mossa i bokskog
  2016-04-04

  26 indikatorarter av lavar och mossor har inventerats i bokskogar i Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg. Genom att följa artsammansättningen över tid kan tillstånd och förändringar av skogarna och ...

 • Dra nytta av andras projekt i din ansökan - kartläggning av projekt med stor klimatnytta

  Mossa i bokskog
  2016-04-04

  Med syfte att öka effektiviteteten i energiomställningsarbetet har Länsstyrelsernas Energi- och Klimatsamordning LEKS tagit fram ytterligare en kartläggning av redan genomförda åtgärder och projekt som har gett stor klimatnytta. De åtgärder som lyfts i rapporten passar för att söka stöd för från Kli...

 • Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn från 1 april

  Mossa i bokskog
  2016-04-01

  Nu är en ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn beslutad. Med den ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar.

 • Anmäl dig till årets Miljömålskonferens 21 april

  Miljömålskonferens
  2016-03-30

  Länsstyrelsens miljömålskonferens 2050: Vi fixade det! Året är 2050. Tack vare insatser från myndigheter, företag, föreningar och enskilda har Skåne ytterst begränsade miljöproblem. Vi kan andas frisk...

 • Högt deltagande i samhällsorientering för nyanlända

  Miljömålskonferens
  2016-03-29

  Nyanländas deltagande i samhällsorientering är högt, omkring 80 procent. Det visar länsstyrelsernas senaste rapport om samhällsorientering.

 • Ansök om 2016 års utvecklingsmedel till skyddat boende

  Miljömålskonferens
  2016-03-23

  Det finns nu möjlighet för kommuner, andra myndigheter, kommunalägda bolag och idéburna organisationer i hela landet att söka 2016 års utvecklingsmedel till skyddat boende.

Träffar per nyhetstyp