Nyheter 

Din sökning gav 1771 träffar
 • Samefolkets nationaldag

  Den samiska flaggan
  2016-02-05

  På lördag den 6 februari firas den samiska nationaldagen, därför flaggar vi med den samiska flaggan på Länsstyrelsen Skånes kontor i Kristianstad och Malmö. Nationaldagen är gemensam för hela Sápmi so...

 • Handläggare inom jordbrukarstöd är på utbildning den 8 feb

  Den samiska flaggan
  2016-02-05

  Måndagen den 8 februari är våra handläggare inom jordbrukarstöd på utbildning. Därför kommer du inte att nå oss med dina frågor kring SAM-ansökan under dagen, varken på vårt gemensamma telefonnummer med Jordbruksverket, 0771-67 00 00, eller på våra direktnummer. Du är däremot varmt välkommen att...

 • Nätverk för Energieffektivisering

  Den samiska flaggan
  2016-02-05

  Små och medelstora företag med stor energianvändning erbjuds nu möjlighet att vara med i en ny stor satsning för att sänka sina energikostnader.

 • Stor satsning på natur och friluftsliv

  naturreservat
  2016-02-04

  Länsstyrelsen får under 2016 ökade anslag för skydd och skötsel av värdefull natur. Det innebär att fler områden kan bevaras, skötas och göras tillgängliga för naturupplevelser.

 • Skånska naturum i topp bland besökarna

  Utsikt över naturum Kullaberg
  2016-02-03

  Naturum Kullaberg, naturum Vattenriket i Kristianstad och naturum Söderåsen är Sveriges mest välbesökta naturum, alla tre med över 110 000 besökare under 2015.

 • Nyhetsbrev januari - Regional lägesbild över flyktingsituationen

  Skånekarta
  2016-02-02

  Lägesbild över flyktingsituationen: Nya utmaningar, ny anvisningslag och personalbrist i flera skånska kommuner.

 • Mikroskräp längs Skånes kust

  Provtagning av mikroskräp med mantratrål
  2016-02-02

  Under hösten har 16 stationer längs Skånes kust, från Helsingborg till Bromölla, provtagits på mikroskräp. Resultaten är intressanta som en första indikation på hur mycket mikroskräp som finns i Skåne...

 • Mål i sikte – så styr vi med sikte på miljömålen

  Provtagning av mikroskräp med mantratrål
  2016-02-01

  Ledningar för kommuner, regioner, landstingen och näringslivet möts för att samtala kring regionalt och lokalt miljöarbete. Resultaten kommer att fungera som underlag för fortsatta prioriteringar inom miljöarbetet och till den nationella miljömålskonferensen i Växjö den 27–28 april 2016.

 • Bostad åt alla – kommunerna och bostadsmarknaden

  Husfasad med balkonger.
  2016-01-29

  Bostadsproduktionen ökar, men inte tillräckligt. Det konstaterar länsstyrelserna i den gemensamma rapporten till regeringen. Bristen på framför allt hyresbostäder är det största hindret för att gruppe...

 • Förintelsens minnesdag 27 januari

  Ljusmanifestation på Förintelsens minnesdag 27 januari
  2016-01-26

  Dagen då förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades, den 27 januari 1945 har utsetts av FN till en internationell minnesdag för Förintelsens offer. Förintelsens minnesdag är till för att minnas o...

 • Nörderiet - en podcast från Länsstyrelsen Skåne

  Nörderiet
  2016-01-26

  I Nörderiet hyllar vi specialintresset och detaljkunskapen. Programledaren Mikael Ringman samtalar i varje program med en gäst som nördar in på sitt expertområde.

 • Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag

  Äppelodling
  2016-01-26

  Länsstyrelsen öppnade 1 januari en ny e-tjänst för lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare och andra som producerar livsmedel i primärproduktionsledet. Syftet är att förenkla registr...

 • Stort intresse för Sverige tillsammans

  Bild på Erik Nilsson i konferensmiljö
  2016-01-25

  I fredags arrangerade Länsstyrelsen Skåne och regeringskansliet den första regionala konferensen för Sverige tillsammans.

 • Miljonvite mot otillåten hantering av farliga ämnen

  Bild på Erik Nilsson i konferensmiljö
  2016-01-20

  Boliden Bergsöe i Landskrona lagrar mer än tio gånger den tillåtna mängden farliga blyämnen på sin anläggning. Länsstyrelsen Skåne förbjuder hanteringen och utfärdar ett löpande vite på en miljon kronor.

 • Dags för den första regionala konferensen för Sverige tillsammans

  logga för sverige tillsammans, en är svensk flagga, övriga tre är på människor av olika bakgrund
  2016-01-19 Pressmeddelande:

  Den 12 oktober 2015 genomförde Regeringen en nationell samling under namnet Sverige tillsammans för att diskutera integrationsfrågor. På fredag är det dags för den första regionala konferensen i Malmö...

 • Nördsalongen med Hanne Birk

  logga för sverige tillsammans, en är svensk flagga, övriga tre är på människor av olika bakgrund
  2016-01-19

  29 januari är det dags för den andra omgången av Nördsalongen, Länsstyrelsen Skånes samtalsserie på biograf Spegeln i Malmö. Hanne Birk, arkitekt och utvecklingschef på Varvsstaden AB, är gästande nörd. Samtalets tema är stadsutveckling och målet är att nörda ner oss i Hannes specialkunskap.

 • Konferens om flickors och pojkars utsatthet i migrationsprocessen

  logga för sverige tillsammans, en är svensk flagga, övriga tre är på människor av olika bakgrund
  2016-01-18 Pressmeddelande:

  Den 20 januari i Malmö och den 21 januari i Kalmar arrangerar länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Stockholms län regionala konferenser om flickor och pojkars utsatthet i migrationsprocessen.

 • Länsstyrelsen kräver att cyanidutsläpp ska utredas

  logga för sverige tillsammans, en är svensk flagga, övriga tre är på människor av olika bakgrund
  2016-01-14

  Död fisk som hittades i Landskrona hamn i våras innehöll höga halter av cyanid, visar ny provtagning. Länsstyrelsen Skåne anser att det är osannolikt att cyanidutsläppen kommer från någon annan än Befesa Scandust. I en inlaga till mark- och miljödomstolen kräver Länsstyrelsen att bolagets ansökan om...

 • Fortsatt tillstånd till kameraövervakning i Helsingborg

  logga för sverige tillsammans, en är svensk flagga, övriga tre är på människor av olika bakgrund
  2016-01-14

  Länsstyrelsen har beslutat att ge Polismyndigheten fortsatt tillstånd för kameraövervakning i centrala Helsingborg.

 • Grunda havsbottnar undersökta i Hanöbukten

  logga för sverige tillsammans, en är svensk flagga, övriga tre är på människor av olika bakgrund
  2016-01-13

  Efter rapporter om stora mängder ruttnande alger längs kusten i nordöstra Skåne, undersöktes grunda havsbottnar i inre Hanöbukten under hösten 2015. Länsstyrelsen ville överblicka tillståndet i havsmiljöerna och om det fanns syrefria eller livslösa områden utanför strandzonerna. Undersökningarna fan...

Träffar per nyhetstyp