Nyheter 

Din sökning gav 1702 träffar
 • Länsstyrelsen Skåne upphäver bygglov för husvagnsparkering i Lund

  2015-07-29 Pressmeddelande:

  Byggnadsnämnden i Lunds kommun gjorde fel som inte gav närboende möjlighet att yttra sig över bygglovet för en husvagnsparkering för korrtidsboende, konstaterar Länsstyrelsen Skåne och upphäver beslutet.

 • Tornedalingarnas bemärkelsedag firas den 15 juli

  2015-07-14

  Första gången som Tornedalsflaggan - Meänflaku hissades var den 15 juli 2007. Då hissades den vid en högtidlig ceremoni på bron över Torneälven, i samband med att föreningen Meänmaa - Tinkerit bildades. I juni 2013 beslutade Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset att anta den 15 juli som en ...

 • Utbildningsdag om den nationella minoritetslagstiftningen 19 augusti

  2015-07-07

  Onsdagen den 19 augusti kommer Malmö stad och Länsstyrelsen Skåne gemensamt arrangera en utbildningsdag om den nationella minoritetslagstiftningen. Dagen kommer bl.a. att lägga fokus på vad lagstiftningen innebär för olika aktörer, hur kommunerna kan arbeta på lokal nivå samt hur nationella minorite...

 • Landshövdingefonderna

  2015-07-06

  Nu kan du söka bidrag från stiftelserna Landshövding Per Westlings fond och Landshövding Bengt Petris fond.

 • Stärkt beredskap vid värmeböljor

  2015-07-02 Pressmeddelande:

  Inför sommaren 2015 har Klimatsamverkan Skåne tagit fram en plan för att öka beredskapen för värmeböljor. Även en webbutbildning för anställda inom vård och samhällsplanering har byggts upp.

 • Øresunddirekt - i Öresundsmedborgarnas tjänst i 15 år

  2015-07-02

  Genom åren har den dansk-svenska informationstjänsten Øresunddirekt besvarat tusentals och åter tusentals frågor från gränspendlare och nu i veckan har Øresunddirekt haft öppet i 15 år – lika länge som Öresundsbron funnits.

 • Du kan söka startstöd prel. från och med 27 augusti 2015

  2015-07-01

  I slutet på augusti öppnar möjligheten att söka bl.a. startstödet till jordbruks- och trädgårdsföretagare. Har du redan startat ditt företag kan det vara bråttom eftersom ansökan om startstöd måste göras inom sex månader från det att du har startat ditt företag inom jordbruk eller trädgård.

 • Landskrona är årets skånska kulturmiljökommun

  Citadellet i Landskrona
  2015-07-01

  Riksantikvarieämbetet har beslutat att Landskrona är en av de kommuner som tilldelas 2015 års pris för Årets kulturmiljökommun.

 • Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare

  Citadellet i Landskrona
  2015-06-30

  De tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal aktörer sin bild av hur samhället hanterar sina kriser och om vi är riggade på rätt sätt.

 • Länsstyrelsen Skåne upphäver detaljplan i Klagshamn

  Citadellet i Landskrona
  2015-06-26

  Länsstyrelsen Skåne beslutade igår att upphäva Malmö stads detaljplan för området norr om Bäckaforsvägen i Klagshamn. Förutom att översvämningsrisken är uppenbar, tillgodoses inte riksintressena kustzonen och Natura 2000.

 • Mer pengar till naturvård ökar upplevelsen i Skånsk natur

  skyddad natur
  2015-06-26 Pressmeddelande:

  I vårbudgeten har riksdagen beslutat att lägga 250 miljoner extra på skydd av värdefull natur och 110 miljoner extra på åtgärder för värdefull natur. Länsstyrelsen Skåne kommer använda sin del av extr...

 • Nytt stöd för lokala klimatinvesteringar

  skyddad natur
  2015-06-26

  Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier.

 • Färsk statistik visar små förändringar inom jämställdhet

  skyddad natur
  2015-06-25

  Ny statistik som Länsstyrelsen Skåne presenterar visar både positiva och negativa förändringar i Skåne, men mest står utvecklingen stilla.

 • Crossine borders - save the date

  skyddad natur
  2015-06-25

  Crossing borders! Förändringsarbete i praktiken - Hur gör vi för att uppnå jämlik hälsa?

 • Ny mötesplats kring möjligheterna med svensk råvara

  Åker med vete. Foto Smålandsbilder.
  2015-06-25

  Kom till Öland och en nationell mötesplats för livsmedelsindustrin! Temat är svensk råvara som konkurrensfördel. Under två dagar i september bjuds representanter från livsmedels- och förädlingsindustr...

 • Kris och panik i Almedalen

  Åker med vete. Foto Smålandsbilder.
  2015-06-24

  Hur klarar samhället av en större kris? Vilka förväntningar har medborgaren? Är myndigheternas uppdrag tydliga? Sveriges Länsstyrelser bjuder in till debatt om samhällets krisberedskap i Almedalen tisdagen den 30 juni.

 • Upptäck livet i sanden

  Utemuseum sätts på plats i Hagestad
  2015-06-23

  På sex platser i Skåne kan man i sommar få veta mer om livet i sanden. Här placeras utemuseum som ska berätta om de unika naturvärden som ryms i sandmarkerna. Utemuseerna är en del av projekt Sand Lif...

 • Kris och jämställdhet i Almedalen

  Länsstyrelserna i Almedalen 2015
  2015-06-22

  Länsstyrelserna är med i två arrangemang i Almedalen i år. De handlar om jämställdhet och krishantering.

 • Klart med beslut om § 37a medel, Flyktingguider och familjekontakter

  Länsstyrelserna i Almedalen 2015
  2015-06-18

  Länsstyrelsen har även i år haft möjlighet att lämna ersättning till landets kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

 • Förbud avseende Brännaren 19 upphävs

  Länsstyrelserna i Almedalen 2015
  2015-06-17 Pressmeddelande:

  Miljöförvaltningen i Malmö beslutade 23 april om ett förbud att stoppa bosättningarna på Brännaren 19 i Malmö. Länsstyrelsen Skåne upphäver beslutet eftersom det har formella brister.

Träffar per nyhetstyp