Nyheter 

Din sökning gav 1562 träffar
 • Fast lågpris på solel i 30 år

  bild på solceller
  2014-09-30 Pressmeddelande:

  El från solcellsanläggningar håller redan idag ett konkurrenskraftigt pris. Och priset förblir detsamma i omkring 30 år. Det framgår av en ny handledning från Länsstyrelsen Skåne som visar på möjlighe...

 • Ett får dödat i nytt vargangrepp

  bild på solceller
  2014-09-29

  Ett får dödades i morse i ett nytt angrepp i norra Skåne, sannolikt av samma varg som gjort ett flertal angrepp i trakten under augusti och september.

 • Ännu ett vargangrepp i norra Skåne

  bild på solceller
  2014-09-28 Pressmeddelande:

  I morse skedde ytterligare ett vargangrepp i norra Skåne. Fyra får revs, sannolikt av samma varg som under de senaste två månaderna rivit får vid ett flertal tillfällen i trakten.

 • Barriärer ger bättre skydd för Citytunneln

  Möte på länsstyrelsen
  2014-09-26

  Länsstyrelsen Skåne genomförde i dag ett uppföljningsmöte med Malmö stad, Trafikverket, Räddningstjänsten Syd och Jernhusen angående skyddsåtgärder vid stigande vattennivåer.

 • Kronprinsessparet besöker Östra Göinge

  bild på kronprinsessparet
  2014-09-23

  Kronprinsessparet besöker Östra Göinge kommun under onsdagen. Landshövding Margareta Pålsson ledsagar Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel under besöket.

 • Guldkrona på Stenshuvuds nationalpark

  bild på guldkronan, havet i bakgrunden
  2014-09-23 Pressmeddelande:

  Stenshuvuds nationalpark placerar ut en guldkrona, en symbol för att förnya och förbättra informationen inom nationalparken.

 • Skyddsjakt på varg förlängs

  bild på guldkronan, havet i bakgrunden
  2014-09-19 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har idag fattat beslut att förlänga skyddsjakten på vargen i norra Skåne.

 • Effektivare kriminalisering av penningtvätt

  bild på guldkronan, havet i bakgrunden
  2014-09-18

  Den 1 juli 2014 trädde en ny lag i kraft, lagen om straff för penningtvättsbrott. Med anledning av den nya lagen anordnar Länsstyrelsen Skåne en heldagskonferens den 9 oktober 2014.

 • Länsstyrelsens arbete med valen

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-10

  Den 14 september är det dags för val till kommuner, landsting och riksdag. Länsstyrelsen tar emot de preliminära röstresultaten och gör en slutlig sammanräkning.

 • Här finns de högsta naturvärdena i Skåne

  bredbrämad bastardvärmare
  2014-09-09

  1 900 arter i Skåne är i dag hotade och en stor del av vår biologiska mångfald kan vara på väg att försvinna. I en ny rapport kartlägger Länsstyrelsen Skåne var de artrikaste trakterna i länet finns.

 • Utbildning för ett lyckat föräldrastödsarbete

  bredbrämad bastardvärmare
  2014-09-09

  Alla föräldrar med barn under 18 år ska erbjudas stöd under hela barnets uppväxt. För den som jobbar med föräldrastöd finns nu möjlighet till distansutbildning i Förebyggandets konst - föräldrastöd.

 • Förlängd skyddsjakt på varg

  bredbrämad bastardvärmare
  2014-09-05

  Länsstyrelsen Skåne har idag förlängt skyddsjakten på vargen i norra Skåne till 22 september, enligt samma regler som tidigare.

 • Bidrag till skyddade boenden för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

  bredbrämad bastardvärmare
  2014-09-04

  Fyra skyddade boenden i Skåne får dela på 1350 000 kronor för att stödja personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Totalt delas drygt 3,1 miljoner ut i landet.

 • Landsbygdsprogrammet öppnar med stöd till bredband och djurstallar

  Kalv i stall
  2014-09-03

  I dag öppnar den första delen av det nya landsbygdsprogrammet för åren 2014-2020. Först ut är bredbandsstöd och stöd till djurstallar.

 • Länsstyrelsen och LRF besöker skånska företag

  Carl Älfvåg
  2014-09-02

  Tillsammans med LRF besökte Länsstyrelsen Skåne i dag några av länets lantbruks- och trädgårdsföretag. – Landsbygden är en viktig hörnpelare i Länsstyrelsen Skånes verksamhet, säger Carl Älfvåg, län...

 • Länsstyrelsen bjöd på kunskap om skyfall

  Jum Kronhamn
  2014-09-01

  Med helgens skyfall i färskt minne arrangerade Länsstyrelsen Skåne i dag ett kunskapsuppbyggande seminarium. Syftet var att aktörerna i länet skulle få en ökad kunskap om vad ett skyfall innebär och h...

 • Information gällande översvämningarna i södra Skåne

  buss i vattenmassorna
  2014-08-31

  Med anledning av det kraftiga regnvädret kallade Länsstyrelsen Skåne under eftermiddagen till en samverkanskonferens.

 • Ändring i reglerna om biotopskydd

  Stenmur vid strand
  2014-08-29

  Sedan många år gäller att man inte får göra ingrepp som skadar märgelgravar och öppna diken i jordbruksmark, stenmurar och andra generellt skyddade biotoper. Vid prövning av dispens från detta måste d...

 • Generaldirektören och landshövdingen möts om Skånes framtida klimat

  Helena Lindberg, träffade i dag Margareta Pålsson
  2014-08-28

  23 000 skånska hus riskerar att drabbas av skador om havsnivån stiger med en meter. På initiativ av Länsstyrelsen Skåne träffade i dag landshövdingen Kristianstads kommunstyrelse och Myndigheten för s...

 • Träffa Länsstyrelsen Skåne på Havets dag

  fisk
  2014-08-28

  Vattenkvaliteten i Hanöbukten är ett aktuellt ämne som berör alla buktens invånare, land- som vattenlevande. – På lördag, under Havets dag, kan ni träffa oss på Täppet i Åhus där vi berättar om vårt...

Träffar per nyhetstyp