Nyheter 

Din sökning gav 1548 träffar
 • Länsstyrelsen och LRF besöker skånska företag

  Carl Älfvåg
  2014-09-02

  Tillsammans med LRF besökte Länsstyrelsen Skåne i dag några av länets lantbruks- och trädgårdsföretag. – Landsbygden är en viktig hörnpelare i Länsstyrelsen Skånes verksamhet, säger Carl Älfvåg, län...

 • Länsstyrelsen bjöd på kunskap om skyfall

  Jum Kronhamn
  2014-09-01

  Med helgens skyfall i färskt minne arrangerade Länsstyrelsen Skåne i dag ett kunskapsuppbyggande seminarium. Syftet var att aktörerna i länet skulle få en ökad kunskap om vad ett skyfall innebär och h...

 • Information gällande översvämningarna i södra Skåne

  buss i vattenmassorna
  2014-08-31

  Med anledning av det kraftiga regnvädret kallade Länsstyrelsen Skåne under eftermiddagen till en samverkanskonferens.

 • Ändring i reglerna om biotopskydd

  Stenmur vid strand
  2014-08-29

  Sedan många år gäller att man inte får göra ingrepp som skadar märgelgravar och öppna diken i jordbruksmark, stenmurar och andra generellt skyddade biotoper. Vid prövning av dispens från detta måste d...

 • Generaldirektören och landshövdingen möts om Skånes framtida klimat

  Helena Lindberg, träffade i dag Margareta Pålsson
  2014-08-28

  23 000 skånska hus riskerar att drabbas av skador om havsnivån stiger med en meter. På initiativ av Länsstyrelsen Skåne träffade i dag landshövdingen Kristianstads kommunstyrelse och Myndigheten för s...

 • Träffa Länsstyrelsen Skåne på Havets dag

  fisk
  2014-08-28

  Vattenkvaliteten i Hanöbukten är ett aktuellt ämne som berör alla buktens invånare, land- som vattenlevande. – På lördag, under Havets dag, kan ni träffa oss på Täppet i Åhus där vi berättar om vårt...

 • Konferens - effektivare kriminalisering av penningtvätt

  fisk
  2014-08-27

  Inbjudan till konferens om en effektivare kriminalisering av penningtvätt. Torsdag den 9 oktober 2014 i Växjö.

 • Vi är med på Kristianstads framtidsvecka

  fisk
  2014-08-25

  Fokus för veckan är en hållbar utveckling inom kommunen. Experter från länsstyrelsen kommer ha föredrag om miljömål, ett fosilbränslefritt Skåne, energidilemman och social hållbarhet.

 • Länsstyrelsen Skåne beviljar skyddsjakt på varg

  fisk
  2014-08-25

  Efter ett nytt vargangrepp i slutet på förra veckan beviljar nu Länsstyrelsen Skåne skyddsjakt i trakten av Visseltofta och Vittsjö. – Vi bedömer att det i nuläget saknas andra lämpliga lösningar än skyddsjakt, säger Nils Carlsson rovdjursexpert på Länsstyrelsen Skåne.

 • Solel fördelaktigt i längden

  Solel
  2014-08-22

  Egenproducerad solel kan vara billigare än köpt el, det visar en analys som Länsstyrelsen Skåne gjort. Resultaten redovisas i Solel fördelaktigt i längden – seminarium i Kristianstad 26/8 och i Simris...

 • Kriterier för skyddsjakt ännu inte uppfyllda

  Solel
  2014-08-18

  Länsstyrelsen Skåne fått in en tredje ansökan om skyddsjakt på varg. Länsstyrelsens samlade bedömning är att samtliga kriterier för att bevilja skyddsjakt ännu inte är uppfyllda och ansökan avslås. Länsstyrelsen kommer dock att ompröva sitt beslut om ytterligare angrepp sker i området.

 • Invigning av nytt naturreservat i Båstad kommun

  Tuvull på Lya ljunghed
  2014-08-14

  Korup med Älemossen och Lya ljunghed är ett nytt naturreservat på Hallandsåsen som söndagen 17 augusti invigs officiellt av landshövding Margareta Pålsson och kommunalråd Kerstin Gustafsson, Båstad ko...

 • DNA-analys av vargspillning klar

  Tuvull på Lya ljunghed
  2014-08-13

  I dag fick Länsstyrelsen DNA-analysen av den vargspillning som hittades nära Vittsjö där får revs i början av augusti. Resultatet är inte tillräckligt tydligt för att med fullkomlig säkerhet bestämma individen.

 • Nytt nej till skyddsjakt på varg

  Tuvull på Lya ljunghed
  2014-08-12

  LRF kom i går in med en förnyad ansökan om skyddsjakt på varg i Vittsjö i Skåne. Länsstyrelsen Skåne har i dag beslutat att avslå ansökan.

 • Gammelålens kranium hittat

  Bild på Johan som lagt slam på ett lakan och spolar igenom det med slang.
  2014-08-12

  Johan Wagnström, Länsstyrelsen Skånes fiskeridirektör, har idag haft en ovanlig arbetsuppgift. Han sökte igenom en brunn efter huvudet på den ål i Brantevik som påstås ha varit världens äldsta.

 • Tio nya områden blir naturreservat när Lunds stift och staten byter marker

  bild från verkeåns naturreservat
  2014-08-12 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne kan bilda tio nya naturreservat sedan Lunds stift och Naturvårdsverket avtalat om ett stort markbyte. Avtalet omfattar 368 hektar skogsmark som värderas till omkring 50 miljoner k...

 • Länsstyrelsen avslår LRFs ansökan om skyddsjakt på varg

  bild från verkeåns naturreservat
  2014-08-08

  – Kraven i regelverk och riktlinjer för skyddsjakt på en varg i norra Skåne är inte uppfyllda, säger Per-Magnus Åhrén, tillförordnad avdelningschef på Länsstyrelsens miljöavdelning.

 • Samarbete för att stödja under branden

  Kommunikationsarbetet i västmanland
  2014-08-07

  Länsstyrelsen i Västmanland får nu extra personal från övriga länsstyrelser för att stärka sin krisorganisation. Eftersom arbetet kommer att pågå under en längre tid krävs det stora resurser, bland an...

 • Följ med på insektssafari

  Månhornsbagge
  2014-08-05

  Projekt Sand Life bjuder på fem utflykter med fokus på livet i sanden under augusti. Föj med Mikael Sörensson, en kunnig och engagerad insektsexpert ut på spännande guidningar i sandmarkerna.

 • 9 av tio skåningar vill leva mer klimatsmart

  Månhornsbagge
  2014-08-05

  Skåningar både vill och tror att vi kan påverka utvecklingen och få ett bättre klimat. Det visar en undersökning där 4000 skåningar i svarat på frågor om klimat och miljö.

Träffar per nyhetstyp