Nyheter 

Din sökning gav 1628 träffar
 • Lättnader i skyddsnivån för fågelinfluensa

  2015-02-26

  Jordbruksverket har beslutat att sänka skyddsnivån för fågelinfluensa till nivå 1. Beslutet gäller från 25 februari.

 • Svergiefinnarnas flaggdag den 24 februari

  Svenskfinska flaggan
  2015-02-24

  Den 24 februari hissas den sverigefinska flaggan i samband med sverigefinnarnas nationaldag. Datumet valdes för att uppmärksamma folklivsforskaren Carl Axel Gottlunds (1796-1875) insatser för de finsk...

 • Lär dig mer om systemet VISS

  Vattendroppar.
  2015-02-23

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i mars.

 • Varierande stöd till föräldrar med barn i tonåren

  Vattendroppar.
  2015-02-17

  Att vara förälder till en tonåring kan både vara underbart och svårt. Det stöd som föräldrar erbjuds varierar mellan kommuner -det visar en kartläggning som Sveriges 21 länsstyrelser i dagarna lämnat till Regeringskansliet.

 • Ny studie om Helsingborgs dagvatten

  Helsingborgs dagvatten.
  2015-02-16

  Länsstyrelsen Skåne, Helsingborgs stad, VA SYD och NSVA har i en ny studie kartlagt utsläppen på sju lokala platser i Helsingborgs stad. Den visar att miljöfarliga ämnen i Helsingborgs dagvatten främs...

 • Ändrad lagstiftning ska förhindra nya dammbrott

  Hästberga kraftverk
  2015-02-13

  Från och med 1 januari 2015 ställs det tydligare krav på dammägare för att minska risken för dammbrott. De som i första hand berörs är de med störst konsekvenser vid ett dammbrott.

 • Sportlov i Skånes naturum

  naturum Stenshuvud
  2015-02-13

  Sveriges naturum lockar till inspiration och nyfikenhet. 1,5 miljoner besökare har under 2014 besökt ett naturum och deltagit i aktiviteter, visar den statistik som Naturvårdsverket har sammanställt. ...

 • Samernas nationaldag

  naturum Stenshuvud
  2015-02-06

  Ett gränsöverskridande firande – så kan den 6 februari beskrivas. Då firas samernas nationaldag med gemensam flagga och nationalsång – ett firande som sträcker sig över nationsgränserna och omfattar hela Sápmi (Norge, Finland, Sverige och Ryssland).

 • Är vi tydliga på vår webb? Vi vill veta!

  Är vi tydliga? Annars klicka på "Rapportera fel på sidan" nedan och låt oss veta!
  2015-02-04

  Om det finns text, ord eller meningar som är krångliga på våra webbsidor, vill vi att ni, våra besökare, ska kunna höra av er till oss och berätta det.

 • Spår efter lodjur i Skåne

  Spår av lodjur
  2015-02-04

  Länsstyrelsen Skåne har under tisdagen och onsdagen kunnat säkra spår efter en lodjurshona med två ungar i norra Skåne. Detta är andra gången i modern tid som vi har konstaterat föryngring i länet. Fö...

 • Henrik Andersson får Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins stipendium till landsbygdsutvecklare 2015

  Henrik Andersson får Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins stipendium till landsbygdsutvecklare 201
  2015-02-04

  Henrik, som är tjänstledig från Länsstyrelsen Skåne, får stipendiet för hans arbete med utveckling och genomförande av Det skånska landsbygdsprogrammet – ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv...

 • Polisens kameraövervakning följer tillstånden

  Henrik Andersson får Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins stipendium till landsbygdsutvecklare 201
  2015-02-02

  Länsstyrelsen Skåne har kontrollerat Polisens kameraövervakning i Malmö. Övervakningen följer de tillstånd som finns.

 • Sök bidrag för insatser mot hedersrelaterat våld

  Henrik Andersson får Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins stipendium till landsbygdsutvecklare 201
  2015-02-02

  Nu går det att ansöka om statsbidrag för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck för 2015.

 • Ny rapport: Hemlöshet – en fråga om bostäder

  Nybyggda bostäder i flerfamiljshus.
  2015-01-28 Pressmeddelande:

  För tre år sedan fick samtliga länsstyrelser i uppdrag att stödja landets kommuner i arbetet med att motverka hemlöshet. I dag överlämnar länsstyrelserna slutrapporten till regeringen. Av den framgå...

 • Förintelsens minnesdag den 27 januari

  Ljus med brinnande låga.
  2015-01-26

  Den 27 januari uppmärksammas världen över de människor som föll offer för Förintelsen. I år är det 70 år sedan kriget tog slut. Runt om i länet hålls olika aktiviteter och ceremonier för att uppmärksa...

 • Tillstånd krävs för att driva kulturhistoriskt värdefulla kraftverk

  bild från Årröd med porlande vatten i förgrunden
  2015-01-26 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne kräver i åtta förelägganden att ägarna till gamla vattenkraftverk i Vramsån söker tillstånd eller upphör med verksamheten. Samtidigt visar en rapport att flera av kvarnmiljöerna ha...

 • Växt- och djurkorridor mellan unika naturområden på Österlen

  Bild på svartfläckig blåvinge, en fjäril som sitter i grönt gräs
  2015-01-26 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne föreslår ett nytt naturreservat i Maglehems Ora, som ska fungera som en korridor för att rädda och på sikt stärka hotade arter i några av Österlens mest unika naturområden.

 • Nej till ansökan om kameraövervakning från drönare

  Bild på svartfläckig blåvinge, en fjäril som sitter i grönt gräs
  2015-01-22

  Ett fotoföretag har ansökt om tillstånd till kameraövervakning från obemannade luftfartyg, så kallade drönare.

 • Nya regler för nedgrävning av död häst

  Två hästar på äng i dimma.
  2015-01-22

  Från och med den 1 februari i år behövs inte något tillstånd från Länsstyrelsen Skåne för nedgrävning av död häst. Det är ett led i Jordbruksverkets förenklingsarbete.

 • Analys av döda ålar i Kivik klar

  Två hästar på äng i dimma.
  2015-01-21

  I november hittades flera hundra döda ålar i en fiskares sump i hamnen i Kivik. Analysen från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ger inget på svar på dödsorsaken.

Träffar per nyhetstyp