Nyheter 

Din sökning gav 1590 träffar
 • Höjd skyddsnivå för fågelinfluensa

  bild på tupp som går utomhus
  2014-11-18

  Jordbruksverket har i dag beslutat att höja skyddsnivån till nivå 2 mot fågelinfluensa H5N8 för fjäderfä i Sverige. Det är en förebyggande åtgärd som omfattar all hållning av fjäderfä i hela landet.

 • Distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd

  bild på tupp som går utomhus
  2014-11-18

  För dig som jobbar med föräldrastöd finns möjlighet till distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd. Sista anmälningsdag till vårens kurser är den 19 december.

 • Miljö – en ren vinst för företagen

  bild på tupp som går utomhus
  2014-11-13

  Framgångsrika företag har en väl fungerande målstyrning som inte bara omfattar ekonomi utan även miljö och social hållbarhet. En viktig förutsättning för ett långsiktigt hållbart företagande och samhällsutveckling. Det konstateras i en rapport där skånska företag berättar om vinsterna med ett strukt...

 • Ny i Sverige – vilken service finns i kommunen?

  Ny i Sverige? Informationsverige.se
  2014-11-12

  Att hitta rätt och användbar information om landets kommuner kan vara svårt för den som är ny i Sverige. Nu har länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända utvecklats. Al...

 • DNA-analys klar efter skyddsjakt på varg

  Ny i Sverige? Informationsverige.se
  2014-11-11 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne har fått DNA-analysen från den varg som sköts vid skyddsjakt i norra Skåne den 2 oktober. Det rör sig om samma varg som har identifierats vid fyra spillningsanalyser tidigare under året.

 • Bättre skydd för våldsutsatta kvinnor och barn

  Rapportomslag: Teckning på kvinna som håller två barn i handen, står i berglandskap
  2014-11-11 Pressmeddelande:

  Från tio till 400 platser på skyddade boenden för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är ett resultat av det arbete som sedan 2003 har bedrivits av länsstyrelserna i Stockh...

 • Skåne sätter fokus på tobaksfri uppväxt

  bild på dagisbarn på gräsmatta
  2014-11-07

  Barn har rätt till en tobaksfri uppväxt. Det är utgångspunkten för ett riksomfattande projekt där Skåne är ett av pilotlänen.

 • Unika sandmarker på övningsfält utvidgas

  stor grävmaskin, med skopa framåt, militär står bredvid
  2014-11-04 Pressmeddelande:

  De militära övnings- och skjutfälten Rinkaby, Ravlunda och Revinge rymmer några av Skånes mest värdefulla sandmarker. På senare år har fälten vuxit igen och sällsynta djur- och växtarter har minskat....

 • Samråd – vad tycker du?

  stor grävmaskin, med skopa framåt, militär står bredvid
  2014-10-30

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt.

 • Unik gånggrift restaurerad för framtiden

  bild på gravhögen utifrån, grön kulle med lerig omgivning
  2014-10-27

  Gånggriften Gillhög vid Barsebäck har restaurerats så att den är säker för besökare.

 • Positiva betyg till Länsstyrelsens medarbetare

  bild på gravhögen utifrån, grön kulle med lerig omgivning
  2014-10-22

  För sjätte året i rad har Sveriges 21 länsstyrelser frågat 6000 kunder om deras upplevelse av handläggning, bemötande och kvalitet. Länsstyrelsen Skåne får bra betyg när det gäller engagemang och att det är lätt att förstå våra skriftliga beslut/yttranden.

 • Kom och prata jordbrukspolitik med Jordbruksverket på Elmia

  bild på gravhögen utifrån, grön kulle med lerig omgivning
  2014-10-22

  Vill du diskutera och ställa frågor om den nya jordbrukspolitiken? Nu har du chansen att prata jordbrukspolitik med Jordbruksverket på Elmia 22-25 oktober.

 • Nu öppnar vi upp för ansökan om startstöd

  bild på gravhögen utifrån, grön kulle med lerig omgivning
  2014-10-21

  Den 20 oktober öppnar vi upp för fortsatt ansökan om startstöd, ett av företagsstöden inom landsbygdsprogrammet. Anledningen är att det finns pengar kvar från det tidigare landsbygdsprogrammet. Det innebär att fler får möjlighet att söka startstöd. Det blir enligt de regler som fanns tidigare. Du ka...

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2014-10-21

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014.

 • Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer

  Barn med nalle
  2014-10-17

  Socialstyrelsen och Länsstyrelserna bjuder in beslutsfattare och yrkesutövande inom hälsa, sjukvård och socialtjänst samt ideella aktörer till regionala konferenser på sju platser i landet.

 • Störningar på webbplatsen under helgen

  Barn med nalle
  2014-10-17

  Det kommer att genomföras uppdateringar av våra externa webbplatser under helgen vilket kan innebära störningar under lördagen mellan kl 10.00-11.00.

 • Utskick till handeln om kemikalier och giftfri vardag

  Barn med nalle
  2014-10-16

  Kemikalier i våra vardagsprodukter kan leda till både hälso- och miljöproblem. Men handeln kan göra stor skillnad genom att informera kunder och lyfta fram bra alternativ. Under hösten 2014 skickar Länsstyrelsen ut både information och en uppmaning.

 • Länsstyrelsen söker begravningsombud

  Barn med nalle
  2014-10-15 Pressmeddelande:

  Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan beslutar om Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun. Nu söks nya begravningsombud i hela Sverige.

 • Länsstyrelserna lanserar Sveriges länskarta

  Barn med nalle
  2014-10-13

  Sveriges länskarta heter den nya karttjänst som länsstyrelserna nu lanserar för ökad tillgång till allmänintressant geografisk information.

 • Behöver du hjälp för att lägga anbud i offentliga upphandlingar?

  Barn med nalle
  2014-10-13

  Du som funderar på att lägga anbud vid kommunens upphandling av livsmedel, entreprenad eller liknande kan nu få upp till 10 000 kr från Landsbygdsprogrammet. Pengarna ska användas till köp av experthjälp.

Träffar per nyhetstyp