Nyheter 

Din sökning gav 1463 träffar
 • Bilfärd ska rädda ålens liv

  2014-04-17

  Att vandra förbi kraftverket innebär livsfara för den utrotningshotade ålen. Nu ska den i stället fångas vid Ringsjöns utlopp och transporteras med bil förbi kraftverken.

 • Malmö Stad får kameraövervaka Hylliebadet

  2014-04-16

  Länsstyrelsen Skåne ger Malmö Stad tillstånd att övervaka Hylliebadet. – Syftet med övervakningen är att larma om olycka då drunkningstillbud uppstår, säger Henrik Kvennberg, handläggare på förvaltningsavdelningen.

 • Inbjudan till seminarium

  Inbjudan till seminarium
  2014-04-14

  Hur kan vi köpa mat som möjliggör vackra landskap med betande djur och stor artrikedom?

 • Möte om Citytunnelns sårbarhet

  Möte på Länsstyrelsen Skåne.
  2014-04-14

  Efter stormen i december var Citytunneln nära att drabbas av översvämning. I dag höll Länsstyrelsen Skåne ett möte för att reda ut vad som har gjorts – och vad som behöver göras.

 • Länsstyrelsen tar nytt vitesbeslut för mejeri i Kristianstad

  Möte på Länsstyrelsen Skåne.
  2014-04-10

  Länsstyrelsen Skåne har beslutat om ett nytt och omarbetat föreläggande till Kristianstads mejeri AB (Skånemejerier). Detta sedan det första föreläggandet upphävdes av mark- och miljödomstolen i förra veckan.

 • Projektet ”Skånskt lantbruk år 2025” presenteras och debatteras på Alnarp den 23 april.

  Möte på Länsstyrelsen Skåne.
  2014-04-10

  Frågan som projektet har ställt sig är hur det skånska lantbruket kommer att se ut om tio år. Projektet är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Malmöhus, Hushållningssällskapet Kristianstad och Länsstyrelsen Skåne och samarrangeras med Partnerskap Alnarp.

 • Miljoner till skånska vattenprojekt

  bild av å
  2014-04-08 Pressmeddelande:

  Två ansökningar från Länsstyrelsen Skåne får stöd av Havs- och vattenmyndigheten. Det rör sig om insatser för att förbättra vattenmiljöer i Helge å och Hanöbukten samt i sydvästra Skånes jordbruksland...

 • Romernas nationaldag firas 8 april

  bild av å
  2014-04-08

  Romernas internationella dag (nationaldag) firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971.

 • Spill från industrier kan värma 30 000 villor

  bild av å
  2014-04-08

  Skånska industrier producerar värme till ett värde av tiotals miljoner som i dagsläget bara spolas bort eller vädras ut.

 • Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar

  bild av å
  2014-04-08

  Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar, vilket bland annat beror på språkliga barriärer. Enligt enkäten META 2013 har dock framsteg gjorts inom hälsokommunikation till nyanlända. Trenden är positiv sett till det övergripande hälsoperspektivet, men det finns behov...

 • Metodhandbok för samverkan vid social oro

  Johnny Lindh
  2014-04-07

  Skadegörelse, bilbränder och våldsamma upplopp. Som en del i projektet Sociala risker i Skåne har Länsstyrelsen Skåne anordnat en konferens med fokus på Metodhandboken för samverkan vid social oro.

 • På jakt efter klimatförändringar i Skånes natur

  Vitsippor
  2014-04-04

  På tisdagskvällen samlades ett 25-tal personer i naturum Vattenriket, Kristianstad för att få höra mer om Naturens kalender, projektet som med hjälp av allmänheten registrerar klimatförändringar i vår...

 • Naturum Kullaberg får miljöstipendium

  Vitsippor
  2014-04-04

  Värna, vårda och visa är mottot som ökar förståelsen för naturvård och människans påverkan på miljön. Nu prisas personalen på Naturum Kullaberg av Höganäs kommun för sitt arbete.

 • Nytt landsbygdsprogram för åren 2014-2020

  bild på röda äpplen som hänger i träd
  2014-04-02

  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har i dag presenterat ett förslag till nytt landsbygdsprogram för åren 2014-2020.

 • Värdefulla betesmarker i Skåne utan ersättning

  Bild på hage med odlingsröse i framkant.
  2014-04-02 Pressmeddelande:

  Runt 20 procent av de mest värdefulla ängs- och betesmarkerna i Skåne står utanför ersättningssystemet. En anledning att reglerna för miljöersättningarna upplevs som för krångliga. Det visar en studie...

 • Svårt att skydda all bebyggelse i Skåne mot framtida översvämningar

  Bild på hage med odlingsröse i framkant.
  2014-04-01 Pressmeddelande:

  Det går inte att skydda all bebyggelse utmed Skånes 65 mil långa kust mot effekterna av framtida klimatförändringar. Reträtt kan på vissa platser vara rimligare än vallar eller strandfodring, konstaterar Länsstyrelsen Skåne i en ny regional handlingsplan för klimatanpassning i Skåne.

 • Det ska vara kul att bo på landsbygden

  Bild på hage med odlingsröse i framkant.
  2014-04-01

  Enligt ett pressmeddelande från Regeringen idag kommer man i det nya landsbygdsprogrammet satsa på aktiv fritid vilket innebär 500 miljoner kronor med fokus på icke kommersiell service, varav minst 50 mijloner ska gå till satsning inom idrotts- och fritidsanläggningar.

 • Presentation av nya landsbygdsprogrammet

  Bild på hage med odlingsröse i framkant.
  2014-04-01

  Missa inte Eskil Erlandssons presentation av nya landsbygdsprogrammet på onsdag den 2 april klockan 9.

 • Länsstyrelsen Skåne satsar på att motverka terrorism

  Bild på hage med odlingsröse i framkant.
  2014-03-28

  Sverige ska bli bättre på att motverka finansieringen av terrorism. Som en del i arbetet har Länsstyrelsen Skåne varit delaktiga i att ta fram en nationell riskbedömning. – Bland annat handlar det om terrorismfinansiering genom insamlingar samt kontantsmuggling och utförsel av varor, säger Esmaeil ...

 • Dialog inledd om sandsugning i Öresund

  Bild på hage med odlingsröse i framkant.
  2014-03-28 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne och andra svenska myndigheter har inlett en dialog med danska Miljøstyrelsen om sandsugning i Öresund. Bland annat har svenska myndigheter fått möjlighet att yttra sig över en nyinkomman ansökan om sandsugning.

Träffar per nyhetstyp