Nyheter 

Din sökning gav 1601 träffar
 • Jonas Hafström föreslås bli ny ordförande för Lunds universitet

  2014-12-15

  Ambassadör Jonas Hafström föreslås bli ny ordförande för Lunds universitet. Förslaget lämnas till regeringen i dag av nomineringskommittén som leds av landshövding Margareta Pålsson.

 • Låt julklappsköpen bli årets bästa handling!

  Inga fulklappar.
  2014-12-12

  Genom att välja julklapparna med omsorg kan du minska ditt ekologiska fotavtryck och bidra till en bättre värld. Vår konsumtion i Skåne och Sverige får långtgående effekter på andra håll i världen men...

 • Stormen Alexander

  Storm
  2014-12-11

  Enligt SMHI har stormen Alexander nu nått kulmen i Skåne. Så fort stormen börjar avta kommer vädervarningen, som tidigare var klass 2, att tas bort helt.

 • Kyrkbänkar får tas bort från Caroli kyrka

  bild på caroli kyrka, exteriör
  2014-12-11

  Länsstyrelsen Skåne godkänner ansökan från fastighetsägaren Profi AB om att plocka bort inredning från den avkristnade Caroli kyrka i Malmö.

 • Klimatsamverkan Skåne tar nya tag

  bild på caroli kyrka, exteriör
  2014-12-09

  Under den kommande perioden 2015-2016 tar Länsstyrelsen Skåne över ordförandeskapet i Klimatsamverkan Skåne. Klimatsamverkan Skånes vision är ett fossilbränslefritt Skåne 2020. Inriktningen på verksamheten under den kommande perioden kommer att vara insatser inom transportsektorn, näringslivet, bost...

 • Grönklädd med ljus i hår

  Illustration med texten Grön Lucia. Illustration: Mats Runvall
  2014-12-05

  De kläder du köper i affären innehåller många gånger ämnen som är hälso- och miljöfarliga men det går att välja ett grönare lucialinne. Ekologisk bomull eller att höra med släkt och vänner om de har l...

 • Kontanter och dålig mobiltäckning hinder för landsbygdsutveckling

  Illustration med texten Grön Lucia. Illustration: Mats Runvall
  2014-12-04

  Dålig mobil- och bredbandstäckning gör att föreningar och småföretagare på landsbygden går miste om viktiga intäkter eller blir beroende av riskfylld kontanthantering. Det slår en förstudie fast som tagits fram på uppdrag av Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Den 8 december diskuteras frågan på e...

 • Problemen kring kontanthantering ökar

  Illustration med texten Grön Lucia. Illustration: Mats Runvall
  2014-12-01 Pressmeddelande:

  Utvecklingen mot ett samhälle där användning av kontanter minskar fortsätter att skapa problem. Detta gäller särskilt för personer som är äldre och funktionsnedsatta men även för föreningsaktiva och företagare som hanterar kontanter.

 • Låt mörka december bli upplyst

  Årets bästa handling #upplystjul
  2014-11-28

  2000-talets julljus är ofta elektriska. Genom att välja förnybar energi minskar påverkan på miljö och klimat från elförbrukningen. Men för att få den förnybara energin att räcka till alla behöver vi o...

 • Så kan kommunerna arbeta med sociala risker

  Paneldebatt om sociala risker under slutkonferensen.
  2014-11-28

  Nästa vecka skickar Länsstyrelsen Skåne ut rapporten ”Beredskap för social kris” till Skånes kommuner. Syftet är att ge beredskapssamordnarna råd hur man hanterar sociala risker.

 • Kortare expeditionstid den 27 november

  Paneldebatt om sociala risker under slutkonferensen.
  2014-11-25

  Torsdagen den 27 november 2014 är expeditionstiden i Kristianstad 09.00 - 10.30 och i Malmö 09.00 - 12.00.

 • 25 november är FN-dagen mot våld i nära relationer

  Paneldebatt om sociala risker under slutkonferensen.
  2014-11-25

  Våld och övergrepp mot kvinnor och barn är enligt regeringen idag den mest akuta jämställdhetsfrågan. Länsstyrelsen arbetar för att motverka våld i nära relationer.

 • Höjd skyddsnivå för fågelinfluensa

  bild på tupp som går utomhus
  2014-11-18

  Jordbruksverket har i dag beslutat att höja skyddsnivån till nivå 2 mot fågelinfluensa H5N8 för fjäderfä i Sverige. Det är en förebyggande åtgärd som omfattar all hållning av fjäderfä i hela landet.

 • Distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd

  bild på tupp som går utomhus
  2014-11-18

  För dig som jobbar med föräldrastöd finns möjlighet till distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd. Sista anmälningsdag till vårens kurser är den 19 december.

 • Miljö – en ren vinst för företagen

  bild på tupp som går utomhus
  2014-11-13

  Framgångsrika företag har en väl fungerande målstyrning som inte bara omfattar ekonomi utan även miljö och social hållbarhet. En viktig förutsättning för ett långsiktigt hållbart företagande och samhällsutveckling. Det konstateras i en rapport där skånska företag berättar om vinsterna med ett strukt...

 • Ny i Sverige – vilken service finns i kommunen?

  Ny i Sverige? Informationsverige.se
  2014-11-12

  Att hitta rätt och användbar information om landets kommuner kan vara svårt för den som är ny i Sverige. Nu har länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända utvecklats. Al...

 • DNA-analys klar efter skyddsjakt på varg

  Ny i Sverige? Informationsverige.se
  2014-11-11 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne har fått DNA-analysen från den varg som sköts vid skyddsjakt i norra Skåne den 2 oktober. Det rör sig om samma varg som har identifierats vid fyra spillningsanalyser tidigare under året.

 • Bättre skydd för våldsutsatta kvinnor och barn

  Rapportomslag: Teckning på kvinna som håller två barn i handen, står i berglandskap
  2014-11-11 Pressmeddelande:

  Från tio till 400 platser på skyddade boenden för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är ett resultat av det arbete som sedan 2003 har bedrivits av länsstyrelserna i Stockh...

 • Skåne sätter fokus på tobaksfri uppväxt

  bild på dagisbarn på gräsmatta
  2014-11-07

  Barn har rätt till en tobaksfri uppväxt. Det är utgångspunkten för ett riksomfattande projekt där Skåne är ett av pilotlänen.

 • Unika sandmarker på övningsfält utvidgas

  stor grävmaskin, med skopa framåt, militär står bredvid
  2014-11-04 Pressmeddelande:

  De militära övnings- och skjutfälten Rinkaby, Ravlunda och Revinge rymmer några av Skånes mest värdefulla sandmarker. På senare år har fälten vuxit igen och sällsynta djur- och växtarter har minskat....

Träffar per nyhetstyp