Nyheter 

Din sökning gav 1556 träffar
 • Skyddsjakt på varg förlängs

  2014-09-19 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har idag fattat beslut att förlänga skyddsjakten på vargen i norra Skåne.

 • Effektivare kriminalisering av penningtvätt

  2014-09-18

  Den 1 juli 2014 trädde en ny lag i kraft, lagen om straff för penningtvättsbrott. Med anledning av den nya lagen anordnar Länsstyrelsen Skåne en heldagskonferens den 9 oktober 2014.

 • Länsstyrelsens arbete med valen

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-10

  Den 14 september är det dags för val till kommuner, landsting och riksdag. Länsstyrelsen tar emot de preliminära röstresultaten och gör en slutlig sammanräkning.

 • Här finns de högsta naturvärdena i Skåne

  bredbrämad bastardvärmare
  2014-09-09

  1 900 arter i Skåne är i dag hotade och en stor del av vår biologiska mångfald kan vara på väg att försvinna. I en ny rapport kartlägger Länsstyrelsen Skåne var de artrikaste trakterna i länet finns.

 • Utbildning för ett lyckat föräldrastödsarbete

  bredbrämad bastardvärmare
  2014-09-09

  Alla föräldrar med barn under 18 år ska erbjudas stöd under hela barnets uppväxt. För den som jobbar med föräldrastöd finns nu möjlighet till distansutbildning i Förebyggandets konst - föräldrastöd.

 • Förlängd skyddsjakt på varg

  bredbrämad bastardvärmare
  2014-09-05

  Länsstyrelsen Skåne har idag förlängt skyddsjakten på vargen i norra Skåne till 22 september, enligt samma regler som tidigare.

 • Bidrag till skyddade boenden för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

  bredbrämad bastardvärmare
  2014-09-04

  Fyra skyddade boenden i Skåne får dela på 1350 000 kronor för att stödja personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Totalt delas drygt 3,1 miljoner ut i landet.

 • Landsbygdsprogrammet öppnar med stöd till bredband och djurstallar

  Kalv i stall
  2014-09-03

  I dag öppnar den första delen av det nya landsbygdsprogrammet för åren 2014-2020. Först ut är bredbandsstöd och stöd till djurstallar.

 • Länsstyrelsen och LRF besöker skånska företag

  Carl Älfvåg
  2014-09-02

  Tillsammans med LRF besökte Länsstyrelsen Skåne i dag några av länets lantbruks- och trädgårdsföretag. – Landsbygden är en viktig hörnpelare i Länsstyrelsen Skånes verksamhet, säger Carl Älfvåg, län...

 • Länsstyrelsen bjöd på kunskap om skyfall

  Jum Kronhamn
  2014-09-01

  Med helgens skyfall i färskt minne arrangerade Länsstyrelsen Skåne i dag ett kunskapsuppbyggande seminarium. Syftet var att aktörerna i länet skulle få en ökad kunskap om vad ett skyfall innebär och h...

 • Information gällande översvämningarna i södra Skåne

  buss i vattenmassorna
  2014-08-31

  Med anledning av det kraftiga regnvädret kallade Länsstyrelsen Skåne under eftermiddagen till en samverkanskonferens.

 • Ändring i reglerna om biotopskydd

  Stenmur vid strand
  2014-08-29

  Sedan många år gäller att man inte får göra ingrepp som skadar märgelgravar och öppna diken i jordbruksmark, stenmurar och andra generellt skyddade biotoper. Vid prövning av dispens från detta måste d...

 • Generaldirektören och landshövdingen möts om Skånes framtida klimat

  Helena Lindberg, träffade i dag Margareta Pålsson
  2014-08-28

  23 000 skånska hus riskerar att drabbas av skador om havsnivån stiger med en meter. På initiativ av Länsstyrelsen Skåne träffade i dag landshövdingen Kristianstads kommunstyrelse och Myndigheten för s...

 • Träffa Länsstyrelsen Skåne på Havets dag

  fisk
  2014-08-28

  Vattenkvaliteten i Hanöbukten är ett aktuellt ämne som berör alla buktens invånare, land- som vattenlevande. – På lördag, under Havets dag, kan ni träffa oss på Täppet i Åhus där vi berättar om vårt...

 • Konferens - effektivare kriminalisering av penningtvätt

  fisk
  2014-08-27

  Inbjudan till konferens om en effektivare kriminalisering av penningtvätt. Torsdag den 9 oktober 2014 i Växjö.

 • Vi är med på Kristianstads framtidsvecka

  fisk
  2014-08-25

  Fokus för veckan är en hållbar utveckling inom kommunen. Experter från länsstyrelsen kommer ha föredrag om miljömål, ett fosilbränslefritt Skåne, energidilemman och social hållbarhet.

 • Länsstyrelsen Skåne beviljar skyddsjakt på varg

  fisk
  2014-08-25

  Efter ett nytt vargangrepp i slutet på förra veckan beviljar nu Länsstyrelsen Skåne skyddsjakt i trakten av Visseltofta och Vittsjö. – Vi bedömer att det i nuläget saknas andra lämpliga lösningar än skyddsjakt, säger Nils Carlsson rovdjursexpert på Länsstyrelsen Skåne.

 • Solel fördelaktigt i längden

  Solel
  2014-08-22

  Egenproducerad solel kan vara billigare än köpt el, det visar en analys som Länsstyrelsen Skåne gjort. Resultaten redovisas i Solel fördelaktigt i längden – seminarium i Kristianstad 26/8 och i Simris...

 • Kriterier för skyddsjakt ännu inte uppfyllda

  Solel
  2014-08-18

  Länsstyrelsen Skåne fått in en tredje ansökan om skyddsjakt på varg. Länsstyrelsens samlade bedömning är att samtliga kriterier för att bevilja skyddsjakt ännu inte är uppfyllda och ansökan avslås. Länsstyrelsen kommer dock att ompröva sitt beslut om ytterligare angrepp sker i området.

 • Invigning av nytt naturreservat i Båstad kommun

  Tuvull på Lya ljunghed
  2014-08-14

  Korup med Älemossen och Lya ljunghed är ett nytt naturreservat på Hallandsåsen som söndagen 17 augusti invigs officiellt av landshövding Margareta Pålsson och kommunalråd Kerstin Gustafsson, Båstad ko...

Träffar per nyhetstyp