Samhällsplanering och kulturmiljö 

kategoribild för samhällsplanering och kulturmiljö
Foto: Ewa Levau (Givakt AB)

Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.