Samhällsplanering och kulturmiljö 

Två personer och en hund vid vass i stadsmiljö
Foto: Ewa Levau (Givakt AB)

Vårt arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.