Samhällsplanering och kulturmiljö 

kategoribild för samhällsplanering och kulturmiljö
Foto: Ewa Levau (Givakt AB)