Verksamheter med miljöpåverkan

En del verksamheter med miljöpåverkan måste ha tillstånd från eller anmälas till Länsstyrelsen Skåne. Vi utreder även tidigare generationers föroreningar i mark och vatten samt arbetar med att åtgärda förorenade områden.
Länsstyrelsen Skåne ger också stöd och råd för att utveckla tillsynen till de kommunala nämnderna som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Gå direkt till:

  
  
Description
  
  
  
  
För företagFör företag
Anmäl ändring, driftstörning, rapportering, tillstånd och samråd.
För företagIn page navigation
TillsynsvägledningTillsynsvägledning
Tillsynsvägledning för kommuner enligt miljöbalken.
TillsynsvägledningIn page navigation
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV)LAV
Reglerar kommunens ansvar att ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare.
Lagen om allmänna vattentjänsterIn page navigation
Förorenade områdenFörorenade områden
Inventering av förorenade områden i Skåne.
Förorenade områdenIn page navigation
Vårt arbete med miljöfarliga verksamheterVårt arbete med miljöfarliga verksamheter
Om vårt uppdrag och vår tillsyn.
Vårt arbete med miljöfarliga verksamheterIn page navigation