Verksamheter med miljöpåverkan 

En del verksamheter med miljöpåverkan måste ha tillstånd från eller anmälas till Länsstyrelsen Skåne. Vi utreder även tidigare generationers föroreningar i mark och vatten samt arbetar med att åtgärda förorenade områden.
Länsstyrelsen Skåne ger också stöd och råd för att utveckla tillsynen till de kommunala nämnderna som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Välj område:

För företag

Om miljöfarliga verksamheter

Tillsynsvägledning

LAV lgen om allmänna vattentjänster

Förorenade områden

Kontakta oss

skane snabela lansstyrelsen punkt se¤skane snabela lansstyrelsen punkt se
010–2241000