Vatten och vattenanvändning

Hästar dricker vatten ur Verkaån.

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vi har många uppgifter för att skydda vattnet i länet.

Det är viktigt att skydda vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenförsörjning. Verksamheter och åtgärder som påverkar vatten, vattenverksamhet, behöver ofta tillstånd.

Få mer information om tillstånd för vattenverksamhet här.

Vattenförvaltning

Riksdagen beslutade i mars 2004 att Sverige ska delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. En länsstyrelse i varje distrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för att förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet. Dessa vattenmyndigheter ska se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. På varje länsstyrelse i varje distrikt finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten med att genomföra vattendirektivet. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter.

Läs mer på Vattenmyndigheternas webbplats.

Här får du mer information om vattendirektivet och arbetet med vattenförvaltningen i Skåne .

Gå direkt till:

  
  
Description
  
  
  
  
Arbeten i vattenArbeten i vatten
Tillstånd och regler för arbeten i vatten
Arbeten i vattenIn page navigation
Våtmarker och vattendragVåtmarker och vattendrag
Ansökan, stöd och om hur du går till väga när du vill skapa en våtmark eller restaurera ett vattendrag.
Våtmarker och vattendragIn page navigation
Dikningsföretag på kartaDikningsföretag på karta
I vår karttjänst kan du se hela vårt och Lantmäteriets arkivmaterial om dikningsföretag.
Dikningsföretag på kartaIn page navigation

 

Fler sidor om vatten

Nationellt värdefulla vatten

Fakta om Skånes sjöar och vattendrag

Se vattenskyddsområden

Länkar till Skånes vattenråd och vattenvårdsförbund hittar du på Vattenorganisationernas webbplats sök i Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt.

 Content Editor

​Ger information om aktuella händelser och det aktuella tillståndet i kust- och havsmiljön på svenska västkusten. Sidan administreras av Länsstyrelsen i Västra Götaland men rör hela svenska västkusten ner till Skåne.

Informationscentralen för västerhavet.