Miljö och klimat

Illustration miljö och klimat

Vi har en viktig roll när det gäller miljö- och klimatarbetet i Skåne. Vi samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

Gå direkt till:

  
  
Description
  
  
  
  
KlimatklivetKlimatklivet
Sök stöd för lokala klimatinvesteringar.
KlimatklivetIn page navigation
MiljömålMiljömål
Skånes 16 miljömål och hur du kan arbeta med åtgärder för att nå målen.
MiljömålIn page navigation
Verksamheter med miljöpåverkanVerksamheter med miljöpåverkan
Tillstånd, regler, tillsynsvägledning och förorenade områden.
Verksamheter med miljöpåverkanIn page navigation
Vatten och vattenanvändingVatten och vattenanvänding
Vattenverksamheter, våtmarker, vattendrag och arbeten i vatten.
Vatten och vattenanvändingIn page navigation
Klimat och energiKlimat och energi
Klimatanpassning, energieffektivisering och förnybara bränslen.
Klimat och energiIn page navigation
Tillståndet i miljönTillståndet i miljön
Miljöövervakning och rapporter om miljötillståndet i Skåne.
Tillståndet i miljönIn page navigation
TillsynsvägledningTillsynsvägledning
Tillsynsvägledning enligt miljöbanken för kommuner
TillsynsvägledningIn page navigation