Regional överenskommelse (RÖK)

Regional överenskommelse för Skåne län för att underlätta asylsökandes och nyanländas etablering

Nyanlända i det öppna i Skåne

Programförklaring 2016- 2019

Vi vill alla bidra till ett inkluderande mottagande av nyanlända i Skåne. Denna programförklaring beskriver vår viljeinriktning.

En central del i RÖK-arbetet är att utifrån ett helhetsperspektiv se de till möjligheter och utmaningar som ett mottagande av nyanlända innebär.

Prioriterade områden för RÖK 2016-2019:

1. Bostäder och bosättning

2. Arbete och kompetensförsörjning

3. Hälsofrämjande insatser

4. Stödja det lokala samarbetet

5. Utveckla samverkan med idéburen sektor

Läs hela programförklaringen för RÖK 2016-2019 här.

Samverkande organisationer i den regionala överenskommelsen (RÖK):

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nätverket Idéburen sektor Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Malmö högskola, Migrationsverket och Region Skåne i samverkan med representanter för de fyra geografiska kommunnätverken i Skåne. Länsstyrelsen innehar ordföranderollen.

Anteckningar RÖK-möten 2018

MANT 6 februari 2018.pdf

Anteckningar RÖK-möten 2017

MANT 7 nov.pdf

MANT 14 sept.pdf

MANT 2 maj.pdf

MANT 8 febr 2017.pdf

 

  
  
Description
  
  
  
  
Bostäder och bosättningBostäder
Det ojämna mottagandet av nyanlända mellan kommunerna och bostadsbristen, i Skånes kommuner, är en utmaning.
Bostäder och bosättningIn page navigation
Arbete och kompetensförsörjningArbete
Stora delar av Skåne har på grund av demografiska faktorer ett växande arbetskraftsbehov.
Arbete och kompetensförsörjningIn page navigation
Hälsofrämjande insatserHälsa
Migrationsprocessen innebär ofta stora påfrestningar som påverkar asylsökandes och nyanländas hälsa och etablering.
Hälsofrämjande insatserIn page navigation
Stödja det lokala samarbetetSamarbete
Kommunerna har en huvudroll i mottagandet av asylsökande och flyktingar.
Stödja det lokala samarbetetIn page navigation
Utveckla samverkan med idéburen sektorIdéburen sektor
Idéburen sektor spelar en viktig roll för nyanländas möjligheter att etablera sig och känna sig delaktiga i samhället.
Idéburen sektorIn page navigation