Kompetensutveckling

Årets första nummer av tidningen Smart landsbygd är laddad med 46 kurser och rådgivningar samt 7 inspirerande och intressanta artiklar - Ladda hem din pdf här:
Vi har även delat upp kurserna och rådgivningarna efter våra tre teman.

Ett rikt odlingslandskap

Ekologisk produktion

Skapa nya jobb

______________________

Smart landsbygd Nr 2 2017

Smart landsbygd Nr 1 2017

Här hittar du inspiration och praktiska råd. Kanske bidrar innehållet till att du tar tag i den där idén om en ny verksamhet som du funderat över en längre tid? Eller så blir du helt enkelt vassare i det du gör idag tack vare någon av alla kurser och rådgivningar som presenteras.

SMART LANDSBYGD är ett kursmagasin från Länsstyrelsen Skåne. Det ges ut två gånger per år och delas ut gratis till alla landsbygdshushåll i Skåne samt till alla företagare på landsbygden.
Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Trevlig läsning!

Facebook

Vi lägger även ut aktuella kurser och rådgivningar på vår Facebooksida "Skånsk landsbygd".  Välkomna att besöka oss!

PingPong

Till våra aktörer:

Eu- och Länsstyrelseloggor för nedladdning

EU- och Länsstyrelselogga_Liggande format 

EU- och Länsstyrelselogga_Stående format 

Kompetens för landsbygden

Under 2017/2018 kommer Länsstyrelsen med hjälp av upphandlade aktörer att erbjuda kurser och enskild rådgivning inom tre olika ämnesområden till dig som är landsbygdsföretagare.  

 1) Rikt odlingslandskap
Här kan du få ny kunskap när det gäller:

 • Skötsel av sandmarker
 • Vård och skötsel av kulturmiljöer
 • Hur man kan öka och gynna biologisk mångfald på slätten   

2) Ekologisk produktion
Här kan du få ny kunskap när det gäller:

 • Kött- och mjölkproduktion
 • Uppfödning av slaktsvin
 • Växt- och trädgårdsodling
 • Högre utnyttjande av den växtnäring som finns tillgänglig

3) Skapa nya jobb
Här kan du få ny kunskap när det gäller:

 • Ledarskap        
 • Marknadskunskap       
 • Offentlig upphandling        
 • Livsmedelshygien  

Mer information kommer när aktiviteterna är bestämda med datum och plats.   Utnyttja gärna möjligheten till fortbildning!  

Observera att landsbygdsföretagare inte kan söka stöd för egen kompetensutveckling eller rådgivning i det nya Landsbygdsprogrammet 2014-2020.  

Om du har frågor eller funderingar kring kompetensutveckling hör av dig till eva.rolander@lansstyrelsen.se

 Smart landsbygd_Kompetensutveckling.gif

 

 

 Finansiering av webbsidan

Webbsidan, kurser och rådgivning har delfinansierats med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

 

 

 

 

illustration förslagslåda

För oss som arbetar med att köpa in olika former av kompetensutveckling är det värdefullt att få veta vad just du vill bli bättre på och lära dig mer om.

Svara på frågorna och hjälp oss att uppfylla dina förväntningar!