Fågelinfluensan

Från den 30 mars 2017 gäller skyddsnivå 1 för fågelinfluensa. Det innebär att fjäderfän och andra tama fåglar får gå utomhus igen.
Det är också åter tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang.
​​Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel. Viruset har aldrig smittat till människa.

Skyddsnivå 1 innebär bland annat att:

Jordbruksverkets pressmeddelande den 2016-11-24

Jordbruksverkets pressmeddelande den 2017-02-03

Jordbruksverkets pressmeddelande den 2017-03-30