Fågelinfluensan

Fågelinfluensa har upptäckts hos svanar i Stockholm. Den typ av virus som hittats smittar inte människor. Fyndet ändrar inte skyddsnivån. Fortsatt gäller alltså skyddsnivå 1 i hela landet, se nedan.

Jordbruksverkets pressmeddelande den 2015-03-20

Den 25 februari 2015 beslutade Jordbruksverket att sänka skyddsnivån för fågelinfluensa till nivå 1.

Anledningen var att det inte skett någon större spridning av fågelinfluensa i Europa. Men det finns fortfarande viss risk för spridning med vattenlevande fåglar, till exempel änder.

Därför är det ändå viktigt att ha goda skötselrutiner.

Följande regler gäller för skyddsnivå 1: Fjäderfä får gå utomhus i inhägnad. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus. Hägnat fjädervilt får hållas utomhus i inhägnader, men under perioden oktober till maj måste inhägnaden, där andfåglar hålls vara övertäckt med nät. Vilda änder får inte tas in.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar får gå ute helt fritt. Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd som förhindrar kontakt med vilda and- och vadarfåglar.