Fågelinfluensan

Fågelinfluensa har konstaterats i Skåne och Jordbruksverket har höjt skyddsnivån till 2 för fjäderfä i hela Sverige. Viruset har aldrig smittat till människa.

Att fågelinfluensa nu hittats i Sverige är inte helt oväntat, eftersom virus har förekommit hos både tama och vilda fåglar i flera länder i Europa under hösten.

Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel. Viruset har aldrig smittat till människa.

Det här innebär skyddsnivå 2:

Fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.

Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus. Inhägnader för änder ska vara nätövertäckta för att undvika kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd ute.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Dessutom ska foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd utomhus.

Förbud mot utställningar och tävlingar, men det finns möjlighet att söka dispens. ​

I skyddsområdet gäller även:

Jordbruksverkets pressmeddelande den 2016-11-24

Jordbruksverkets pressmeddelande den 2017-02-03