Skyddad natur

Vi arbetar för att Skånes värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska skyddas. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, sköta skyddad natur och att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservat och nationalparker är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Skydd av Skånsk natur

Tillstand dispenser och samråd

Vårt naturvårdsarbete

 

 Utflyktsmål, naturguidningar och allemansrätt

Länk till Friluftsliv

 

Länk till remisser