Djur och natur

Illustration djur och natur

Vi skyddar den skånska naturen

Länsstyrelsen Skåne arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska skyddas. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Skånes djur ska ha det bra

Vi har ansvar för djurskyddet i länet. Vi arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Gå direkt till:

  
  
Description
  
  
  
  
Ingrepp i skyddad naturIngrepp i skyddad natur
Ansökan om tillstånd och dispenser samt samråd för ingrepp i skyddad natur.
Ingrepp i skyddad naturIn page navigation
DjurskyddDjurskydd
Tillstånd för verksamhet med djur och djurhållning. Anmäl misskötsel av djur.
DjurskyddIn page navigation
Naturreservat - förslag till nya och förändringarInformation
Förslag till nya naturreservat samt förändringar i föreskrifter. Skötselplaner till befintliga naturreservat.
Förslag tll naturreservat & ändringar i föreskrifterIn page navigation
LONALONA
Sök stöd till lokala naturvårdsinsatser.
LONAIn page navigation
FritidsfiskeFritidsfiske
Djupkartor, information om fiskevårdsområden och information om fiske av lax och öring.
FritidsfiskeIn page navigation
Naturvårdsstrategi för SkåneNaturvårdsstrategi
Vägen till ett biologiskt rikare Skåne.
Naturvårdsstrategi för SkåneIn page navigation
Utvidgat strandskyddUtvidgat strandskydd
Om arbetet tillsammans med kommunerna med översynen av de utvidgade strandskyddsområdena.
Utvidgat strandskyddIn page navigation