Hotade växter och djur 

Hotade växter och djur

  Länsstyrelsen arbetar aktivt med att hotade arter ska fortleva. Kunskap om vilka arter som minskar i antal eller utbredning sammanställs av ArtDatabanken till Rödlistan för hotade arter. Just nu pågår en landsomfattande storsatsning på att ta fram Åtgärdsprogram för att bevara 500 hotade arter och naturtyper.  

  Många arter är skyddade av fridlysningsbestämmelserna i Sverige. Även internationella konventioner skyddar arter, t ex CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) som behandlar handel med djur och växter

  Kontakta oss

  Maria Sandell
  Naturskyddsenheten
  010-2241623
  076-8401656

  Åtgärdsprogram för hotade arter

  Gå direkt till Åtgärdsprogram för hotade arter

  Foto på sandödla, fotograf: Anders Hallengren