Hotade växter och djur 

Hotade växter och djur
Foto: puktörneblåvinge, foto: Anders Hallengren

Cirka fem procent av Sveriges djur och växtarter är hotade och många av dem finns i Skåne. Länsstyrelsen Skåne arbetar för att länets värdefulla växter och djur ska bevaras.

 

Fridlysta och skyddade arter

Handel med växter och djur

Invasiva arter

Misstänkta brott i naturen

Vårt arbete med hotade växter och djur

Hotade arter i skånsk natur

Se filmen om hotade arter i skånsk natur som handlar om den skånska naturen, de hot som finns och de möjligheter vi har att bevara och utveckla den.