Salvedals gamla skjutshåll

Salvedal består av ett flertal ålderdomliga byggnader. Salvedal berättar en intressant samhälls- och socialhistoria om gästgiveriverksamheten och jordbruket och dess livsmiljö i regionen under 1500-, 1700- och 1800-talet, genom gårdsmiljön och dess byggnader, humleplantor samt den äldre vägen i södra delen av tomten.
Salvedal

Den timrade källarboden är troligen uppförd 1559 och hör till de äldsta bevarade profana träbyggnaderna i länet.

Den timrade ladugården är byggd i tre etapper under 1700-talet och berättar en intressant historia både genom sin höga ålder och dess successiva tillbyggnad som bl.a. visar äldre timringsteknik och hur den brukats genom åren. Ladugården har ingen känd motsvarighet i länet där det totalt sett finns få timmerbyggnader som är äldre än mitten av 1700-talet och endast ett litet fåtal som är äldre än sekelskiftet 1700.

Logen är den yngsta av de ursprungliga byggnaderna och torde stamma från 1800-talet.