Göta virke

Göta Virke är en unik, rikskänd, försvarsanläggning i Västra Husby, utanför Söderköping. Filmen finns på tre språk: svenska, engelska och arabiska.