Östergötlands natur- och kulturguidningar 2018

Östergötlands natur och kulturguidningar Program 2018
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
32
Östergötland är rikt på värdefull natur. Kulturhistorien, hur människan har samverkat med naturen genom tiderna, ger oss en aning om värdet av naturen för oss. Att berätta om Östergötlands natur- och kulturvärden är idag ett viktigt uppdrag för att uppfylla miljömålen.Inte minst viktigt är att skapa förståelse för de många ekosystemtjänster som naturen förser oss med. Ett tema vi jobbar utifrån är mångfald. Biologisk mångfald, mångfald av guidesätt, mångfald av människor med olika bakgrund i olika åldrar. Naturen är till för alla.
Kommentar:
Guidningarna i detta program visar upp värdefull natur och kulturhistoria från alla delar av länet. Vi vill också uppmana extra till att använda naturen för att röra på sig. Vandra, spring, skida, åk skridskor, cykla eller klättra i träd! Vi välkomnar också särskilt alla de som naturen är okänd eller svårtillgänglig för. Följ med en guide, som berättar om allemansrätten, hur man hittar, vad som kan vara farligt och hur man känner igen vanliga växter och djur. /Östergötlands natur- och kulturguider Vanligen börjar guidningarna vid områdets parkeringsplats och pågår i ca 2 timmar. Står det att guidningen börjar kl 14, börjar den prick kl 14.00 så kom gärna några minuter innan. Normalt krävs ingen föranmälan. Förgyll utflykten med matsäck och kläder efter väder. Några av områdena är tillgängliga för personer med funktionsvariationer. De flesta turer passar både unga och gamla, vissa fungerar med barnvagn. Guidningarna är KOSTNADSFRIA om inget annat anges.