Östergötlands natur 2016 vad gjorde naturvårdsenheten?

Löpnummer:
2017:5
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-424-1
Publicerad:
2017
Sidantal:
28
En årsberättelse från naturvårdsenheten. En lättsam sammanfattning som i stora drag visar vad vi gjort för naturvården under året 2016.
Kommentar: