Östergötlands natur- och kulturguidningar 2017

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
32
Här är årets program för Östergötlands natur- och kulturguidningar! Håll utkik efter det tryckta programmet hos länets kommuner, turistbyråar, bibliotek, museum, naturum med flera platser, eller beställ här!
Guidningarna i detta program visar upp värdefull natur och kulturhistoria från alla delar av länet. I år uppmanar vi extra till att använda naturen för att röra på sig. Vandra, spring, skida, åk skridskor, cykla eller klättra i träd!
Vi välkomnar också särskilt alla de som naturen är okänd eller svårtillgänglig för. Följ med en guide, som berättar om allemansrätten, hur man hittar, vad som kan vara farligt och hur man känner igen vanliga växter och djur. 
/Östergötlands natur- och kulturguider
Kommentar: